Rozdania

>

KBK  KBK CLUB 31/05/2016
Session 1 Section A
7 Table 26 Board Howell Movement 
  Received 182 of 182 scores.
==========================================================================================
Rank Pair Names [OVERALL RANKS]            Bds  Total  Max %Score
=============================================================================== 
 1  9 Dušan Števák & Miroslav Ploščica       26  202,00  312 64,74
 2  8 Mirko Horňák & Katarína Horňáková      26  179,00  312 57,37 
 3=  2 Kristína Gregová & Vojtech Belčák      26  178,00  312 57,05 
 3=  4 Anton Škerlík & Vladimír Munka        26  178,00  312 57,05 
 5  11 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková       26  170,00  312 54,49
 6  13 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért       26  166,00  312 53,21  
 7  1 Ján Frajt & Vladimír Jakubík         26  164,00  312 52,56 
 8  10 Viera Nováková & Alica Šimonová       26  162,00  312 51,92 
 9  3 Mária Kronová & Judita Štofková       26  159,00  312 50,96 
 10  5 Oto Gabrik & Marta Siničáková        26  143,00  312 45,83 
 11  14 Jana Teššerová & Daniel Vagač        26  141,00  312 45,19 
 12  12 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga        26  140,00  312 44,87  
 13  7 Peter Skalka & Hedviga Skalková       26  119,00  312 38,14 
 14  6 Ivan Herich & Henrich Donocik        26  83,00  312 26,60 
==========================================================================================
(printed 21:01:32 31.05.2016 PairsScorer7.2.94(c) JAS
Session 1 Section A
Neuberg Top = 12
 =====================================================
 BOARD 1                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  5 1NT+2   E  S10     150    4    8 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 4 13 2Hx-1   N  DK     100    8    4 Anton škerlík & Vladimír Munka    Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 6  8 3NT=   W  H7     400    0   12 Ivan Herich & Henrich Donocik     Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 7 12 3NT-1   W  H5   50      12    0 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 9  3 2H-1   N  DK      50   10    2 Dušan števák & Miroslav Ploščica Mária Kronová & Judita štofková   
 10 11 1NT+2   E  S2     150    4    8 Viera Nováková & Alica šimonová   Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 14  1 1NT+2   E  S6     150    4    8 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 2                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  5 3NT-3   W  SK   150      11    1 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 4 13 2D+1   W  SA     110    3    9 Anton škerlík & Vladimír Munka    Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 6  8 3D=    W  SA     110    3    9 Ivan Herich & Henrich Donocik     Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 7 12 3S-1   N  D2     100    6    6 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 9  3 5D-3   W  SK   150      11    1 Dušan števák & Miroslav Ploščica Mária Kronová & Judita štofková   
 10 11 1NT=   W  SK      90    8    4 Viera Nováková & Alica šimonová   Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 14  1 4S-2   N  C8     200    0   12 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 3                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 3  6 4S+1   W  DJ     650   12    0 Mária Kronová & Judita štofková   Ivan Herich & Henrich Donocik     
 5  1 4S+2   W  DJ     680    6    6 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 7  9 4Sx+1   W  DJ     990    0   12 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 8 13 4S+2   W  DJ     680    6    6 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 10  4 4S+2   W  DJ     680    6    6 Viera Nováková & Alica šimonová   Anton škerlík & Vladimír Munka    
 11 12 4S+2   W  HJ     680    6    6 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 14  2 4S+2   E  DJ     680    6    6 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 4                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 3  6 3NT+2   N  S2   660      9    3 Mária Kronová & Judita štofková   Ivan Herich & Henrich Donocik     
 5  1 3NT+1   N  DJ   630      5    7 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 7  9 3NT+1   N  C3   630      5    7 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 8 13 3NT+2   N  DJ   660      9    3 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 10  4 5C=    N  D3   600      2   10 Viera Nováková & Alica šimonová   Anton škerlík & Vladimír Munka    
 11 12 4H+2   N  DJ   680      12    0 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 14  2 4S-2   N  C5     200    0   12 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 5                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 4  7 3S=    N  DA   140      11    1 Anton škerlík & Vladimír Munka    Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 6  2 2NT=   E  H2     120    4    8 Ivan Herich & Henrich Donocik     Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 8 10 4S-2   N  HK     200    2   10 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Viera Nováková & Alica šimonová   
 9  1 2S+1   N  DK   140      11    1 Dušan števák & Miroslav Ploščica Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 11  5 3D=    W  SA     110    6    6 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 12 13 3Hx-2   N  DK     500    0   12 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 14  3 2H-1   N  S2     100    8    4 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Mária Kronová & Judita štofková   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 6                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 4  7 3H+1   W  D8     170    4    8 Anton škerlík & Vladimír Munka    Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 6  2 2H+3   W  S4     200    2   10 Ivan Herich & Henrich Donocik     Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 8 10 3D+1   E  C3     130   10    2 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Viera Nováková & Alica šimonová   
