Rozdania

>

KBK  KBK CLUB 3/22/2016
Session 1 Section A
6 Table 22 Board Howell Movement
======================================================================================
            OVERALL RANKS 18 
Rank Pair Names                     Total  Max Score% 
=========================================================================== 
 1  6 Miroslav Ploščic & Dušan Števák       124.00  220 56.36 15 31.4
 2  9 Anton Škerlík & Vladimír Munka        123.00  220 55.91 14 29.9 
 3  1 Alica Šimonová & Viera Nováková       121.00  220 55.00 13 28.0 
 4=  7 Ján Frajt & Vladimír Jakubík         118.00  220 53.64 12 25.6 
 4= 11 Branislav Šikra & Tibor Menyhért       118.00  220 53.64 12 25.6 
 6  8 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov      110.00  220 50.00 10 20.0 
 7  12 Vojtech Belčák & Kristína Gregová      109.00  220 49.55 9 18.5 
 8  5 Mirko Horňák & Katarína Horňákov       107.00  220 48.64 8 16.6 
 9  4 Mária Kronová & Judita Štofková       103.00  220 46.82 7 13.8 
 10=  3 Peter Skalka & Hedviga Skalková        97.00  220 44.09 6 10.1 
 10= 10 Vlasta Babničová & Jana Teššerová       97.00  220 44.09 6 10.1 
 12  2 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič        93.00  220 42.27 4 6.3 
=========================================================================== 
Sessim 1 Section A 1 1.0 
Neuberg Top = 10
 =============================================================
 BOARD 1                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  7 3NT=   W  HJ    -400   0   10 Alica Šimonová & Viera Nováková     Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 3 11 6NT-3   E  S10  150     10   0 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 5  2 3NT-1   E  H5   50      4   6 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 6 10 3NT-2   W  HJ  100      7   3 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 8 12 3NT-2   E  H3  100      7   3 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 9  4 3D=    W  D3    -110   2   8 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Mária Kronová & Judita Štofková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 2                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  7 3Dx+1   W  HK    -570   0   10 Alica Šimonová & Viera Nováková     Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 3 11 3Cx-1   N  SK    -200   3   7 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 5  2 3D+1   W  HK    -130   9   1 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 6 10 3D+1   E  HK    -130   9   1 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 8 12 4Cx-1   N  D4    -200   3   7 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 9  4 3D+2   W  CA    -150   6   4 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Mária Kronová & Judita Štofková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 3                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  6 4C-1   S  SK     -50   5   5 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 4  1 5Cx-1   S  SK    -100   2   8 Mária Kronová & Judita Štofková     Alica Šimonová & Viera Nováková     
 5 11 2S+2   W  S3    -170   0   10 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 7  8 4C=    N  S10  130     10   0 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 9 12 5C-1   S  SK     -50   5   5 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 10  3 4S-1   W  CA  100      8   2 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 4                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  6 4S=    N  S2  620      4   6 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 4  1 4S+1   N  HK  650      6   4 Mária Kronová & Judita Štofková     Alica Šimonová & Viera Nováková     
 5 11 6S=    N  HK  1430     10   0 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 7  8 6S-1   N  D2    -100   1   9 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 9 12 6S-1   N  D6    -100   1   9 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 10  3 4S+2   N  HK  680      8   2 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 5                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  5 3NT-1   N  H10    -100   3   7 Alica Šimonová & Viera Nováková     Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 3  7 3NT+1   N  H6  630     10   0 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 4  6 3NT-1   N  D3    -100   3   7 Mária Kronová & Judita Štofková     Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 8  9 2NT+1   N  H7  150      8   2 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 10 12 3NT-1   N  D4    -100   3   7 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 11  2 3NT-1   N  D3    -100   3   7 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 6                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  5 2NT+3   W  S3    -210   6   4 Alica Šimonová & Viera Nováková     Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 3  7 3Hx-4   N  SK    -800   0   10 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 4  6 2NT+2   W  HA    -180   8   2 Mária Kronová & Judita Štofková     Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 8  9 3NT+2   W  HA    -660   3   7 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 10 12 3D-1   W  H2  100     10   0 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 11  2 3NT+2   E  S2    -660   3   7 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 7                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  8 1NT-1   S  C6    -100   4   6 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 3  5 2S-2   N  D4    -200   1   9 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 6  1 2S-2   N  D4    -200   1   9 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 7  4 2D-1   W  C5  100      6   4 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Mária Kronová & Judita Štofková     
 9 10 2Cx-2   W  DQ  500      8   2 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 11 12 4Cx-3   W  H10  800     10   0 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 8                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  8 1S+1   W  C7    -110   0   10 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 3  5 1NT-1   W* C7   50      4   6 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 6  1 2H-1   N  C4     -50   2   8 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 7  4 2NT=   S* DK  120      8   2 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Mária Kronová & Judita Štofková     
 9 10 1NT=   S* DA   90      6   4 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 11 12 2H+1   S  DK  140     10   0 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 9                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  9 4H+1   N  SJ  450      1   9 Alica Šimonová & Viera Nováková     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 2  4 5H+1   N  SJ  480      7   3 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Mária Kronová & Judita Štofková     
 5  7 4H+2   N  SJ  480      7   3 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 6 12 4H+2   N  S5  480      7   3 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 8  3 4H+1   N  DA  450      1   9 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 10 11 4H+2   N  S2  480      7   3 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 10                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  9 3NT-1   E  SK  100     10   0 Alica Šimonová & Viera Nováková     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 2  4 3S-2   S  DA    -200   4   6 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Mária Kronová & Judita Štofková     
