Šikra Branislav - Horňáková Anna - Tibor Menyhért • 1st round private score card
pair number: 8 • MP:82.00 • score:51.25% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
3 EWEW3= W2  1404 50 Brezová Drahomí­ra - Donocik Henrich
4 AllEW3-1 NK  1008 100
5 NSNS3x-1 E7100  5 63 Skalka Peter - Skalková Hedviga
6 EWNS2= NA110  5 63
7 AllEW3NT+1 EK  6304 50 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
8 noneEW4+1 E4  4505 63
9 EWNS1NT= W5  902 25 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
10 AllNS4= S8620  5 63
11 noneEW4+1 S10450  1 13 Šimonová Alica - Nováková Viera
12 NSEW3NT= W7  4003 38
13 AllNS5x= E2  7500 0 Babničová Vlasta - Štofková Judita
14 noneNS3NT= E4  4004 50
15 NSNS3-1 W450  7 88 Pavlí­k Tomáš - Kišidajová Svetlana
16 EWNS2-1 N3  505 63
17 noneEW3NT= N7400  1 13 Teššerová Jana - Vagač Daniel
18 NSEW4= W9  4205 63
19 EWEW3NT= WJ  6006 75 Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav
20 AllEW4= E2  6207 88
21 NSNS6+1 WK  10101 13 Škerlí­k Anton - Munka Vladimí­r
22 EWNS1NT-3 S3  1504 50complete result