Rozdania

>

KBK KBK CLUB 2/16/2016
Session 1 Section A
6˝ Table 26 Board Howell Movement
======================================================================================
           OVERALL RANKS 13 13.0 1.84
Rank Pair Names                     Total  Max Score% 12 12.0 1.38
=========================================================================== 11 11.0 1.04
 1  12 Branislav Šikra & Tibor Menyhért       148.00  240 61.67 10 31.7 0.78
 2  10 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov      135.00  240 56.25 9 25.3 0.59
 3  3 Mirko Horňák & Katarína Horňákov       131.00  240 54.58 8 22.6 0.44
 4  8 Anton Škerlík & Vladimír Munka        130.00  240 54.17 7 21.2 
 5  11 Peter Skalka & Judita Štofková        128.00  240 53.33 6 19.3 
 6  9 Dušan Števák & Miroslav Ploščic       123.00  240 51.25 5 16.3 
 7  5 Kristína Gregová & Oto Gabrik        122.00  240 50.83 4 14.8 
 8  1 Viera Nováková & Alica Šimonová       119.00  240 49.58 3 12.6 
 9  13 Daniel Vagač & Jana Teššerová        112.00  240 46.67 2 8.7 
 10  4 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič        111.00  240 46.25 1 7.3 
 11  2 Ján Frajt & Vojtech Belčák         110.00  240 45.83
 12  6 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková      108.00  240 45.00
 13  7 Ivan Herich & Anna Horňáková         83.00  240 34.58
======================================================================================