 5  7 3D+1   E  C6    -130   8   2 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 6 12 4Sx-1   S  DA    -200   4   6 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 8  3 4S-2   S  DA    -200   4   6 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 10 11 3NT=   E  SK    -600   0   10 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 11                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  3 4C-3   E  HK  150      6   4 Alica Šimonová & Viera Nováková     Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 4  8 4H=    S  CA  420      8   2 Mária Kronová & Judita Štofková     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 5 12 3NT-2   S  CK    -100   0   10 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 7 10 4D=    N  S8  130      3   7 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 9  2 3NT+2   S  S5  460     10   0 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 11  6 4D=    N  CJ  130      3   7 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 12                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  3 3NT=   W  S5    -400   8   2 Alica Šimonová & Viera Nováková     Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 4  8 3NT+1   W  S9    -430   3   7 Mária Kronová & Judita Štofková     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 5 12 3NT+2   W  H6    -460   0   10 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 7 10 3NT=   W  S2    -400   8   2 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 9  2 3NT=   W  S5    -400   8   2 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 11  6 3NT+1   W  D9    -430   3   7 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 13                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 3  9 2H+1   W  DA    -140   2   8 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 4 12 3S-2   N  CA    -200   0   10 Mária Kronová & Judita Štofková     Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 6  5 2S-1   N  H2    -100   9   1 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 7  2 2H=    W  CJ    -110   5   5 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 8 11 2S-1   N  CA    -100   9   1 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 10  1 2H=    W  H7    -110   5   5 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Alica Šimonová & Viera Nováková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 14                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 3  9 4C=    W  SA    -130   0   10 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 4 12 3S=    N  D2  140     10   0 Mária Kronová & Judita Štofková     Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 6  5 4C-1   W  SK   50      7   3 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 7  2 4C-1   E  HK   50      7   3 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 8 11 4Sx-1   N  D2    -100   4   6 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 10  1 3C=    W  SA    -110   2   8 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Alica Šimonová & Viera Nováková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 15                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2 10 3D=    N  C6  110     10   0 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 3 12 2NT-2   S  C2    -200   0   10 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 5  4 2H-2   E  D5  100      7   3 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Mária Kronová & Judita Štofková     
 8  1 2S-1   W  DA   50      4   6 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 9  6 2S-2   W  CQ  100      7   3 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 11  7 3D-1   N  C6    -100   2   8 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 16                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2 10 3NT+1   W  D5    -630   0   10 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 3 12 5D-3   W  SK  300     10   0 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 5  4 2Sx-2   S  DA    -300   2   8 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Mária Kronová & Judita Štofková     
 8  1 2NT+2   W  DQ    -180   4   6 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 9  6 3H=    W  SK    -140   6   4 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 11  7 2H=    W  DQ    -110   8   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 17                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1 11 3NT-1   N  SQ     -50   2   8 Alica Šimonová & Viera Nováková     Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 2 12 3NT-1   N  S6     -50   2   8 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 4  3 2C+1   N  D10  110      6   4 Mária Kronová & Judita Štofková     Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 6  8 3NT-1   N  C5     -50   2   8 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 9  7 1NT+1   N  SQ  120      8   2 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 10  5 3NT=   N  H2  400     10   0 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 18                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1 11 5NT+2   S  DJ  720      6   4 Alica Šimonová & Viera Nováková     Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 2 12 3NT+4   N  D5  720      6   4 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 4  3 7C-1   S  H4    -100   0   10 Mária Kronová & Judita Štofková     Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 6  8 6NT+1   N  D5  1470     10   0 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 9  7 4C+3   S  S4  190      2   8 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Ján Frajt & Vladimír Jakubík       
 10  5 3NT+4   N  D9  720      6   4 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 19                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1 12 3NT=   N  C2  400      8   2 Alica Šimonová & Viera Nováková     Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 3  2 3NT=   S  CJ  400      8   2 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 5  9 3NT-2   S  CJ    -100   0   10 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 7  6 3D+1   N  SK  130      3   7 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 10  8 2D+2   N  SA  130      3   7 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 11  4 3NT=   N  C2  400      8   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Mária Kronová & Judita Štofková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 20                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1 12 4H=    N  SA  620      7   3 Alica Šimonová & Viera Nováková     Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 3  2 3H+1   N  SA  170      2   8 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 5  9 5Dx-3   E  HK  800     10   0 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 7  6 3D-2   E  CK  200      4   6 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Miroslav Ploščic & Dušan Števák    
 10  8 3D-1   E  H2  100      0   10 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 11  4 4H=    N  SA  620      7   3 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Mária Kronová & Judita Štofková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 21                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  1 3D+2   S  SA  150      2   8 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Alica Šimonová & Viera Nováková     
 4 10 4S=    N  C7  620      6   4 Mária Kronová & Judita Štofková     Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 6  3 4S+1   N  H6  650     10   0 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 7 12 3NT+1   N  C4  630      8   2 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 8  5 3S=    N  D6  140      0   10 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 11  9 3S+1   S  C3  170      4   6 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 22                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  1 3S+1   N  H4  170      8   2 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Alica Šimonová & Viera Nováková     
 4 10 3S+1   S  CA  170      8   2 Mária Kronová & Judita Štofková     Vlasta Babničová & Jana Teššerová   
 6  3 3H-1   E  DJ  100      2   8 Miroslav Ploščic & Dušan Števák    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 7 12 2H=    E  DJ    -110   0   10 Ján Frajt & Vladimír Jakubík       Vojtech Belčák & Kristína Gregová    
 8  5 3S=    N  DK  140      4   6 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 11  9 3S+1   N  D7  170      8   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 ==================================================