 9  1 3NT-1   E  S7   100      12    0 Dušan števák & Miroslav Ploščica Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 11  5 1NT+2   E  C9     150    7    5 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 12 13 4H=    W  CJ     620    0   12 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 14  3 2D+3   E  CK     150    7    5 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Mária Kronová & Judita štofková   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 7                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 5  8 5C=    N  C9   600      10    2 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 7  3 4C=    S  HK   130      0   12 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Mária Kronová & Judita štofková   
 9 11 3NT=   S  HK   600      10    2 Dušan števák & Miroslav Ploščica Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 10  2 2C+3   N  H9   150      4    8 Viera Nováková & Alica šimonová   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 12  6 5C=    S  SA   600      10    2 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Ivan Herich & Henrich Donocik     
 13  1 3C+2   N  H9   150      4    8 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 14  4 4C+1   N  H9   150      4    8 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Anton škerlík & Vladimír Munka    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 8                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 5  8 4S=    N  C9   420      0   12 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 7  3 4S+1   N  C9   450      4    8 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Mária Kronová & Judita štofková   
 9 11 4NT+1   S  D6   460      9    3 Dušan števák & Miroslav Ploščica Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 10  2 5S=    N  HA   450      4    8 Viera Nováková & Alica šimonová   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 12  6 5S=    N  HA   450      4    8 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Ivan Herich & Henrich Donocik     
 13  1 6S=    N  C2   980      12    0 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 14  4 3NT+2   N  H2   460      9    3 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Anton škerlík & Vladimír Munka    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 9                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  2 2D=    N  CA   90      9    3 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 6  9 2D-2   N  CA     100    2   10 Ivan Herich & Henrich Donocik     Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 8  4 2D=    N  H9   90      9    3 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Anton škerlík & Vladimír Munka    
 10 12 2D-1   N  CA      50    5    7 Viera Nováková & Alica šimonová   Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 11  3 2H+2   E  D2     170    0   12 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Mária Kronová & Judita štofková   
 13  7 3D-1   N  CA      50    5    7 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 14  5 3H-1   E  DK   100      12    0 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 10                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  2 2S=    N  DK   110      8    4 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 6  9 2H=    W  CA     110    2   10 Ivan Herich & Henrich Donocik     Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 8  4 2H=    W  S7     110    2   10 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Anton škerlík & Vladimír Munka    
 10 12 3D=    E  SK     110    2   10 Viera Nováková & Alica šimonová   Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 11  3 2S+1   N  DA   140      11    1 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Mária Kronová & Judita štofková   
 13  7 3D-1   E  SK   100      6    6 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 14  5 2S+1   N  DK   140      11    1 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 11                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  8 4D-1   N  SK      50    4    8 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 2  3 3D=    N  SA   110      6    6 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Mária Kronová & Judita štofková   
 7 10 3H=    W  C7     140    1   11 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Viera Nováková & Alica šimonová   
 9  5 3H=    W  DA     140    1   11 Dušan števák & Miroslav Ploščica Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 11 13 4Dx=   N  SK   510      12    0 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 12  4 4D=    N  SA   130      8    4 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Anton škerlík & Vladimír Munka    
 14  6 3NT=   N  SA   400      10    2 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Ivan Herich & Henrich Donocik     
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 12                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  8 3NT+3   W  SJ     490    7    5 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 2  3 6D=    W  SJ     920    2   10 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Mária Kronová & Judita štofková   
 7 10 3NT+3   W  S6     490    7    5 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Viera Nováková & Alica šimonová   
 9  5 3NT+2   E  H2     460   10    2 Dušan števák & Miroslav Ploščica Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 11 13 6NT=   E  HQ     990    0   12 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 12  4 3NT+4   E  S8     520    4    8 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Anton škerlík & Vladimír Munka    
 14  6 3D+2   W  S2     150   12    0 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Ivan Herich & Henrich Donocik     
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 13                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  9 3NT+1   N  H8   630      10    2 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 3  4 4S=    N  S8   620      5    7 Mária Kronová & Judita štofková   Anton škerlík & Vladimír Munka    
 8 11 4S=    N  S8   620      5    7 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 10  6 4S=    N  CQ   620      5    7 Viera Nováková & Alica šimonová   Ivan Herich & Henrich Donocik     