Session 1 Section A
Neuberg Top = 10
 ==================================================
 BOARD 1                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  5 5H-1   E  C5   50      6   4 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 4 13 5NT=   E  C5    -460   2   8 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 6  8 3NT+1   E  S10    -430   4   6 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 7 12 6NT-2   W  S2  100      9   1 Ivan Herich & Anna Horňáková       Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 9  3 6NT-2   E  S10  100      9   1 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 10 11 3NT+3   E  H2    -490   0   10 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Peter Skalka & Judita Štofková      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 2                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  5 2S+1   W  DA    -140   3   7 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 4 13 4H=    N  SQ  620     10   0 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 6  8 5D-1   S  SA    -100   6   4 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 7 12 3S=    W  D3    -140   3   7 Ivan Herich & Anna Horňáková       Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 9  3 2Sx+1   W  D3    -570   0   10 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 10 11 4S-1   W  D3   50      8   2 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Peter Skalka & Judita Štofková      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 3                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 3  6 1NT+1   E  C3    -120   3   7 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 5  1 1NT=   E  C3     -90   9   1 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Viera Nováková & Alica Šimonová     
 7  9 1NT+1   E  C3    -120   3   7 Ivan Herich & Anna Horňáková       Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 8 13 1NT+1   E  C3    -120   3   7 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 10  4 1NT=   E  C3     -90   9   1 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 11 12 1NT+1   E  C4    -120   3   7 Peter Skalka & Judita Štofková      Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 4                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 3  6 2H+1   W  S9    -140   7   3 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 5  1 2H+3   W  D2    -200   3   7 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Viera Nováková & Alica Šimonová     
 7  9 2H+3   W  C10    -200   3   7 Ivan Herich & Anna Horňáková       Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 8 13 2H+1   W  S7    -140   7   3 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 10  4 4H-1   W  D2  100     10   0 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 11 12 4H=    W  C2    -620   0   10 Peter Skalka & Judita Štofková      Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 5                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 4  7 2D-2   W  C9  100      3   7 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Ivan Herich & Anna Horňáková       
 6  2 2D-1   W  C9   50      0   10 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 8 10 2H+1   S  DK  140     10   0 Anton Škerlík & Vladimír Munka      George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 9  1 3C=    S  DK  110      6   4 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Viera Nováková & Alica Šimonová     
 11  5 1NT+1   S  D2  120      8   2 Peter Skalka & Judita Štofková      Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 12 13 3D-2   W  C9  100      3   7 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 6                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 4  7 2NT=   N* H7  120      6   4 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Ivan Herich & Anna Horňáková       
 6  2 3D-1   S  C6     -50   4   6 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 8 10 4Dx-2   S  S5    -300   0   10 Anton Škerlík & Vladimír Munka      George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 9  1 3C=    E  DK    -110   2   8 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Viera Nováková & Alica Šimonová     
 11  5 4Cx-1   E  DA  200      8   2 Peter Skalka & Judita Štofková      Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 12 13 3NT-3   E* DK  300     10   0 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 7                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 5  8           630     10   0 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 7  3 3NT-1   S  S10    -100   0   10 Ivan Herich & Anna Horňáková       Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 9 11 3NT=   S  D7  600      5   5 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Peter Skalka & Judita Štofková      
 10  2 3NT=   S  C2  600      5   5 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 12  6 3NT=   S  S8  600      5   5 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 13  1 3NT=   N  S2  600      5   5 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Viera Nováková & Alica Šimonová     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 8                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 5  8             -450   2   8 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 7  3 4S+1   W  D2    -450   2   8 Ivan Herich & Anna Horňáková       Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 9 11 4S=    W  H6    -420   8   2 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Peter Skalka & Judita Štofková      
 10  2 4S=    W  H6    -420   8   2 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 12  6 4S=    W  C10    -420   8   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 13  1 4S+1   W  S2    -450   2   8 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Viera Nováková & Alica Šimonová     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 9                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  2 2D=    E  C6     -90   6   4 Viera Nováková & Alica Šimonová     Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 6  9 1NTx-2  N  D5    -300   0   10 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 8  4 3H-1   W  SA  100     10   0 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 10 12 1NT-2   N  S10    -100   3   7 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 11  3 1NT-2   N  C9    -100   3   7 Peter Skalka & Judita Štofková      Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 13  7 1NT=   N  D4   90      8   2 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Ivan Herich & Anna Horňáková       
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 10                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  2 2S=    N  D2  110      0   10 Viera Nováková & Alica Šimonová     Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 6  9 2S+1   N  D2  140      5   5 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 8  4 3S=    N  C8  140      5   5 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 10 12 2S+1   N  D2  140      5   5 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 11  3 2S+1   N  C8  140      5   5 Peter Skalka & Judita Štofková      Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 13  7 3S+1   N  H3  170     10   0 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Ivan Herich & Anna Horňáková       
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 11                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  8 4S=    E  CK    -420   2   8 Viera Nováková & Alica Šimonová     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 2  3 4S+1   E  CK    -450   0   10 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 7 10 2S+3   E  CJ    -200   4   6 Ivan Herich & Anna Horňáková       George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 9  5 3S+1   E  CK    -170   7   3 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 11 13 4D-2   S  S7    -100   10   0 Peter Skalka & Judita Štofková      Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 12  4 3S+1   E  CK    -170   7   3 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 12                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  8 1NT+1   W  CK    -120   2   8 Viera Nováková & Alica Šimonová     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 2  3 2S=    W  CK    -110   4   6 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 7 10 2NT-1   E  C6   50      6   4 Ivan Herich & Anna Horňáková       George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 9  5 2NT+1   W  CK    -150   0   10 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 11 13 3D-2   E  C6  100      9   1 Peter Skalka & Judita Štofková      Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 12  4 4S-2   W  CK  100      9   1 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 13                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  9 3Sx=   W  HK    -730   1   9 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 3  4 3D+3   N  S5  170      8   2 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 8 11 3Sx=   W  HK    -730   1   9 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Peter Skalka & Judita Štofková      
 10  6 3Sx-1   W  DK  200     10   0 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 12  1           130      5   5 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Viera Nováková & Alica Šimonová     
 13  5 4D=    N  S6  130      5   5 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 14                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  9 3C+2   E  HA    -150   9   1 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 3  4 5C=    E  HK    -400   3   7 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 8 11 5C=    E  HA    -400   3   7 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Peter Skalka & Judita Štofková      
 10  6 1C+4   E  HA    -150   9   1 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 12  1             -400   3   7 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Viera Nováková & Alica Šimonová     
 13  5 5C=    E  HA    -400   3   7 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 15                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  6 4NT+2   W  H10    -490   0   10 Viera Nováková & Alica Šimonová     Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 3 10 3D+2   E  H3    -150   9   1 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 4  5 5D+1   E  S6    -420   2   8 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 9 12 5D=    E  H3    -400   5   5 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 11  7 4D+1   E  H5    -150   9   1 Peter Skalka & Judita Štofková      Ivan Herich & Anna Horňáková       
 13  2 5D=    E  CA    -400   5   5 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 16                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  6 6Hx-2   W  SJ  500     10   0 Viera Nováková & Alica Šimonová     Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 3 10             -620   0   10 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 4  5 5Sx-1   S  H4    -100   2   8 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 9 12 4S=    S  H4  420      6   4 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 11  7 4S=    S  H4  420      6   4 Peter Skalka & Judita Štofková      Ivan Herich & Anna Horňáková       
 13  2 4S=    S  H4  420      6   4 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 17                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  3 1NT+1   E* H3    -120   2   8 Viera Nováková & Alica Šimonová     Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 2  7 1NT-1   E* H3   50      7   3 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Ivan Herich & Anna Horňáková       
 4 11 1NT-1   E* H3   50      7   3 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Peter Skalka & Judita Štofková      
 5  6 1NT=   S* HJ   90     10   0 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 10 13 1NTx=   E* H3    -180   0   10 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 12  8 1NT=   E* H3     -90   4   6 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 18                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  3 4S=    N  DJ  620      4   6 Viera Nováková & Alica Šimonová     Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 2  7 3Dx-3   E  CA  500      2   8 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Ivan Herich & Anna Horňáková       
 4 11 4S+1   N  DJ  650      8   2 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Peter Skalka & Judita Štofková      
 5  6 3S+1   N  DJ  170      0   10 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 10 13 4S+1   N  DJ  650      8   2 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 12  8 4S+1   N  DJ  650      8   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 19                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  4 3NT-2   N  S8    -100   3   7 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 3  8 2NT=   N  S7  120      8   2 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 5 12 4H-2   S  CA    -100   3   7 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 6  7           170     10   0 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Ivan Herich & Anna Horňáková       
 11  1 4H-1   S  CA     -50   6   4 Peter Skalka & Judita Štofková      Viera Nováková & Alica Šimonová     
 13  9 3NT-5   N  C5    -250   0   10 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 20                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  4 5C-1   N  S8    -100   4   6 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 3  8 4H-2   N  S7    -200   0   10 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 5 12 2S=    W  CK    -110   2   8 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 6  7           150     10   0 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Ivan Herich & Anna Horňáková       
 11  1 4C=    N  S9  130      7   3 Peter Skalka & Judita Štofková      Viera Nováková & Alica Šimonová     
 13  9 3C+1   N  SJ  130      7   3 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 21                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1 10 3S-1   E  HA   50      4   6 Viera Nováková & Alica Šimonová     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 3  5 PASS   N      0     0   10 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 4  9 4S-2   W  S7  100      9   1 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 6 13 3S-1   E  DA   50      4   6 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 7  8 3S-1   E  D9   50      4   6 Ivan Herich & Anna Horňáková       Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 12  2 3S-2   E  HA  100      9   1 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 22                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1 10 3S-2   E  DA  200     10   0 Viera Nováková & Alica Šimonová     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 3  5 3D+1   W  H4    -130   5   5 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Kristína Gregová & Oto Gabrik       
 4  9             -130   5   5 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 6 13 3D+1   W  H5    -130   5   5 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 7  8 2D+3   W  C2    -150   0   10 Ivan Herich & Anna Horňáková       Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 12  2 2D+2   W  C2    -130   5   5 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 23                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2 11 3H=    E  CA    -140   0   10 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Peter Skalka & Judita Štofková      
 4  6 3H-1   E  S8  100      6   4 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 5 10 4H-1   E  CA  100      6   4 Kristína Gregová & Oto Gabrik       George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 7  1 4D-1   S  H2    -100   2   8 Ivan Herich & Anna Horňáková       Viera Nováková & Alica Šimonová     
 8  9 4S=    N  HK  620     10   0 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 13  3 3H-1   W  DQ  100      6   4 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 24                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2 11           130      8   2 Ján Frajt & Vojtech Belčák        Peter Skalka & Judita Štofková      
 4  6 3NT+2   S  D4  460     10   0 Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    
 5 10 3NT-1   S  S6     -50   2   8 Kristína Gregová & Oto Gabrik       George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 7  1 4D-1   N  HA     -50   2   8 Ivan Herich & Anna Horňáková       Viera Nováková & Alica Šimonová     
 8  9 4D-1   N  S3     -50   2   8 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 13  3 2NT=   S  S2  120      6   4 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Mirko Horňák & Katarína Horňákov    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 25                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  4 4S=    S  D4  420      1   9 Viera Nováková & Alica Šimonová     Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 3 12 4S+1   N  H3  450      6   4 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 5  7 4S=    S  C4  420      1   9 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Ivan Herich & Anna Horňáková       
 6 11 4S+2   S  D4  480     10   0 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Peter Skalka & Judita Štofková      
 8  2 4S+1   S  H7  450      6   4 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 9 10 4S+1   S  H6  450      6   4 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 26                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  4 5D+1   S  H5  620     10   0 Viera Nováková & Alica Šimonová     Tibor Varga & Mikuláš Pankovič     
 3 12 3NT-1   S  SK    -100   3   7 Mirko Horňák & Katarína Horňákov    Branislav Šikra & Tibor Menyhért     
 5  7 3NT-1   S  S3    -100   3   7 Kristína Gregová & Oto Gabrik       Ivan Herich & Anna Horňáková       
 6 11 3D+1   S  SK  130      8   2 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková    Peter Skalka & Judita Štofková      
 8  2 3NT-1   S  SK    -100   3   7 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Ján Frajt & Vojtech Belčák        
 9 10 3NT-1   S  SK    -100   3   7 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 ==================================================

