Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 

  >
Deals : 1. kolo/1. roud 2. kolo/2.round

Round: < 1 2 >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > All

Board 3      Dealer: South Vul: EW

 NS  EW  By   Contract  Lead  NS TP  EW TP   NS MP  EW MP 
 3   47   N  6NT=    990     49.0  7.0
 9   46   S  4♠+2    480     6.0  50.0
 4   49   S  6♠=    980     32.0  24.0
 37   33   S  4♠+2    480     6.0  50.0
 29   14   N  6NT=    990     49.0  7.0
 18   15   N  6♠=    980     32.0  24.0
 11   50   S  5♠+1    480     6.0  50.0
 6   54   N  6♠=    980     32.0  24.0
 1   57   S  6NT=    990     49.0  7.0
 41   40   S  6♠=   ♣8  980     32.0  24.0
 31   35   S  6♠=   ♣4  980     32.0  24.0
 21   25   S  6NT=    990     49.0  7.0
 13   55   S  4♠+2    480     6.0  50.0
 16   28   S  6NT=    990     49.0  7.0
 24   22   N  3NT+3   ♠J  490     16.0  40.0
 32   53   S  6♠=   ♠3  980     32.0  24.0
 34   42   S  6NT=    990     49.0  7.0
 27   26   N  6NT=    990     49.0  7.0
 17   23   S  4NT+2    490     16.0  40.0
 10   48   S  6♣+1   ♣4  940     22.0  34.0
 5   51   S  6♠=   ♣4  980     32.0  24.0
 39   36   S  6NT=   ♠2  990     49.0  7.0
 30   58   N  4NT+2    490     16.0  40.0
 20   19   S  4♠+2    480     6.0  50.0
 12   52   S  4♠+2   ♣8  480     6.0  50.0
 7   56   S  6♠=   ♣5  980     32.0  24.0
 2   45   S  6♠=    980     32.0  24.0
 43   38   N  6♣=   ♠J  920     20.0  36.0
 8   44   S  4♠+2    480     6.0  50.0OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013