Babničová Vlasta - Štofková Judita • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:92.00 • score:57.50% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2-1 WJ50  1 13 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
2 NSEW2+1 W3  1108 100
3 EWEW3+1 W2  1706 75 Škerlí­k Anton - Munka Vladimí­r
4 AllEW3+1 NA170  4 50
5 NSNS3-1 S6  1002 25 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
6 EWNS2= NK110  5 63
9 EWEW1NT-1 W5100  3 38 Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav
10 AllEW4= S8620  3 38
11 noneNS3+2 SK150  2 25 Teššerová Jana - Vagač Daniel
12 NSNS3NT-1 E650  8 100
13 AllEW5x= E2  7508 100 Šikra Branislav - Horňáková Anna - Tibor Menyhért
14 noneEW3NT= E4  4004 50
15 NSNS3-1 E350  7 88 Brezová Drahomí­ra - Donocik Henrich
16 EWNS2-1 NA  505 63
17 noneEW3-1 N2  506 75 Pavlí­k Tomáš - Kišidajová Svetlana
18 NSEW4= W9  4205 63
19 EWNS1NT+2 E7  1504 50 Šimonová Alica - Nováková Viera
20 AllNS4-1 E9100  5 63
21 NSNS4+3 WK  5105 63 Skalka Peter - Skalková Hedviga
22 EWNS4x= WK  7901 13complete result