=======================================================================================================================
PAIR 1 VIERA NOVÁKOVÁ & ALICA ŠIMONOVÁ      
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 119/240   Score = 49.58% Session Rank = 8 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -              --   --   0  & 
 2 NS              --   --
 3 EW  EW  1NT=  E C3   90   1   8  Kristína Gregová & Oto Gabrik
 4 All EW  2H+3  W D2   200   7
 5 NS  EW   3C=  S DK  -110   4   12  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
 6 EW  EW   3C=  E DK   110   8
 7 All EW  3NT=  N S2  -600   5   13  Daniel Vagač & Jana Teššerová
 8 -  EW  4S+1  W S2   450   8
 9 EW  NS   2D=  E C6   -90   6   6  Ján Frajt & Vojtech Belčák
10 All NS   2S=  N D2   110   0
11 -  NS   4S=  E CK  -420   2   4  Anton Škerlík & Vladimír Munka
12 NS  NS  1NT+1  W CK  -120   2
13 All EW  - - -      -130   5   12  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
14 -  EW   - - -     400   7
15 NS  NS  4NT+2  W H10  -490   0   10  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
16 EW  NS  6Hx-2  W SJ   500   10
17 -  NS  1NT+1  E* H3  -120   2   6  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
18 NS  NS   4S=  N DJ   620   4
19 EW  EW  4H-1  S CA   50   4   7  Peter Skalka & Judita Štofková
20 All EW   4C=  N S9  -130   3
21 NS  NS  3S-1  E HA   50   4   14  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
22 EW  NS  3S-2  E DA   200   10
23 All EW  4D-1  S H2   100   8   16  Ivan Herich & Anna Horňáková
24 -  EW  4D-1  N HA   50   8
25 EW  NS   4S=  S D4   420   1   11  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
26 All NS  5D+1  S H5   620   10