 12  1 4S-2   N  S8     200    0   12 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 13  5 4S=    N  S2   620      5    7 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 14  7 4S+1   N  DA   650      12    0 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 14                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  9 4S+1   E  DJ     450    5    7 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 3  4 4S+1   E  H5     450    5    7 Mária Kronová & Judita štofková   Anton škerlík & Vladimír Munka    
 8 11 3S+2   E  H4     200   10    2 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 10  6 3S+1   E  DK     170   12    0 Viera Nováková & Alica šimonová   Ivan Herich & Henrich Donocik     
 12  1 4Sx+1   E  H5     690    1   11 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 13  5 4S=    E  DJ     420    8    4 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 14  7 4Sx+1   E  H3     690    1   11 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 15                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  6 4D+1   E  C3     150    6    6 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Ivan Herich & Henrich Donocik     
 3 10 5D+1   E  H4     420    3    9 Mária Kronová & Judita štofková   Viera Nováková & Alica šimonová   
 4  5 5D+1   W  S7     420    3    9 Anton škerlík & Vladimír Munka    Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 9 12 4NT-1   E  C2   50      11    1 Dušan števák & Miroslav Ploščica Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 11  7 2H-1   E  DJ   50      11    1 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 13  2 2NT=   E  C8     120    8    4 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 14  8 6D=    W  HJ     920    0   12 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 16                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  6 5H+1   W  SQ     680    8    4 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Ivan Herich & Henrich Donocik     
 3 10 6H=    W  DK     1430    3    9 Mária Kronová & Judita štofková   Viera Nováková & Alica šimonová   
 4  5 4H+2   W  DK     680    8    4 Anton škerlík & Vladimír Munka    Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 9 12 6H=    W  DK     1430    3    9 Dušan števák & Miroslav Ploščica Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 11  7 5H=    W  SQ     650   12    0 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 13  2 6Hx=   W  DQ     1660    0   12 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 14  8 4H+2   W  DK     680    8    4 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 17                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  3 2NT+3   W  H2     210    0   12 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Mária Kronová & Judita štofková   
 2  7 2S=    N  CA   110      11    1 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 4 11 4D+1   W  SA     150    4    8 Anton škerlík & Vladimír Munka    Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 5  6 3D+1   W  SA     130    8    4 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Ivan Herich & Henrich Donocik     
 10 13 2S=    N  DA   110      11    1 Viera Nováková & Alica šimonová   Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 12  8 4S-3   N  DA     150    4    8 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 14  9 3D+2   W  SA     150    4    8 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 18                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  3 1H-1   E  CQ   50      10    2 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Mária Kronová & Judita štofková   
 2  7 1NT=   W  S2      90    8    4 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 4 11 4S=    W  H2     420    0   12 Anton škerlík & Vladimír Munka    Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 5  6 4Hx-4   E  S7   800      12    0 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Ivan Herich & Henrich Donocik     
 10 13 2S+1   W  SA     140    6    6 Viera Nováková & Alica šimonová   Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 12  8 2S+2   W  H5     170    4    8 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 14  9 3S+2   W  HJ     200    2   10 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 19                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  4 3NT+2   E  DA     660    4    8 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Anton škerlík & Vladimír Munka    
 3  8 3NT+1   E  DA     630   11    1 Mária Kronová & Judita štofková   Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 5 12 3NT+2   E  D3     660    4    8 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 6  7 3NT+1   E  D10     630   11    1 Ivan Herich & Henrich Donocik     Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 11  1 3NT+2   E  DK     660    4    8 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 13  9 3NT+2   E  DK     660    4    8 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 14 10 3NT+2   E  DA     660    4    8 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Viera Nováková & Alica šimonová   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 20                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  4 2Cx-1   E  DA   200      10    2 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Anton škerlík & Vladimír Munka    
 3  8 2H+2   S  C3   170      8    4 Mária Kronová & Judita štofková   Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 5 12 3H=    S  C3   140      5    7 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 6  7 4H-2   S  C3     200    0   12 Ivan Herich & Henrich Donocik     Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 11  1 4H-1   S  C3     100    2   10 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 13  9 2Cx-2   E  DA   500      12    0 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 14 10 3H=    S  C3   140      5    7 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Viera Nováková & Alica šimonová   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 21                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1 10 1NT+1   S  S5   120      10    2 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Viera Nováková & Alica šimonová   