=======================================================================================================================
PAIR 1 ALICA ŠIMONOVÁ & VIERA NOVÁKOVÁ      
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 121/220   Score = 55.00% Session Rank = 3 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  3NT=  W HJ  -400   0   0  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 2 NS  NS  3Dx+1  W HK  -570   0
 3 EW  EW  5Cx-1  S SK   100   8   12  Mária Kronová & Judita Štofková
 4 All EW  4S+1  N HK  -650   4
 5 NS  NS  3NT-1  N H10  -100   3   9  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
 6 EW  NS  2NT+3  W S3  -210   6
 7 All EW  2S-2  N D4   200   9   17  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
 8 -  EW  2H-1  N C4   50   8
 9 EW  NS  4H+1  N SJ   450   1   11  Anton Škerlík & Vladimír Munka
10 All NS  3NT-1  E SK   100   10
11 -  NS  4C-3  E HK   150   6   14  Peter Skalka & Hedviga Skalková
12 NS  NS  3NT=  W S5  -400   8
13 All EW   2H=  W H7   110   5   13  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
14 -  EW   3C=  W SA   110   8
15 NS  EW  2S-1  W DA   -50   6   12  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
16 EW  EW  2NT+2  W DQ   180   6
17 -  NS  3NT-1  N SQ   -50   2   8  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
18 NS  NS  5NT+2  S DJ   720   6
19 EW  NS  3NT=  N C2   400   8   15  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
20 All NS   4H=  N SA   620   7
21 NS  EW  3D+2  S SA  -150   8   10  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
22 EW  EW  3S+1  N H4  -170   2