=======================================================================================================================
PAIR 2 JÁN FRAJT & VOJTECH BELČÁK        
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 110/240   Score = 45.83% Session Rank = 11 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  5H-1  E C5   50   6   9  Kristína Gregová & Oto Gabrik
 2 NS  NS  2S+1  W DA  -140   3
 3 EW              --   --   0  & 
 4 All             --   --
 5 NS  EW  2D-1  W C9   -50   10   16  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
 6 EW  EW  3D-1  S C6   50   6
 7 All EW  3NT=  S C2  -600   5   7  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 8 -  EW   4S=  W H6   420   2
 9 EW  EW   2D=  E C6   90   4   14  Viera Nováková & Alica Šimonová
10 All EW   2S=  N D2  -110   10
11 -  NS  4S+1  E CK  -450   0   4  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
12 NS  NS   2S=  W CK  -110   4
13 All NS  3Sx=  W HK  -730   1   10  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
14 -  NS  3C+2  E HA  -150   9
15 NS  EW   5D=  E CA   400   5   9  Daniel Vagač & Jana Teššerová
16 EW  EW   4S=  S H4  -420   4
17 -  NS  1NT-1  E* H3   50   7   9  Ivan Herich & Anna Horňáková
18 NS  NS  3Dx-3  E CA   500   2
19 EW  NS  3NT-2  N S8  -100   3   7  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
20 All NS  5C-1  N S8  -100   4
21 NS  EW  3S-2  E HA  -100   1   6  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
22 EW  EW  2D+2  W C2   130   5
23 All NS   3H=  E CA  -140   0   8  Peter Skalka & Judita Štofková
24 -  NS   - - -      130   8
25 EW  EW  4S+1  S H7  -450   4   11  Anton Škerlík & Vladimír Munka
26 All EW  3NT-1  S SK   100   7

=======================================================================================================================
PAIR 3 MIRKO HORŇÁK & KATARÍNA HORŇÁKOV     
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 131/240   Score = 54.58% Session Rank = 3 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  6NT-2  E S10  -100   1   11  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
 2 NS  EW  2Sx+1  W D3   570   10
 3 EW  NS  1NT+1  E C3  -120   3   10  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
 4 All NS  2H+1  W S9  -140   7
 5 NS              --   --   0  & 
 6 EW              --   --
 7 All EW  3NT-1  S S10  100   10   18  Ivan Herich & Anna Horňáková
 8 -  EW  4S+1  W D2   450   8
 9 EW  EW  1NT-2  N C9   100   7   12  Peter Skalka & Judita Štofková
10 All EW  2S+1  N C8  -140   5
11 -  EW  4S+1  E CK   450   10   16  Ján Frajt & Vojtech Belčák
12 NS  EW   2S=  W CK   110   6
13 All NS  3D+3  N S5   170   8   11  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
14 -  NS   5C=  E HK  -400   3
15 NS  NS  3D+2  E H3  -150   9   9  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
16 EW  NS   - - -     -620   0
17 -  EW  1NT+1  E* H3   120   8   14  Viera Nováková & Alica Šimonová
18 NS  EW   4S=  N DJ  -620   6
19 EW  NS  2NT=  N S7   120   8   8  Anton Škerlík & Vladimír Munka
20 All NS  4H-2  N S7  -200   0
21 NS  NS  PASS  N    Pass   0   5  Kristína Gregová & Oto Gabrik
22 EW  NS  3D+1  W H4  -130   5
23 All EW  3H-1  W DQ  -100   4   8  Daniel Vagač & Jana Teššerová
24 -  EW  2NT=  S S2  -120   4
25 EW  NS  4S+1  N H3   450   6   9  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
26 All NS  3NT-1  S SK  -100   3