 3  5 1NT+1   S  S6   120      10    2 Mária Kronová & Judita štofková   Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 4  9 1NT=   S  S5   90      5    7 Anton škerlík & Vladimír Munka    Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 6 13 2NT-1   S  S2     100    1   11 Ivan Herich & Henrich Donocik     Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 7  8 1NT=   S  S5   90      5    7 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 12  2 1NT+1   S  S6   120      10    2 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 14 11 3C-1   N  SJ     100    1   11 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 22                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1 10 3NT+1   E  H10     630    4    8 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Viera Nováková & Alica šimonová   
 3  5 3NT+2   E  SK     660    0   12 Mária Kronová & Judita štofková   Oto Gabrik & Marta Siničáková    
 4  9 3NT=   E  H10     600   10    2 Anton škerlík & Vladimír Munka    Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 6 13 3NT=   E  S2     600   10    2 Ivan Herich & Henrich Donocik     Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 7  8 3NT=   E  S10     600   10    2 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Mirko Horňák & Katarína Horňáková  
 12  2 3NT+1   E  C6     630    4    8 Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 14 11 3NT+1   E  SJ     630    4    8 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 23                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2 11 3C=    S  DQ   110      11    1 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 4  6 2S=    S  CA   110      11    1 Anton škerlík & Vladimír Munka    Ivan Herich & Henrich Donocik     
 5 10 2NT-3   S  DQ     300    0   12 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Viera Nováková & Alica šimonová   
 7  1 3H-1   E  DA   100      6    6 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 8  9 2H-1   E  SK   100      6    6 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 13  3 1NT-2   N  H6     200    2   10 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Mária Kronová & Judita štofková   
 14 12 2H-1   E  SA   100      6    6 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 24                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2 11 2NT=   W  H2     120    4    8 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 4  6 1H-2   W  S3   100      12    0 Anton škerlík & Vladimír Munka    Ivan Herich & Henrich Donocik     
 5 10 2NT=   W  H2     120    4    8 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Viera Nováková & Alica šimonová   
 7  1 2NT=   W  H2     120    4    8 Peter Skalka & Hedviga Skalková    Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 8  9 3C-1   W  S2   50      9    3 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Dušan števák & Miroslav Ploščica 
 13  3 2NT-1   W  S2   50      9    3 Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   Mária Kronová & Judita štofková   
 14 12 2NT+1   W  H3     150    0   12 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 25                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  4 5D-1   N  CQ      50    0   12 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Anton škerlík & Vladimír Munka    
 3 12 3D+1   N  HJ   130      4    8 Mária Kronová & Judita štofková   Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 5  7 3NT=   N  S10  400      10    2 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 6 11 3D+1   N  SA   130      4    8 Ivan Herich & Henrich Donocik     Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 8  2 3NT=   N  SA   400      10    2 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 9 10 3NT=   N  HJ   400      10    2 Dušan števák & Miroslav Ploščica Viera Nováková & Alica šimonová   
 14 13 3D+1   N  CQ   130      4    8 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 26                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  4 2H+1   W  DK     140    1   11 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Anton škerlík & Vladimír Munka    
 3 12 2H+1   W  DQ     140    1   11 Mária Kronová & Judita štofková   Mikuláš Pankovič & Tibor Varga   
 5  7 3H-1   W  DK   100      7    5 Oto Gabrik & Marta Siničáková    Peter Skalka & Hedviga Skalková    
 6 11 4H-1   W  DQ   100      7    5 Ivan Herich & Henrich Donocik     Vlasta Babničová & Eva Lovíšková  
 8  2 4H-1   W  H8   100      7    5 Mirko Horňák & Katarína Horňáková  Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 9 10 4H-4   W  DK   400      12    0 Dušan števák & Miroslav Ploščica Viera Nováková & Alica šimonová   
 14 13 3H-1   W  DK   100      7    5 Jana Teššerová & Daniel Vagač   Vladimír Vancák & Tibor Menyhért   
 =====================================================

==============================================================================================
PAIR 1 JÁN FRAJT & VLADIMÍR JAKUBÍK        
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 164   MaxMPs 312  Score 52,56%  Session Rank 7 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 1NT+2  E S6  150 66,67   8   20  Jana Teššerová & Daniel Vagač
 2 NS  EW 4S-2   N C8  200 100,00   12
 3 EW  EW 4S+2   W DJ  680 50,00   6   13  Oto Gabrik & Marta Siničáková
 4 All EW 3NT+1  N DJ  -630 58,33   7
 5 NS  EW 2S+1   N DK  -140  8,33   1    1  Dušan števák & Miroslav Ploščica
 6 EW  EW 3NT-1  E S7  -100  0,00   0
 7 All EW 3C+2   N H9  -150 66,67   8    8  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
 8 -  EW 6S=   N C2  -980  0,00   0
 9 EW  NS 2D=   N CA   90 75,00   9   17  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
10 All NS 2S=   N DK  110 66,67   8
11 -  NS 4D-1   N SK  -50 33,33   4   11  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
12 NS  NS 3NT+3  W SJ  -490 58,33   7
13 All EW 4S-2   N S8  200 100,00   12   23  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
14 -  EW 4Sx+1  E H5  690 91,67   11
15 NS  NS 4D+1   E C3  -150 50,00   6   14  Ivan Herich & Henrich Donocik