=======================================================================================================================
PAIR 2 TIBOR VARGA & MIKULÁŠ PANKOVIČ      
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 93/220   Score = 42.27% Session Rank = 12 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  3NT-1  E H5   -50   6   7  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
 2 NS  EW  3D+1  W HK   130   1
 3 EW  NS  4C-1  S SK   -50   5   9  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
 4 All NS   4S=  N S2   620   4
 5 NS  EW  3NT-1  N D3   100   7   14  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 6 EW  EW  3NT+2  E S2   660   7
 7 All NS  1NT-1  S C6  -100   4   4  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 8 -  NS  1S+1  W C7  -110   0
 9 EW  NS  5H+1  N SJ   480   7   11  Mária Kronová & Judita Štofková
10 All NS  3S-2  S DA  -200   4
11 -  EW  3NT+2  S S5  -460   0   2  Anton Škerlík & Vladimír Munka
12 NS  EW  3NT=  W S5   400   2
13 All EW   2H=  W CJ   110   5   8  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
14 -  EW  4C-1  E HK   -50   3
15 NS  NS   3D=  N C6   110   10   10  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
16 EW  NS  3NT+1  W D5  -630   0
17 -  NS  3NT-1  N S6   -50   2   8  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
18 NS  NS  3NT+4  N D5   720   6
19 EW  EW  3NT=  S CJ  -400   2   10  Peter Skalka & Hedviga Skalková
20 All EW  3H+1  N SA  -170   8
21 NS  NS  3D+2  S SA   150   2   10  Alica Šimonová & Viera Nováková
22 EW  NS  3S+1  N H4   170   8

=======================================================================================================================
PAIR 3 PETER SKALKA & HEDVIGA SKALKOVÁ      
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 97/220   Score = 44.09% Session Rank = 10 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  6NT-3  E S10  150   10   13  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 2 NS  NS  3Cx-1  N SK  -200   3
 3 EW  EW  4S-1  W CA  -100   2   4  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
 4 All EW  4S+2  N HK  -680   2
 5 NS  NS  3NT+1  N H6   630   10   10  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 6 EW  NS  3Hx-4  N SK  -800   0
 7 All NS  2S-2  N D4  -200   1   5  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
 8 -  NS  1NT-1  W* C7   50   4
 9 EW  EW  4H+1  N DA  -450   9   15  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
10 All EW  4S-2  S DA   200   6
11 -  EW  4C-3  E HK  -150   4   6  Alica Šimonová & Viera Nováková
12 NS  EW  3NT=  W S5   400   2
13 All NS  2H+1  W DA  -140   2   2  Anton Škerlík & Vladimír Munka
14 -  NS   4C=  W SA  -130   0
15 NS  NS  2NT-2  S C2  -200   0   10  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
16 EW  NS  5D-3  W SK   300   10
17 -  EW  2C+1  N D10  -110   4   14  Mária Kronová & Judita Štofková
18 NS  EW  7C-1  S H4   100   10
19 EW  NS  3NT=  S CJ   400   8   10  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
20 All NS  3H+1  N SA   170   2
21 NS  EW  4S+1  N H6  -650   0   8  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
22 EW  EW  3H-1  E DJ  -100   8

=======================================================================================================================
PAIR 4 MÁRIA KRONOVÁ & JUDITA ŠTOFKOVÁ      
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 103/220   Score = 46.82% Session Rank = 9 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW   3D=  W D3   110   8   12  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 2 NS  EW  3D+2  W CA   150   4
 3 EW  NS  5Cx-1  S SK  -100   2   8  Alica Šimonová & Viera Nováková
 4 All NS  4S+1  N HK   650   6
 5 NS  NS  3NT-1  N D3  -100   3   11  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
 6 EW  NS  2NT+2  W HA  -180   8
 7 All EW  2D-1  W C5  -100   4   6  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 8 -  EW  2NT=  S* DK  -120   2
 9 EW  EW  5H+1  N SJ  -480   3   9  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
10 All EW  3S-2  S DA   200   6
11 -  NS   4H=  S CA   420   8   11  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
12 NS  NS  3NT+1  W S9  -430   3
13 All NS  3S-2  N CA  -200   0   10  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
14 -  NS   3S=  N D2   140   10
15 NS  EW  2H-2  E D5  -100   3   11  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
16 EW  EW  2Sx-2  S DA   300   8
17 -  NS  2C+1  N D10  110   6   6  Peter Skalka & Hedviga Skalková
18 NS  NS  7C-1  S H4  -100   0
19 EW  EW  3NT=  N C2  -400   2   5  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
20 All EW   4H=  N SA  -620   3
21 NS  NS   4S=  N C7   620   6   14  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
22 EW  NS  3S+1  S CA   170   8

