Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:93.00 • score:58.13% •  round rank: 3-4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2-1 WJ50  7 88 Babničová Vlasta - Štofková Judita
2 NSNS2+1 W3  1100 0
3 EWEW4-1 W2100  2 25 Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav
4 AllEW4= NK620  1 13
5 NSNS3x-1 E6100  5 63 Brezová Drahomí­ra - Donocik Henrich
6 EWNS2-2 E10200  8 100
7 AllNS4+1 EK  6501 13 Škerlí­k Anton - Munka Vladimí­r
8 noneNS4+2 E2  4800 0
9 EWEW1NT= W5  906 75 Šikra Branislav - Horňáková Anna - Tibor Menyhért
10 AllEW4= S8620  3 38
11 noneEW4-2 S10  1008 100 Pavlí­k Tomáš - Kišidajová Svetlana
12 NSEW3NT+1 W10  4307 88
13 AllNS5+1 NK620  5 63 Skalka Peter - Skalková Hedviga
14 noneNS4-1 E950  6 75
17 noneEW3NT-1 SJ  506 75 Šimonová Alica - Nováková Viera
18 NSEW4-1 W350  0 0
19 EWNS2+2 E3  1306 75 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
20 AllNS4-2 EJ200  8 100
21 NSEW6+1 WK  10107 88 Teššerová Jana - Vagač Daniel
22 EWEW4x= WK  7907 88complete result