16 EW  NS 5H+1   W SQ  -680 66,67   8
17 -  NS 2NT+3  W H2  -210  0,00   0   10  Mária Kronová & Judita štofková
18 NS  NS 1H-1   E CQ   50 83,33   10
19 EW  EW 3NT+2  E DK  660 66,67   8   18  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
20 All EW 4H-1   S C3  100 83,33   10
21 NS  NS 1NT+1  S S5  120 83,33   10   14  Viera Nováková & Alica šimonová
22 EW  NS 3NT+1  E H10 -630 33,33   4
23 All EW 3H-1   E DA  -100 50,00   6   14  Peter Skalka & Hedviga Skalková
24 -  EW 2NT=   W H2  120 66,67   8
25 EW  NS 5D-1   N CQ  -50  0,00   0    1  Anton škerlík & Vladimír Munka
26 All NS 2H+1   W DK  -140  8,33   1
==============================================================================================
PAIR 2 KRISTÍNA GREGOVÁ & VOJTECH BELČÁK     
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 178   MaxMPs 312  Score 57,05%  Session Rank 3 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 1NT+2  E S10 -150 33,33   4   15  Oto Gabrik & Marta Siničáková
 2 NS  NS 3NT-3  W SK  150 91,67   11
 3 EW  EW 4S+2   E DJ  680 50,00   6   18  Jana Teššerová & Daniel Vagač
 4 All EW 4S-2   N C5  200 100,00   12
 5 NS  EW 2NT=   E H2  120 66,67   8   18  Ivan Herich & Henrich Donocik
 6 EW  EW 2H+3   W S4  200 83,33   10
 7 All EW 2C+3   N H9  -150 66,67   8   16  Viera Nováková & Alica šimonová
 8 -  EW 5S=   N HA  -450 66,67   8
 9 EW  EW 2D=   N CA  -90 25,00   3    7  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
10 All EW 2S=   N DK  -110 33,33   4
11 -  NS 3D=   N SA  110 50,00   6    8  Mária Kronová & Judita štofková
12 NS  NS 6D=   W SJ  -920 16,67   2
13 All NS 3NT+1  N H8  630 83,33   10   15  Dušan števák & Miroslav Ploščica
14 -  NS 4S+1   E DJ  -450 41,67   5
15 NS  EW 2NT=   E C8  120 33,33   4   16  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
16 EW  EW 6Hx=   W DQ  1660 100,00   12
17 -  NS 2S=   N CA  110 91,67   11   19  Peter Skalka & Hedviga Skalková
18 NS  NS 1NT=   W S2  -90 66,67   8
19 EW  NS 3NT+2  E DA  -660 33,33   4   14  Anton škerlík & Vladimír Munka
20 All NS 2Cx-1  E DA  200 83,33   10
21 NS  EW 1NT+1  S S6  -120 16,67   2   10  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
22 EW  EW 3NT+1  E C6  630 66,67   8
23 All NS 3C=   S DQ  110 91,67   11   15  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
24 -  NS 2NT=   W H2  -120 33,33   4
25 EW  EW 3NT=   N SA  -400 16,67   2    7  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
26 All EW 4H-1   W H8  -100 41,67   5
==============================================================================================
PAIR 3 MÁRIA KRONOVÁ & JUDITA ŠTOFKOVÁ      
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 159   MaxMPs 312  Score 50,96%  Session Rank 9 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 2H-1   N DK   50 16,67   2    3  Dušan števák & Miroslav Ploščica
 2 NS  EW 5D-3   W SK  -150  8,33   1
 3 EW  NS 4S+1   W DJ  -650 100,00   12   21  Ivan Herich & Henrich Donocik
 4 All NS 3NT+2  N S2  660 75,00   9
 5 NS  EW 2H-1   N S2  100 33,33   4    9  Jana Teššerová & Daniel Vagač
 6 EW  EW 2D+3   E CK  150 41,67   5
 7 All EW 4C=   S HK  -130 100,00   12   20  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 8 -  EW 4S+1   N C9  -450 66,67   8
 9 EW  EW 2H+2   E D2  170 100,00   12   13  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
10 All EW 2S+1   N DA  -140  8,33   1
11 -  EW 3D=   N SA  -110 50,00   6   16  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
12 NS  EW 6D=   W SJ  920 83,33   10
13 All NS 4S=   N S8  620 41,67   5   10  Anton škerlík & Vladimír Munka
14 -  NS 4S+1   E H5  -450 41,67   5
15 NS  NS 5D+1   E H4  -420 25,00   3    6  Viera Nováková & Alica šimonová
16 EW  NS 6H=   W DK -1430 25,00   3
17 -  EW 2NT+3  W H2  210 100,00   12   14  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
18 NS  EW 1H-1   E CQ  -50 16,67   2
19 EW  NS 3NT+1  E DA  -630 91,67   11   19  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
20 All NS 2H+2   S C3  170 66,67   8
21 NS  NS 1NT+1  S S6  120 83,33   10   10  Oto Gabrik & Marta Siničáková
22 EW  NS 3NT+2  E SK  -660  0,00   0
23 All EW 1NT-2  N H6  200 83,33   10   13  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
24 -  EW 2NT-1  W S2  -50 25,00   3
25 EW  NS 3D+1   N HJ  130 33,33   4    5  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
26 All NS 2H+1   W DQ  -140  8,33   1
==============================================================================================
PAIR 4 ANTON ŠKERLÍK & VLADIMÍR MUNKA      
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 178   MaxMPs 312  Score 57,05%  Session Rank 3 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 2Hx-1  N DK  -100 66,67   8   11  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
 2 NS  NS 2D+1   W SA  -110 25,00   3
 3 EW  EW 4S+2   W DJ  680 50,00   6   16  Viera Nováková & Alica šimonová
 4 All EW 5C=   N D3  -600 83,33   10
 5 NS  NS 3S=   N DA  140 91,67   11   15  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 6 EW  NS 3H+1   W D8  -170 33,33   4
 7 All EW 4C+1   N H9  -150 66,67   8   11  Jana Teššerová & Daniel Vagač
 8 -  EW 3NT+2  N H2  -460 25,00   3
 9 EW  EW 2D=   N H9  -90 25,00   3   13  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
10 All EW 2H=   W S7  110 83,33   10
11 -  EW 4D=   N SA  -130 33,33   4   12  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
12 NS  EW 3NT+4  E S8  520 66,67   8
13 All EW 4S=   N S8  -620 58,33   7   14  Mária Kronová & Judita štofková
14 -  EW 4S+1   E H5  450 58,33   7
15 NS  NS 5D+1   W S7  -420 25,00   3   11  Oto Gabrik & Marta Siničáková
16 EW  NS 4H+2   W DK  -680 66,67   8
17 -  NS 4D+1   W SA  -150 33,33   4    4  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
18 NS  NS 4S=   W H2  -420  0,00   0
19 EW  EW 3NT+2  E DA  660 66,67   8   10  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
20 All EW 2Cx-1  E DA  -200 16,67   2
21 NS  NS 1NT=   S S5   90 41,67   5   15  Dušan števák & Miroslav Ploščica
22 EW  NS 3NT=   E H10 -600 83,33   10
23 All NS 2S=   S CA  110 91,67   11   23  Ivan Herich & Henrich Donocik
24 -  NS 1H-2   W S3  100 100,00   12
25 EW  EW 5D-1   N CQ   50 100,00   12   23  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