=======================================================================================================================
PAIR 5 MIRKO HORŇÁK & KATARÍNA HORŇÁKOV     
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 107/220   Score = 48.64% Session Rank = 8 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  3NT-1  E H5   50   4   13  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
 2 NS  NS  3D+1  W HK  -130   9
 3 EW  NS  2S+2  W S3  -170   0   10  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 4 All NS   6S=  N HK  1430   10
 5 NS  EW  3NT-1  N H10  100   7   11  Alica Šimonová & Viera Nováková
 6 EW  EW  2NT+3  W S3   210   4
 7 All EW  2S-2  N D4   200   9   15  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 8 -  EW  1NT-1  W* C7   -50   6
 9 EW  NS  4H+2  N SJ   480   7   15  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
10 All NS  3D+1  E C6  -130   8
11 -  NS  3NT-2  S CK  -100   0   0  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
12 NS  NS  3NT+2  W H6  -460   0
13 All EW  2S-1  N H2   100   1   4  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
14 -  EW  4C-1  W SK   -50   3
15 NS  NS  2H-2  E D5   100   7   9  Mária Kronová & Judita Štofková
16 EW  NS  2Sx-2  S DA  -300   2
17 -  EW  3NT=  N H2  -400   0   4  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
18 NS  EW  3NT+4  N D9  -720   4
19 EW  NS  3NT-2  S CJ  -100   0   10  Anton Škerlík & Vladimír Munka
20 All NS  5Dx-3  E HK   800   10
21 NS  EW   3S=  N D6  -140   10   16  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
22 EW  EW   3S=  N DK  -140   6

=======================================================================================================================
PAIR 6 MIROSLAV PLOŠČIC & DUŠAN ŠTEVÁK    
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 124/220   Score = 56.36% Session Rank = 1 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  3NT-2  W HJ   100   7   16  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
 2 NS  NS  3D+1  E HK  -130   9
 3 EW  EW  4C-1  S SK   50   5   11  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
 4 All EW   4S=  N S2  -620   6
 5 NS  EW  3NT-1  N D3   100   7   9  Mária Kronová & Judita Štofková
 6 EW  EW  2NT+2  W HA   180   2
 7 All NS  2S-2  N D4  -200   1   3  Alica Šimonová & Viera Nováková
 8 -  NS  2H-1  N C4   -50   2
 9 EW  NS  4H+2  N S5   480   7   11  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
10 All NS  4Sx-1  S DA  -200   4
11 -  EW   4D=  N CJ  -130   7   14  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
12 NS  EW  3NT+1  W D9   430   7
13 All NS  2S-1  N H2  -100   9   16  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
14 -  NS  4C-1  W SK   50   7
15 NS  EW  2S-2  W CQ  -100   3   7  Anton Škerlík & Vladimír Munka
16 EW  EW   3H=  W SK   140   4
17 -  NS  3NT-1  N C5   -50   2   12  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
18 NS  NS  6NT+1  N D5  1470   10
19 EW  EW  3D+1  N SK  -130   7   13  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
20 All EW  3D-2  E CK  -200   6
21 NS  NS  4S+1  N H6   650   10   12  Peter Skalka & Hedviga Skalková
22 EW  NS  3H-1  E DJ   100   2

=======================================================================================================================
PAIR 7 JÁN FRAJT & VLADIMÍR JAKUBÍK        
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 118/220   Score = 53.64% Session Rank = 4 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  3NT=  W HJ   400   10   20  Alica Šimonová & Viera Nováková
 2 NS  EW  3Dx+1  W HK   570   10
 3 EW  NS   4C=  N S10  130   10   11  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 4 All NS  6S-1  N D2  -100   1
 5 NS  EW  3NT+1  N H6  -630   0   10  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 6 EW  EW  3Hx-4  N SK   800   10
 7 All NS  2D-1  W C5   100   6   14  Mária Kronová & Judita Štofková
 8 -  NS  2NT=  S* DK   120   8
 9 EW  EW  4H+2  N SJ  -480   3   5  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
10 All EW  3D+1  E C6   130   2
11 -  NS   4D=  N S8   130   3   11  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
12 NS  NS  3NT=  W S2  -400   8
13 All NS   2H=  W CJ  -110   5   12  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
14 -  NS  4C-1  E HK   50   7
15 NS  EW  3D-1  N C6   100   8   10  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
16 EW  EW   2H=  W DQ   110   2
17 -  EW  1NT+1  N SQ  -120   2   10  Anton Škerlík & Vladimír Munka
18 NS  EW  4C+3  S S4  -190   8
19 EW  NS  3D+1  N SK   130   3   7  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
20 All NS  3D-2  E CK   200   4
21 NS  NS  3NT+1  N C4   630   8   8  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
22 EW  NS   2H=  E DJ  -110   0