=======================================================================================================================
PAIR 4 TIBOR VARGA & MIKULÁŠ PANKOVIČ      
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 111/240   Score = 46.25% Session Rank = 10 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  5NT=  E C5  -460   2   12  Daniel Vagač & Jana Teššerová
 2 NS  NS   4H=  N SQ   620   10
 3 EW  EW  1NT=  E C3   90   1   1  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 4 All EW  4H-1  W D2  -100   0
 5 NS  NS  2D-2  W C9   100   3   9  Ivan Herich & Anna Horňáková
 6 EW  NS  2NT=  N* H7   120   6
 7 All             --   --   0  & 
 8 -              --   --
 9 EW  EW  3H-1  W SA  -100   0   5  Anton Škerlík & Vladimír Munka
10 All EW   3S=  N C8  -140   5
11 -  EW  3S+1  E CK   170   3   4  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
12 NS  EW  4S-2  W CK  -100   1
13 All EW  3D+3  N S5  -170   2   9  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
14 -  EW   5C=  E HK   400   7
15 NS  NS  5D+1  E S6  -420   2   4  Kristína Gregová & Oto Gabrik
16 EW  NS  5Sx-1  S H4  -100   2
17 -  NS  1NT-1  E* H3   50   7   15  Peter Skalka & Judita Štofková
18 NS  NS  4S+1  N DJ   650   8
19 EW  EW  3NT-2  N S8   100   7   13  Ján Frajt & Vojtech Belčák
20 All EW  5C-1  N S8   100   6
21 NS  NS  4S-2  W S7   100   9   14  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
22 EW  NS   - - -     -130   5
23 All NS  3H-1  E S8   100   6   16  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
24 -  NS  3NT+2  S D4   460   10
25 EW  EW   4S=  S D4  -420   9   9  Viera Nováková & Alica Šimonová
26 All EW  5D+1  S H5  -620   0

=======================================================================================================================
PAIR 5 KRISTÍNA GREGOVÁ & OTO GABRIK       
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 122/240   Score = 50.83% Session Rank = 7 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  5H-1  E C5   -50   4   11  Ján Frajt & Vojtech Belčák
 2 NS  EW  2S+1  W DA   140   7
 3 EW  NS  1NT=  E C3   -90   9   12  Viera Nováková & Alica Šimonová
 4 All NS  2H+3  W D2  -200   3
 5 NS  EW  1NT+1  S D2  -120   2   4  Peter Skalka & Judita Štofková
 6 EW  EW  4Cx-1  E DA  -200   2
 7 All NS  - - -      630   10   12  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 8 -  NS  - - -      -450   2
 9 EW              --   --   0  & 
10 All             --   --
11 -  EW  3S+1  E CK   170   3   13  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
12 NS  EW  2NT+1  W CK   150   10
13 All EW   4D=  N S6  -130   5   12  Daniel Vagač & Jana Teššerová
14 -  EW   5C=  E HA   400   7
15 NS  EW  5D+1  E S6   420   8   16  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
16 EW  EW  5Sx-1  S H4   100   8
17 -  NS  1NT=  S* HJ   90   10   10  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
18 NS  NS  3S+1  N DJ   170   0
19 EW  NS  4H-2  S CA  -100   3   5  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
20 All NS   2S=  W CK  -110   2
21 NS  EW  PASS  N    Pass   10   15  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
22 EW  EW  3D+1  W H4   130   5
23 All NS  4H-1  E CA   100   6   8  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
24 -  NS  3NT-1  S S6   -50   2
25 EW  NS   4S=  S C4   420   1   4  Ivan Herich & Anna Horňáková
26 All NS  3NT-1  S S3  -100   3