26 All EW 2H+1   W DK  140 91,67   11
==============================================================================================
PAIR 5 OTO GABRIK & MARTA SINIČÁKOVÁ       
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 143   MaxMPs 312  Score 45,83%  Session Rank 10 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 1NT+2  E S10  150 66,67   8    9  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 2 NS  EW 3NT-3  W SK  -150  8,33   1
 3 EW  NS 4S+2   W DJ  -680 50,00   6   11  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 4 All NS 3NT+1  N DJ  630 41,67   5
 5 NS  EW 3D=   W SA  110 50,00   6   11  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
 6 EW  EW 1NT+2  E C9  150 41,67   5
 7 All NS 5C=   N C9  600 83,33   10   10  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
 8 -  NS 4S=   N C9  420  0,00   0
 9 EW  EW 3H-1   E DK  -100  0,00   0    1  Jana Teššerová & Daniel Vagač
10 All EW 2S+1   N DK  -140  8,33   1
11 -  EW 3H=   W DA  140 91,67   11   13  Dušan števák & Miroslav Ploščica
12 NS  EW 3NT+2  E H2  460 16,67   2
13 All EW 4S=   N S2  -620 58,33   7   11  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
14 -  EW 4S=   E DJ  420 33,33   4
15 NS  EW 5D+1   W S7  420 75,00   9   13  Anton škerlík & Vladimír Munka
16 EW  EW 4H+2   W DK  680 33,33   4
17 -  NS 3D+1   W SA  -130 66,67   8   20  Ivan Herich & Henrich Donocik
18 NS  NS 4Hx-4  E S7  800 100,00   12
19 EW  NS 3NT+2  E D3  -660 33,33   4    9  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
20 All NS 3H=   S C3  140 41,67   5
21 NS  EW 1NT+1  S S6  -120 16,67   2   14  Mária Kronová & Judita štofková
22 EW  EW 3NT+2  E SK  660 100,00   12
23 All NS 2NT-3  S DQ  -300  0,00   0    4  Viera Nováková & Alica šimonová
24 -  NS 2NT=   W H2  -120 33,33   4
25 EW  NS 3NT=   N S10  400 83,33   10   17  Peter Skalka & Hedviga Skalková
26 All NS 3H-1   W DK  100 58,33   7
==============================================================================================
PAIR 6 IVAN HERICH & HENRICH DONOCIK       
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 83    MaxMPs 312  Score 26,60%  Session Rank 14 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 3NT=   W H7  -400  0,00   0    3  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
 2 NS  NS 3D=   W SA  -110 25,00   3
 3 EW  EW 4S+1   W DJ  650  0,00   0    3  Mária Kronová & Judita štofková
 4 All EW 3NT+2  N S2  -660 25,00   3
 5 NS  NS 2NT=   E H2  -120 33,33   4    6  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 6 EW  NS 2H+3   W S4  -200 16,67   2
 7 All EW 5C=   S SA  -600 16,67   2   10  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
 8 -  EW 5S=   N HA  -450 66,67   8
 9 EW  NS 2D-2   N CA  -100 16,67   2    4  Dušan števák & Miroslav Ploščica
10 All NS 2H=   W CA  -110 16,67   2
11 -  EW 3NT=   N SA  -400 16,67   2    2  Jana Teššerová & Daniel Vagač
12 NS  EW 3D+2   W S2  150  0,00   0
13 All EW 4S=   N CQ  -620 58,33   7    7  Viera Nováková & Alica šimonová
14 -  EW 3S+1   E DK  170  0,00   0
15 NS  EW 4D+1   E C3  150 50,00   6   10  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
16 EW  EW 5H+1   W SQ  680 33,33   4
17 -  EW 3D+1   W SA  130 33,33   4    4  Oto Gabrik & Marta Siničáková
18 NS  EW 4Hx-4  E S7  -800  0,00   0
19 EW  NS 3NT+1  E D10 -630 91,67   11   11  Peter Skalka & Hedviga Skalková
20 All NS 4H-2   S C3  -200  0,00   0
21 NS  NS 2NT-1  S S2  -100  8,33   1   11  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
22 EW  NS 3NT=   E S2  -600 83,33   10
23 All EW 2S=   S CA  -110  8,33   1    1  Anton škerlík & Vladimír Munka
24 -  EW 1H-2   W S3  -100  0,00   0
25 EW  NS 3D+1   N SA  130 33,33   4   11  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
26 All NS 4H-1   W DQ  100 58,33   7
==============================================================================================
PAIR 7 PETER SKALKA & HEDVIGA SKALKOVÁ      
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 119   MaxMPs 312  Score 38,14%  Session Rank 13 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 3NT-1  W H5   50 100,00   12   18  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
 2 NS  NS 3S-1   N D2  -100 50,00   6
 3 EW  NS 4Sx+1  W DJ  -990  0,00   0    5  Dušan števák & Miroslav Ploščica
 4 All NS 3NT+1  N C3  630 41,67   5
 5 NS  EW 3S=   N DA  -140  8,33   1    9  Anton škerlík & Vladimír Munka
 6 EW  EW 3H+1   W D8  170 66,67   8
 7 All NS 4C=   S HK  130  0,00   0    4  Mária Kronová & Judita štofková
 8 -  NS 4S+1   N C9  450 33,33   4
 9 EW  EW 3D-1   N CA   50 58,33   7   13  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
10 All EW 3D-1   E SK  -100 50,00   6
11 -  NS 3H=   W C7  -140  8,33   1    8  Viera Nováková & Alica šimonová
12 NS  NS 3NT+3  W S6  -490 58,33   7
13 All EW 4S+1   N DA  -650  0,00   0   11  Jana Teššerová & Daniel Vagač
14 -  EW 4Sx+1  E H3  690 91,67   11
15 NS  EW 2H-1   E DJ  -50  8,33   1    1  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
16 EW  EW 5H=   W SQ  650  0,00   0
17 -  EW 2S=   N CA  -110  8,33   1    5  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
18 NS  EW 1NT=   W S2   90 33,33   4
19 EW  EW 3NT+1  E D10  630  8,33   1   13  Ivan Herich & Henrich Donocik
20 All EW 4H-2   S C3  200 100,00   12
21 NS  NS 1NT=   S S5   90 41,67   5   15  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
22 EW  NS 3NT=   E S10 -600 83,33   10
23 All NS 3H-1   E DA  100 50,00   6   10  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
24 -  NS 2NT=   W H2  -120 33,33   4
25 EW  EW 3NT=   N S10 -400 16,67   2    7  Oto Gabrik & Marta Siničáková
26 All EW 3H-1   W DK  -100 41,67   5
==============================================================================================
PAIR 8 MIRKO HORŇÁK & KATARÍNA HORŇÁKOVÁ    
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 179   MaxMPs 312  Score 57,37%  Session Rank 2 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 3NT=   W H7  400 100,00   12   21  Ivan Herich & Henrich Donocik
 2 NS  EW 3D=   W SA  110 75,00   9
 3 EW  NS 4S+2   W DJ  -680 50,00   6   15  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
 4 All NS 3NT+2  N DJ  660 75,00   9
 5 NS  NS 4S-2   N HK  -200 16,67   2   12  Viera Nováková & Alica šimonová
