Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:76.00 • score:47.50% •  round rank: 8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2+1 WJ  1406 75 Teššerová Jana - Vagač Daniel
2 NSEW1NT-1 S*Q  1005 63
3 EWNS4-1 W2100  6 75 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
4 AllNS4= NK620  7 88
7 AllEW4-1 EA100  0 0 Skalka Peter - Skalková Hedviga
8 noneEW3+1 WJ  1300 0
9 EWNS1NT-1 W5100  5 63 Babničová Vlasta - Štofková Judita
10 AllNS4= S8620  5 63
11 noneEW3+2 S4200  4 50 Brezová Drahomí­ra - Donocik Henrich
12 NSEW3NT+1 W3  4307 88
13 AllNS4= S4620  5 63 Pavlí­k Tomáš - Kišidajová Svetlana
14 noneNS5-2 W3100  8 100
15 NSEW3+1 W4  1704 50 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
16 EWEW2= N390  0 0
17 noneNS3NT= N5400  7 88 Škerlí­k Anton - Munka Vladimí­r
18 NSNS4+1 E3  4500 0
19 EWNS3NT= WJ  6002 25 Šikra Branislav - Horňáková Anna - Tibor Menyhért
20 AllNS4= E2  6201 13
21 NSEW4+3 WK  5103 38 Šimonová Alica - Nováková Viera
22 EWEW1NT+1 S3120  1 13complete result