=======================================================================================================================
PAIR 8 GEORGE DECLERQ & ALŽBETA CHMELÁROV    
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 110/220   Score = 50.00% Session Rank = 6 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  3NT-2  E H3   100   7   10  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
 2 NS  NS  4Cx-1  N D4  -200   3
 3 EW  EW   4C=  N S10  -130   0   9  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 4 All EW  6S-1  N D2   100   9
 5 NS  NS  2NT+1  N H7   150   8   11  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 6 EW  NS  3NT+2  W HA  -660   3
 7 All EW  1NT-1  S C6   100   6   16  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
 8 -  EW  1S+1  W C7   110   10
 9 EW  NS  4H+1  N DA   450   1   5  Peter Skalka & Hedviga Skalková
10 All NS  4S-2  S DA  -200   4
11 -  EW   4H=  S CA  -420   2   9  Mária Kronová & Judita Štofková
12 NS  EW  3NT+1  W S9   430   7
13 All NS  2S-1  N CA  -100   9   13  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
14 -  NS  4Sx-1  N D2  -100   4
15 NS  NS  2S-1  W DA   50   4   8  Alica Šimonová & Viera Nováková
16 EW  NS  2NT+2  W DQ  -180   4
17 -  EW  3NT-1  N C5   50   8   8  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
18 NS  EW  6NT+1  N D5  -1470   0
19 EW  EW  2D+2  N SA  -130   7   17  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
20 All EW  3D-1  E H2  -100   10
21 NS  NS   3S=  N D6   140   0   4  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
22 EW  NS   3S=  N DK   140   4

=======================================================================================================================
PAIR 9 ANTON ŠKERLÍK & VLADIMÍR MUNKA      
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 123/220   Score = 55.91% Session Rank = 2 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS   3D=  W D3  -110   2   8  Mária Kronová & Judita Štofková
 2 NS  NS  3D+2  W CA  -150   6
 3 EW  NS  5C-1  S SK   -50   5   6  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
 4 All NS  6S-1  N D6  -100   1
 5 NS  EW  2NT+1  N H7  -150   2   9  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 6 EW  EW  3NT+2  W HA   660   7
 7 All NS  2Cx-2  W DQ   500   8   14  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
 8 -  NS  1NT=  S* DA   90   6
 9 EW  EW  4H+1  N SJ  -450   9   9  Alica Šimonová & Viera Nováková
10 All EW  3NT-1  E SK  -100   0
11 -  NS  3NT+2  S S5   460   10   18  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
12 NS  NS  3NT=  W S5  -400   8
13 All EW  2H+1  W DA   140   8   18  Peter Skalka & Hedviga Skalková
14 -  EW   4C=  W SA   130   10
15 NS  NS  2S-2  W CQ   100   7   13  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
16 EW  NS   3H=  W SK  -140   6
17 -  NS  1NT+1  N SQ   120   8   10  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
18 NS  NS  4C+3  S S4   190   2
19 EW  EW  3NT-2  S CJ   100   10   10  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
20 All EW  5Dx-3  E HK  -800   0
21 NS  EW  3S+1  S C3  -170   6   8  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
22 EW  EW  3S+1  N D7  -170   2