 6 EW  NS 3D+1   E C3  -130 83,33   10
 7 All EW 5C=   N C9  -600 16,67   2   14  Oto Gabrik & Marta Siničáková
 8 -  EW 4S=   N C9  -420 100,00   12
 9 EW  NS 2D=   N H9   90 75,00   9   11  Anton škerlík & Vladimír Munka
10 All NS 2H=   W S7  -110 16,67   2
11 -  EW 4D-1   N SK   50 66,67   8   13  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
12 NS  EW 3NT+3  W SJ  490 41,67   5
13 All NS 4S=   N S8  620 41,67   5   15  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
14 -  NS 3S+2   E H4  -200 83,33   10
15 NS  EW 6D=   W HJ  920 100,00   12   16  Jana Teššerová & Daniel Vagač
16 EW  EW 4H+2   W DK  680 33,33   4
17 -  EW 4S-3   N DA  150 66,67   8   16  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
18 NS  EW 2S+2   W H5  170 66,67   8
19 EW  EW 3NT+1  E DA  630  8,33   1    5  Mária Kronová & Judita štofková
20 All EW 2H+2   S C3  -170 33,33   4
21 NS  EW 1NT=   S S5  -90 58,33   7    9  Peter Skalka & Hedviga Skalková
22 EW  EW 3NT=   E S10  600 16,67   2
23 All NS 2H-1   E SK  100 50,00   6   15  Dušan števák & Miroslav Ploščica
24 -  NS 3C-1   W S2   50 75,00   9
25 EW  NS 3NT=   N SA  400 83,33   10   17  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
26 All NS 4H-1   W H8  100 58,33   7
==============================================================================================
PAIR 9 DUŠAN ŠTEVÁK & MIROSLAV PLOŠČICA    
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 202   MaxMPs 312  Score 64,74%  Session Rank 1 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 2H-1   N DK  -50 83,33   10   21  Mária Kronová & Judita štofková
 2 NS  NS 5D-3   W SK  150 91,67   11
 3 EW  EW 4Sx+1  W DJ  990 100,00   12   19  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 4 All EW 3NT+1  N C3  -630 58,33   7
 5 NS  NS 2S+1   N DK  140 91,67   11   23  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 6 EW  NS 3NT-1  E S7  100 100,00   12
 7 All NS 3NT=   S HK  600 83,33   10   19  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
 8 -  NS 4NT+1  S D6  460 75,00   9
 9 EW  EW 2D-2   N CA  100 83,33   10   20  Ivan Herich & Henrich Donocik
10 All EW 2H=   W CA  110 83,33   10
11 -  NS 3H=   W DA  -140  8,33   1   11  Oto Gabrik & Marta Siničáková
12 NS  NS 3NT+2  E H2  -460 83,33   10
13 All EW 3NT+1  N H8  -630 16,67   2    9  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
14 -  EW 4S+1   E DJ  450 58,33   7
15 NS  NS 4NT-1  E C2   50 91,67   11   14  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
16 EW  NS 6H=   W DK -1430 25,00   3
17 -  EW 3D+2   W SA  150 66,67   8   18  Jana Teššerová & Daniel Vagač
18 NS  EW 3S+2   W HJ  200 83,33   10
19 EW  EW 3NT+2  E DK  660 66,67   8    8  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
20 All EW 2Cx-2  E DA  -500  0,00   0
21 NS  EW 1NT=   S S5  -90 58,33   7    9  Anton škerlík & Vladimír Munka
22 EW  EW 3NT=   E H10  600 16,67   2
23 All EW 2H-1   E SK  -100 50,00   6    9  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
24 -  EW 3C-1   W S2  -50 25,00   3
25 EW  NS 3NT=   N HJ  400 83,33   10   22  Viera Nováková & Alica šimonová
26 All NS 4H-4   W DK  400 100,00   12
==============================================================================================
PAIR 10 VIERA NOVÁKOVÁ & ALICA ŠIMONOVÁ     
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 162   MaxMPs 312  Score 51,92%  Session Rank 8 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 1NT+2  E S2  -150 33,33   4   12  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
 2 NS  NS 1NT=   W SK  -90 66,67   8
 3 EW  NS 4S+2   W DJ  -680 50,00   6    8  Anton škerlík & Vladimír Munka
 4 All NS 5C=   N D3  600 16,67   2
 5 NS  EW 4S-2   N HK  200 83,33   10   12  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
 6 EW  EW 3D+1   E C3  130 16,67   2
 7 All NS 2C+3   N H9  150 33,33   4    8  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 8 -  NS 5S=   N HA  450 33,33   4
 9 EW  NS 2D-1   N CA  -50 41,67   5    7  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
10 All NS 3D=   E SK  -110 16,67   2
11 -  EW 3H=   W C7  140 91,67   11   16  Peter Skalka & Hedviga Skalková
12 NS  EW 3NT+3  W S6  490 41,67   5
13 All NS 4S=   N CQ  620 41,67   5   17  Ivan Herich & Henrich Donocik
14 -  NS 3S+1   E DK  -170 100,00   12
15 NS  EW 5D+1   E H4  420 75,00   9   18  Mária Kronová & Judita štofková
16 EW  EW 6H=   W DK  1430 75,00   9
17 -  NS 2S=   N DA  110 91,67   11   17  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
18 NS  NS 2S+1   W SA  -140 50,00   6
19 EW  EW 3NT+2  E DA  660 66,67   8   15  Jana Teššerová & Daniel Vagač
20 All EW 3H=   S C3  -140 58,33   7
21 NS  EW 1NT+1  S S5  -120 16,67   2   10  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
22 EW  EW 3NT+1  E H10  630 66,67   8
23 All EW 2NT-3  S DQ  300 100,00   12   20  Oto Gabrik & Marta Siničáková
24 -  EW 2NT=   W H2  120 66,67   8
25 EW  EW 3NT=   N HJ  -400 16,67   2    2  Dušan števák & Miroslav Ploščica
26 All EW 4H-4   W DK  -400  0,00   0
==============================================================================================
PAIR 11 VLASTA BABNIČOVÁ & EVA LOVÍŠKOVÁ    
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 170   MaxMPs 312  Score 54,49%  Session Rank 5 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 1NT+2  E S2  150 66,67   8   12  Viera Nováková & Alica šimonová
 2 NS  EW 1NT=   W SK   90 33,33   4
 3 EW  NS 4S+2   W HJ  -680 50,00   6   18  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
 4 All NS 4H+2   N DJ  680 100,00   12
 5 NS  NS 3D=   W SA  -110 50,00   6   13  Oto Gabrik & Marta Siničáková
 6 EW  NS 1NT+2  E C9  -150 58,33   7
 7 All EW 3NT=   S HK  -600 16,67   2    5  Dušan števák & Miroslav Ploščica
 8 -  EW 4NT+1  S D6  -460 25,00   3
 9 EW  NS 2H+2   E D2  -170  0,00   0   11  Mária Kronová & Judita štofková
10 All NS 2S+1   N DA  140 91,67   11
11 -  NS 4Dx=   N SK  510 100,00   12   12  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
12 NS  NS 6NT=   E HQ  -990  0,00   0
13 All EW 4S=   N S8  -620 58,33   7    9  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
14 -  EW 3S+2   E H4  200 16,67   2
15 NS  NS 2H-1   E DJ   50 91,67   11   23  Peter Skalka & Hedviga Skalková