=======================================================================================================================
PAIR 6 VLASTA BABNIČOVÁ & EVA LOVÍŠKOVÁ     
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 108/240   Score = 45.00% Session Rank = 12 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  3NT+1  E S10  -430   4   10  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 2 NS  NS  5D-1  S SA  -100   6
 3 EW  EW  1NT+1  E C3   120   7   10  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
 4 All EW  2H+1  W S9   140   3
 5 NS  NS  2D-1  W C9   50   0   4  Ján Frajt & Vojtech Belčák
 6 EW  NS  3D-1  S C6   -50   4
 7 All EW  3NT=  S S8  -600   5   7  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 8 -  EW   4S=  W C10  420   2
 9 EW  NS 1NTx-2  N D5  -300   0   5  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
10 All NS  2S+1  N D2   140   5
11 -              --   --   0  & 
12 NS              --   --
13 All EW  3Sx-1  W DK  -200   0   1  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
14 -  EW  1C+4  E HA   150   1
15 NS  EW  4NT+2  W H10  490   10   10  Viera Nováková & Alica Šimonová
16 EW  EW  6Hx-2  W SJ  -500   0
17 -  EW  1NT=  S* HJ   -90   0   10  Kristína Gregová & Oto Gabrik
18 NS  EW  3S+1  N DJ  -170   10
19 EW  NS   - - -      170   10   20  Ivan Herich & Anna Horňáková
20 All NS   - - -      150   10
21 NS  NS  3S-1  E DA   50   4   9  Daniel Vagač & Jana Teššerová
22 EW  NS  3D+1  W H5  -130   5
23 All EW  3H-1  E S8  -100   4   4  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
24 -  EW  3NT+2  S D4  -460   0
25 EW  NS  4S+2  S D4   480   10   18  Peter Skalka & Judita Štofková
26 All NS  3D+1  S SK   130   8

=======================================================================================================================
PAIR 7 IVAN HERICH & ANNA HORŇÁKOVÁ       
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 83/240   Score = 34.58% Session Rank = 13 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  6NT-2  W S2   100   9   12  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 2 NS  NS   3S=  W D3  -140   3
 3 EW  NS  1NT+1  E C3  -120   3   6  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
 4 All NS  2H+3  W C10  -200   3
 5 NS  EW  2D-2  W C9  -100   7   11  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
 6 EW  EW  2NT=  N* H7  -120   4
 7 All NS  3NT-1  S S10  -100   0   2  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
 8 -  NS  4S+1  W D2  -450   2
 9 EW  EW  1NT=  N D4   -90   2   2  Daniel Vagač & Jana Teššerová
10 All EW  3S+1  N H3  -170   0
11 -  NS  2S+3  E CJ  -200   4   10  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
12 NS  NS  2NT-1  E C6   50   6
13 All             --   --   0  & 
14 -              --   --
15 NS  EW  4D+1  E H5   150   1   5  Peter Skalka & Judita Štofková
16 EW  EW   4S=  S H4  -420   4
17 -  EW  1NT-1  E* H3   -50   3   11  Ján Frajt & Vojtech Belčák
18 NS  EW  3Dx-3  E CA  -500   8
19 EW  EW   - - -     -170   0   0  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
20 All EW   - - -     -150   0
21 NS  NS  3S-1  E D9   50   4   4  Anton Škerlík & Vladimír Munka
22 EW  NS  2D+3  W C2  -150   0
23 All NS  4D-1  S H2  -100   2   4  Viera Nováková & Alica Šimonová
24 -  NS  4D-1  N HA   -50   2
25 EW  EW   4S=  S C4  -420   9   16  Kristína Gregová & Oto Gabrik
26 All EW  3NT-1  S S3   100   7

=======================================================================================================================
PAIR 8 ANTON ŠKERLÍK & VLADIMÍR MUNKA      
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 130/240   Score = 54.17% Session Rank = 4 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  3NT+1  E S10  430   6   10  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
 2 NS  EW  5D-1  S SA   100   4
 3 EW  NS  1NT+1  E C3  -120   3   10  Daniel Vagač & Jana Teššerová
 4 All NS  2H+1  W S7  -140   7
 5 NS  NS  2H+1  S DK   140   10   10  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 6 EW  NS  4Dx-2  S S5  -300   0
 7 All EW   - - -     -630   0   8  Kristína Gregová & Oto Gabrik
 8 -  EW   - - -      450   8
 9 EW  NS  3H-1  W SA   100   10   15  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
10 All NS   3S=  N C8   140   5
11 -  EW   4S=  E CK   420   8   16  Viera Nováková & Alica Šimonová
12 NS  EW  1NT+1  W CK   120   8
13 All NS  3Sx=  W HK  -730   1   4  Peter Skalka & Judita Štofková
14 -  NS   5C=  E HA  -400   3
15 NS              --   --   0  & 
16 EW              --   --
17 -  EW  1NT=  E* H3   90   6   8  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
18 NS  EW  4S+1  N DJ  -650   2
19 EW  EW  2NT=  N S7  -120   2   12  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
20 All EW  4H-2  N S7   200   10
21 NS  EW  3S-1  E D9   -50   6   16  Ivan Herich & Anna Horňáková
22 EW  EW  2D+3  W C2   150   10
23 All NS   4S=  N HK   620   10   12  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
24 -  NS  4D-1  N S3   -50   2
25 EW  NS  4S+1  S H7   450   6   9  Ján Frajt & Vojtech Belčák
26 All NS  3NT-1  S SK  -100   3