=======================================================================================================================
PAIR 10 VLASTA BABNIČOVÁ & JANA TEŠŠEROVÁ   
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 97/220   Score = 44.09% Session Rank = 10 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  3NT-2  W HJ  -100   3   4  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
 2 NS  EW  3D+1  E HK   130   1
 3 EW  NS  4S-1  W CA   100   8   16  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 4 All NS  4S+2  N HK   680   8
 5 NS  NS  3NT-1  N D4  -100   3   13  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
 6 EW  NS  3D-1  W H2   100   10
 7 All EW  2Cx-2  W DQ  -500   2   6  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 8 -  EW  1NT=  S* DA   -90   4
 9 EW  NS  4H+2  N S2   480   7   7  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
10 All NS  3NT=  E SK  -600   0
11 -  EW   4D=  N S8  -130   7   9  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
12 NS  EW  3NT=  W S2   400   2
13 All NS   2H=  W H7  -110   5   7  Alica Šimonová & Viera Nováková
14 -  NS   3C=  W SA  -110   2
15 NS  EW   3D=  N C6  -110   0   10  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
16 EW  EW  3NT+1  W D5   630   10
17 -  NS  3NT=  N H2   400   10   16  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
18 NS  NS  3NT+4  N D9   720   6
19 EW  NS  2D+2  N SA   130   3   3  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
20 All NS  3D-1  E H2   100   0
21 NS  EW   4S=  N C7  -620   4   6  Mária Kronová & Judita Štofková
22 EW  EW  3S+1  S CA  -170   2

=======================================================================================================================
PAIR 11 BRANISLAV ŠIKRA & TIBOR MENYHÉRT     
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 118/220   Score = 53.64% Session Rank = 4 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  6NT-3  E S10  -150   0   7  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 2 NS  EW  3Cx-1  N SK   200   7
 3 EW  EW  2S+2  W S3   170   10   10  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
 4 All EW   6S=  N HK  -1430   0
 5 NS  NS  3NT-1  N D3  -100   3   6  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
 6 EW  NS  3NT+2  E S2  -660   3
 7 All NS  4Cx-3  W H10  800   10   20  Vojtech Belčák & Kristína Gregová
 8 -  NS  2H+1  S DK   140   10
 9 EW  EW  4H+2  N S2  -480   3   13  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
10 All EW  3NT=  E SK   600   10
11 -  NS   4D=  N CJ   130   3   6  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
12 NS  NS  3NT+1  W D9  -430   3
13 All EW  2S-1  N CA   100   1   7  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
14 -  EW  4Sx-1  N D2   100   6
15 NS  NS  3D-1  N C6  -100   2   10  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
16 EW  NS   2H=  W DQ  -110   8
17 -  EW  3NT-1  N SQ   50   8   12  Alica Šimonová & Viera Nováková
18 NS  EW  5NT+2  S DJ  -720   4
19 EW  NS  3NT=  N C2   400   8   15  Mária Kronová & Judita Štofková
20 All NS   4H=  N SA   620   7
21 NS  NS  3S+1  S C3   170   4   12  Anton Škerlík & Vladimír Munka
22 EW  NS  3S+1  N D7   170   8

=======================================================================================================================
PAIR 12 VOJTECH BELČÁK & KRISTÍNA GREGOVÁ    
KBK  KBK CLUB 3/22/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 109/220   Score = 49.55% Session Rank = 7 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  3NT-2  E H3  -100   3   10  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 2 NS  EW  4Cx-1  N D4   200   7
 3 EW  EW  5C-1  S SK   50   5   14  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 4 All EW  6S-1  N D6   100   9
 5 NS  EW  3NT-1  N D4   100   7   7  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
 6 EW  EW  3D-1  W H2  -100   0
 7 All EW  4Cx-3  W H10  -800   0   0  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 8 -  EW  2H+1  S DK  -140   0
 9 EW  EW  4H+2  N S5  -480   3   9  Miroslav Ploščic & Dušan Števák
10 All EW  4Sx-1  S DA   200   6
11 -  EW  3NT-2  S CK   100   10   20  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
12 NS  EW  3NT+2  W H6   460   10
13 All EW  3S-2  N CA   200   10   10  Mária Kronová & Judita Štofková
14 -  EW   3S=  N D2  -140   0
15 NS  EW  2NT-2  S C2   200   10   10  Peter Skalka & Hedviga Skalková
16 EW  EW  5D-3  W SK  -300   0
17 -  EW  3NT-1  N S6   50   8   12  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
18 NS  EW  3NT+4  N D5  -720   4
19 EW  EW  3NT=  N C2  -400   2   5  Alica Šimonová & Viera Nováková
20 All EW   4H=  N SA  -620   3
21 NS  EW  3NT+1  N C4  -630   2   12  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
22 EW  EW   2H=  E DJ   110   10

(printed at 1/1/2002 5:16:53 AM by PairsScorer v7.2.52(c) JAS)