16 EW  NS 5H=   W SQ  -650 100,00   12
17 -  EW 4D+1   W SA  150 66,67   8   20  Anton škerlík & Vladimír Munka
18 NS  EW 4S=   W H2  420 100,00   12
19 EW  NS 3NT+2  E DK  -660 33,33   4    6  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
20 All NS 4H-1   S C3  -100 16,67   2
21 NS  EW 3C-1   N SJ  100 91,67   11   19  Jana Teššerová & Daniel Vagač
22 EW  EW 3NT+1  E SJ  630 66,67   8
23 All EW 3C=   S DQ  -110  8,33   1    9  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
24 -  EW 2NT=   W H2  120 66,67   8
25 EW  EW 3D+1   N SA  -130 66,67   8   13  Ivan Herich & Henrich Donocik
26 All EW 4H-1   W DQ  -100 41,67   5
==============================================================================================
PAIR 12 MIKULÁŠ PANKOVIČ & TIBOR VARGA     
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 140   MaxMPs 312  Score 44,87%  Session Rank 12 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 3NT-1  W H5  -50  0,00   0    6  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 2 NS  EW 3S-1   N D2  100 50,00   6
 3 EW  EW 4S+2   W HJ  680 50,00   6    6  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
 4 All EW 4H+2   N DJ  -680  0,00   0
 5 NS  NS 3Hx-2  N DK  -500  0,00   0    0  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
 6 EW  NS 4H=   W CJ  -620  0,00   0
 7 All NS 5C=   S SA  600 83,33   10   14  Ivan Herich & Henrich Donocik
 8 -  NS 5S=   N HA  450 33,33   4
 9 EW  EW 2D-1   N CA   50 58,33   7   17  Viera Nováková & Alica šimonová
10 All EW 3D=   E SK  110 83,33   10
11 -  NS 4D=   N SA  130 66,67   8   12  Anton škerlík & Vladimír Munka
12 NS  NS 3NT+4  E S8  -520 33,33   4
13 All NS 4S-2   N S8  -200  0,00   0    1  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
14 -  NS 4Sx+1  E H5  -690  8,33   1
15 NS  EW 4NT-1  E C2  -50  8,33   1   10  Dušan števák & Miroslav Ploščica
16 EW  EW 6H=   W DK  1430 75,00   9
17 -  NS 4S-3   N DA  -150 33,33   4    8  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
18 NS  NS 2S+2   W H5  -170 33,33   4
19 EW  EW 3NT+2  E D3  660 66,67   8   15  Oto Gabrik & Marta Siničáková
20 All EW 3H=   S C3  -140 58,33   7
21 NS  NS 1NT+1  S S6  120 83,33   10   14  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
22 EW  NS 3NT+1  E C6  -630 33,33   4
23 All EW 2H-1   E SA  -100 50,00   6   18  Jana Teššerová & Daniel Vagač
24 -  EW 2NT+1  W H3  150 100,00   12
25 EW  EW 3D+1   N HJ  -130 66,67   8   19  Mária Kronová & Judita štofková
26 All EW 2H+1   W DQ  140 91,67   11
==============================================================================================
PAIR 13 VLADIMÍR VANCÁK & TIBOR MENYHÉRT     
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 166   MaxMPs 312  Score 53,21%  Session Rank 6 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 2Hx-1  N DK  100 33,33   4   13  Anton škerlík & Vladimír Munka
 2 NS  EW 2D+1   W SA  110 75,00   9
 3 EW  EW 4S+2   W DJ  680 50,00   6    9  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
 4 All EW 3NT+2  N DJ  -660 25,00   3
 5 NS  EW 3Hx-2  N DK  500 100,00   12   24  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
 6 EW  EW 4H=   W CJ  620 100,00   12
 7 All NS 3C+2   N H9  150 33,33   4   16  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 8 -  NS 6S=   N C2  980 100,00   12
 9 EW  NS 3D-1   N CA  -50 41,67   5   11  Peter Skalka & Hedviga Skalková
10 All NS 3D-1   E SK  100 50,00   6
11 -  EW 4Dx=   N SK  -510  0,00   0   12  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
12 NS  EW 6NT=   E HQ  990 100,00   12
13 All NS 4S=   N S2  620 41,67   5   13  Oto Gabrik & Marta Siničáková
14 -  NS 4S=   E DJ  -420 66,67   8
15 NS  NS 2NT=   E C8  -120 66,67   8    8  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
16 EW  NS 6Hx=   W DQ -1660  0,00   0
17 -  EW 2S=   N DA  -110  8,33   1    7  Viera Nováková & Alica šimonová
18 NS  EW 2S+1   W SA  140 50,00   6
19 EW  NS 3NT+2  E DK  -660 33,33   4   16  Dušan števák & Miroslav Ploščica
20 All NS 2Cx-2  E DA  500 100,00   12
21 NS  EW 2NT-1  S S2  100 91,67   11   13  Ivan Herich & Henrich Donocik
22 EW  EW 3NT=   E S2  600 16,67   2
23 All NS 1NT-2  N H6  -200 16,67   2   11  Mária Kronová & Judita štofková
24 -  NS 2NT-1  W S2   50 75,00   9
25 EW  EW 3D+1   N CQ  -130 66,67   8   13  Jana Teššerová & Daniel Vagač
26 All EW 3H-1   W DK  -100 41,67   5
==============================================================================================
PAIR 14 JANA TEŠŠEROVÁ & DANIEL VAGAČ     
KBK  KBK CLUB 31/05/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 12 MPs 141   MaxMPs 312  Score 45,19%  Session Rank 11 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 1NT+2  E S6  -150 33,33   4    4  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 2 NS  NS 4S-2   N C8  -200  0,00   0
 3 EW  NS 4S+2   E DJ  -680 50,00   6    6  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 4 All NS 4S-2   N C5  -200  0,00   0
 5 NS  NS 2H-1   N S2  -100 66,67   8   15  Mária Kronová & Judita štofková
 6 EW  NS 2D+3   E CK  -150 58,33   7
 7 All NS 4C+1   N H9  150 33,33   4   13  Anton škerlík & Vladimír Munka
 8 -  NS 3NT+2  N H2  460 75,00   9
 9 EW  NS 3H-1   E DK  100 100,00   12   23  Oto Gabrik & Marta Siničáková
10 All NS 2S+1   N DK  140 91,67   11
11 -  NS 3NT=   N SA  400 83,33   10   22  Ivan Herich & Henrich Donocik
12 NS  NS 3D+2   W S2  -150 100,00   12
13 All NS 4S+1   N DA  650 100,00   12   13  Peter Skalka & Hedviga Skalková
14 -  NS 4Sx+1  E H3  -690  8,33   1
15 NS  NS 6D=   W HJ  -920  0,00   0    8  Mirko Horňák & Katarína Horňáková
16 EW  NS 4H+2   W DK  -680 66,67   8
17 -  NS 3D+2   W SA  -150 33,33   4    6  Dušan števák & Miroslav Ploščica
18 NS  NS 3S+2   W HJ  -200 16,67   2
19 EW  NS 3NT+2  E DA  -660 33,33   4    9  Viera Nováková & Alica šimonová
20 All NS 3H=   S C3  140 41,67   5
21 NS  NS 3C-1   N SJ  -100  8,33   1    5  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
22 EW  NS 3NT+1  E SJ  -630 33,33   4
23 All NS 2H-1   E SA  100 50,00   6    6  Mikuláš Pankovič & Tibor Varga
24 -  NS 2NT+1  W H3  -150  0,00   0
25 EW  NS 3D+1   N CQ  130 33,33   4   11  Vladimír Vancák & Tibor Menyhért
26 All NS 3H-1   W DK  100 58,33   7
PRE>