=======================================================================================================================
PAIR 9 DUŠAN ŠTEVÁK & MIROSLAV PLOŠČIC    
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 123/240   Score = 51.25% Session Rank = 6 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  6NT-2  E S10  100   9   9  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
 2 NS  NS  2Sx+1  W D3  -570   0
 3 EW  EW  1NT+1  E C3   120   7   14  Ivan Herich & Anna Horňáková
 4 All EW  2H+3  W C10  200   7
 5 NS  NS   3C=  S DK   110   6   8  Viera Nováková & Alica Šimonová
 6 EW  NS   3C=  E DK  -110   2
 7 All NS  3NT=  S D7   600   5   13  Peter Skalka & Judita Štofková
 8 -  NS   4S=  W H6  -420   8
 9 EW  EW 1NTx-2  N D5   300   10   15  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
10 All EW  2S+1  N D2  -140   5
11 -  NS  3S+1  E CK  -170   7   7  Kristína Gregová & Oto Gabrik
12 NS  NS  2NT+1  W CK  -150   0
13 All EW  3Sx=  W HK   730   9   10  Ján Frajt & Vojtech Belčák
14 -  EW  3C+2  E HA   150   1
15 NS  NS   5D=  E H3  -400   5   11  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
16 EW  NS   4S=  S H4   420   6
17 -              --   --   0  & 
18 NS              --   --
19 EW  EW  3NT-5  N C5   250   10   13  Daniel Vagač & Jana Teššerová
20 All EW  3C+1  N SJ  -130   3
21 NS  EW  4S-2  W S7  -100   1   6  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
22 EW  EW   - - -      130   5
23 All EW   4S=  N HK  -620   0   8  Anton Škerlík & Vladimír Munka
24 -  EW  4D-1  N S3   50   8
25 EW  NS  4S+1  S H6   450   6   9  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
26 All NS  3NT-1  S SK  -100   3

=======================================================================================================================
PAIR 10 GEORGE DECLERQ & ALŽBETA CHMELÁROV    
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 135/240   Score = 56.25% Session Rank = 2 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  3NT+3  E H2  -490   0   8  Peter Skalka & Judita Štofková
 2 NS  NS  4S-1  W D3   50   8
 3 EW  NS  1NT=  E C3   -90   9   19  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
 4 All NS  4H-1  W D2   100   10
 5 NS  EW  2H+1  S DK  -140   0   10  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 6 EW  EW  4Dx-2  S S5   300   10
 7 All NS  3NT=  S C2   600   5   13  Ján Frajt & Vojtech Belčák
 8 -  NS   4S=  W H6  -420   8
 9 EW  NS  1NT-2  N S10  -100   3   8  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
10 All NS  2S+1  N D2   140   5
11 -  EW  2S+3  E CJ   200   6   10  Ivan Herich & Anna Horňáková
12 NS  EW  2NT-1  E C6   -50   4
13 All NS  3Sx-1  W DK   200   10   19  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
14 -  NS  1C+4  E HA  -150   9
15 NS  EW  3D+2  E H3   150   1   11  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
16 EW  EW   - - -      620   10
17 -  NS  1NTx=  E* H3  -180   0   8  Daniel Vagač & Jana Teššerová
18 NS  NS  4S+1  N DJ   650   8
19 EW              --   --   0  & 
20 All             --   --
21 NS  EW  3S-1  E HA   -50   6   6  Viera Nováková & Alica Šimonová
22 EW  EW  3S-2  E DA  -200   0
23 All EW  4H-1  E CA  -100   4   12  Kristína Gregová & Oto Gabrik
24 -  EW  3NT-1  S S6   50   8
25 EW  EW  4S+1  S H6  -450   4   11  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
26 All EW  3NT-1  S SK   100   7

=======================================================================================================================
PAIR 11 PETER SKALKA & JUDITA ŠTOFKOVÁ      
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 128/240   Score = 53.33% Session Rank = 5 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  3NT+3  E H2   490   10   12  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 2 NS  EW  4S-1  W D3   -50   2
 3 EW  NS  1NT+1  E C4  -120   3   3  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 4 All NS   4H=  W C2  -620   0
 5 NS  NS  1NT+1  S D2   120   8   16  Kristína Gregová & Oto Gabrik
 6 EW  NS  4Cx-1  E DA   200   8
 7 All EW  3NT=  S D7  -600   5   7  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
 8 -  EW   4S=  W H6   420   2
 9 EW  NS  1NT-2  N C9  -100   3   8  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
10 All NS  2S+1  N C8   140   5
11 -  NS  4D-2  S S7  -100   10   19  Daniel Vagač & Jana Teššerová
12 NS  NS  3D-2  E C6   100   9
13 All EW  3Sx=  W HK   730   9   16  Anton Škerlík & Vladimír Munka
14 -  EW   5C=  E HA   400   7
15 NS  NS  4D+1  E H5  -150   9   15  Ivan Herich & Anna Horňáková
16 EW  NS   4S=  S H4   420   6
17 -  EW  1NT-1  E* H3   -50   3   5  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
18 NS  EW  4S+1  N DJ  -650   2
19 EW  NS  4H-1  S CA   -50   6   13  Viera Nováková & Alica Šimonová
20 All NS   4C=  N S9   130   7
21 NS              --   --   0  & 
22 EW              --   --
23 All EW   3H=  E CA   140   10   12  Ján Frajt & Vojtech Belčák
24 -  EW          -130   2
25 EW  EW  4S+2  S D4  -480   0   2  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
26 All EW  3D+1  S SK  -130   2

=======================================================================================================================
PAIR 12 BRANISLAV ŠIKRA & TIBOR MENYHÉRT     
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 148/240   Score = 61.67% Session Rank = 1 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  6NT-2  W S2  -100   1   8  Ivan Herich & Anna Horňáková
 2 NS  EW   3S=  W D3   140   7
 3 EW  EW  1NT+1  E C4   120   7   17  Peter Skalka & Judita Štofková
 4 All EW   4H=  W C2   620   10
 5 NS  NS  3D-2  W C9   100   3   13  Daniel Vagač & Jana Teššerová
 6 EW  NS  3NT-3  E* DK   300   10
 7 All NS  3NT=  S S8   600   5   13  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
 8 -  NS   4S=  W C10  -420   8
 9 EW  EW  1NT-2  N S10  100   7   12  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
10 All EW  2S+1  N D2  -140   5
11 -  NS  3S+1  E CK  -170   7   16  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
12 NS  NS  4S-2  W CK   100   9
13 All NS   - - -     130   5   8  Viera Nováková & Alica Šimonová
14 -  NS   - - -     -400   3
15 NS  EW   5D=  E H3   400   5   9  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
16 EW  EW   4S=  S H4  -420   4
17 -  NS  1NT=  E* H3   -90   4   12  Anton Škerlík & Vladimír Munka
18 NS  NS  4S+1  N DJ   650   8
19 EW  EW  4H-2  S CA   100   7   15  Kristína Gregová & Oto Gabrik
20 All EW   2S=  W CK   110   8
21 NS  NS  3S-2  E HA   100   9   14  Ján Frajt & Vojtech Belčák
22 EW  NS  2D+2  W C2  -130   5
23 All             --   --   0  & 
24 -              --   --
25 EW  EW  4S+1  N H3  -450   4   11  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
26 All EW  3NT-1  S SK   100   7

=======================================================================================================================
PAIR 13 DANIEL VAGAČ & JANA TEŠŠEROVÁ     
KBK KBK CLUB 2/16/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 10  Matchpoints = 112/240   Score = 46.67% Session Rank = 9 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  5NT=  E C5   460   8   8  Tibor Varga & Mikuláš Pankovič
 2 NS  EW   4H=  N SQ  -620   0
 3 EW  EW  1NT+1  E C3   120   7   10  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 4 All EW  2H+1  W S7   140   3
 5 NS  EW  3D-2  W C9  -100   7   7  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 6 EW  EW  3NT-3  E* DK  -300   0
 7 All NS  3NT=  N S2   600   5   7  Viera Nováková & Alica Šimonová
 8 -  NS  4S+1  W S2  -450   2
 9 EW  NS  1NT=  N D4   90   8   18  Ivan Herich & Anna Horňáková
10 All NS  3S+1  N H3   170   10
11 -  EW  4D-2  S S7   100   0   1  Peter Skalka & Judita Štofková
12 NS  EW  3D-2  E C6  -100   1
13 All NS   4D=  N S6   130   5   8  Kristína Gregová & Oto Gabrik
14 -  NS   5C=  E HA  -400   3
15 NS  NS   5D=  E CA  -400   5   11  Ján Frajt & Vojtech Belčák
16 EW  NS   4S=  S H4   420   6
17 -  EW  1NTx=  E* H3   180   10   12  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
18 NS  EW  4S+1  N DJ  -650   2
19 EW  NS  3NT-5  N C5  -250   0   7  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
20 All NS  3C+1  N SJ   130   7
21 NS  EW  3S-1  E DA   -50   6   11  Vlasta Babničová & Eva Lovíšková
22 EW  EW  3D+1  W H5   130   5
23 All NS  3H-1  W DQ   100   6   12  Mirko Horňák & Katarína Horňákov
24 -  NS  2NT=  S S2   120   6
25 EW              --   --   0  & 
26 All             --   --

(printed at 2/17/2016 1:46:07 AM by PairsScorer v7.2.52(c) JAS)