Rozdania

>

KBK KBK CLUB 3/15/2016
Session 1 Section A
7 Table 26 Board Howell Movement
======================================================================================
           OVERALL RANKS 20 20.0 2.17
Rank Pair Names                     Total  Max Score% 19 19.0 
============================================================================= 18 18.0 
 1  4 Kristína Gregová & Vojtech Belčák      200.00  312 64.10 17 41.1
 2=  7 Anton Škerlík & Vladimír Munka        184.00  312 58.97 16 35.0
 2= 14 Branislav Šikra & Tibor Menyhért       184.00  312 58.97 16 35.0 
 4  11 Alica Šimonová & Viera Nováková       176.00  312 56.41 14 30.4
 5  3 Mária Kronová & Judita Štofková       168.00  312 53.85 13 26.9
 6  1 Dušan Števák & Miroslav Ploščic       167.00  312 53.53 12 25.5 
 7  12 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič       164.00  312 52.56 11 23.6 
 8  5 Tibor Varga & Vlasta Babničová        163.00  312 52.24 10 22.2 
 9  10 Katarína Horňákov & Mirko Horňák       157.00  312 50.32 9 19.3 
 10  13 Daniel Vagač & Jana Teššerová        142.00  312 45.51 8 13.5 
 11  6 Peter Skalka & Hedviga Skalková       131.00  312 41.99 7 9.0 
 12  2 Marta Siničáková & Alena Komínková      120.00  312 38.46 6 6.0 
 13  9 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov      119.00  312 38.14 5 5.0 
 14  8 Ivan Herich & Anna Horňáková         109.00  312 34.94 4 4.0 
=========================================================================== 3 3.0 

Session1 Section A 1 1.0 1.71
Neuberg Top = 12
 =============================================================
 BOARD 1                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  5 2H+2   W  S4    -170   0   12 Marta Siničáková & Alena Komínková    Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 4 13 3S-1   S  HA     -50   3   9 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 6  8 2NT=   N  D6  120     10   2 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Ivan Herich & Anna Horňáková       
 7 12 1NT-1   N  H8     -50   3   9 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 9  3 2H-1   W  SJ   50      6   6 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Mária Kronová & Judita Štofková     
 10 11 1NT+1   N  D9  120     10   2 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 14  1 1NT+1   N  D5  120     10   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 2                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  5 2NT+1   N  HJ  150      0   12 Marta Siničáková & Alena Komínková    Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 4 13 3NT+2   N  S6  660     11   1 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 6  8 3NT+2   N  S8  660     11   1 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Ivan Herich & Anna Horňáková       
 7 12 3NT+1   N  H10  630      8   4 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 9  3 3NT=   N  D5  600      5   7 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Mária Kronová & Judita Štofková     
 10 11 3NT=   N  HJ  600      5   7 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 14  1 1NT+3   S  H2  180      2   10 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 3                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 3  6 4S-1   E  H5  100     11   1 Mária Kronová & Judita Štofková     Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 5  1 4S-1   W  HA  100     11   1 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 7  9 2S+2   W  DK    -170   6   6 Anton Škerlík & Vladimír Munka      George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 8 13 4S=    W  HA    -620   2   10 Ivan Herich & Anna Horňáková       Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 10  4 4S=    W  S8    -620   2   10 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 11 12 3S=    W  HA    -140   8   4 Alica Šimonová & Viera Nováková     Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 14  2 4S=    W  HA    -620   2   10 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Marta Siničáková & Alena Komínková    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 4                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 3  6 3S+2   N  C5  200     10   2 Mária Kronová & Judita Štofková     Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 5  1 3S=    N  CK  140      1   11 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 7  9 3S+1   N  CK  170      6   6 Anton Škerlík & Vladimír Munka      George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 8 13 4Cx-2   E  S3  500     12   0 Ivan Herich & Anna Horňáková       Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 10  4 3S=    N  CK  140      1   11 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 11 12 3S+1   N  CK  170      6   6 Alica Šimonová & Viera Nováková     Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 14  2 2S+2   N  DK  170      6   6 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Marta Siničáková & Alena Komínková    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 5                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 4  7 2S+1   S  C5  140      7   5 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 6  2 2S+1   S  H4  140      7   5 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Marta Siničáková & Alena Komínková    
 8 10 4S=    S  SJ  620     12   0 Ivan Herich & Anna Horňáková       Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 9  1 4S-1   S  C5    -100   1   11 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 11  5 4S-1   S  SJ    -100   1   11 Alica Šimonová & Viera Nováková     Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 12 13 3S+2   S  HA  200     10   2 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 14  3 2NT=   S  C5  120      4   8 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Mária Kronová & Judita Štofková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 6                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 4  7 2H+2   W  DA    -170   0   12 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 6  2 2H+1   E  DQ    -140   3   9 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Marta Siničáková & Alena Komínková    
 8 10 4H-2   E  DQ  200     12   0 Ivan Herich & Anna Horňáková       Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 9  1 3H=    E  DQ    -140   3   9 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 11  5 2H=    E  DQ    -110   8   4 Alica Šimonová & Viera Nováková     Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 12 13 2H=    E  DQ    -110   8   4 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 14  3 2H=    W  DQ    -110   8   4 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Mária Kronová & Judita Štofková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 7                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 5  8 5Cx-5   W  HA  1400     12   0 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Ivan Herich & Anna Horňáková       
 7  3 4H=    N  CJ  620      0   12 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Mária Kronová & Judita Štofková     
 9 11 4H+3   N  C7  710      4   8 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 10  2 4H+1   N  DQ  650      2   10 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Marta Siničáková & Alena Komínková    
 12  6 3NT+4   S  CQ  720      7   5 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 13  1 3NT+4   N  C3  720      7   5 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 14  4 6D+1   S  CK  1390     10   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 8                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 5  8 3D-1   S  H10    -50   4   8 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Ivan Herich & Anna Horňáková       
 7  3 4S=    N  HA  420     11   1 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Mária Kronová & Judita Štofková     
 9 11 5Dx-4   S  H10    -800   0   12 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 10  2 4S=    N  HK  420     11   1 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Marta Siničáková & Alena Komínková    
 12  6 4S-1   N  D9     -50   4   8 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 13  1 3S=    N  HK  140      8   4 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 14  4 4S-1   N  HA     -50   4   8 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 9                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  2 4H=    S  S2  420     10   2 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Marta Siničáková & Alena Komínková    
 6  9 3H+1   S  S6  170      5   7 Peter Skalka & Hedviga Skalková      George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 8  4 3C+1   S  DA  130      1   11 Ivan Herich & Anna Horňáková       Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 10 12 4H=    S  S6  420     10   2 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 11  3 3H+1   S  CJ  170      5   7 Alica Šimonová & Viera Nováková     Mária Kronová & Judita Štofková     
 13  7 3C+1   S  S4  130      1   11 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 14  5 4H=    N  DA  420     10   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 10                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  2 3S-3   W  CK  300     11   1 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Marta Siničáková & Alena Komínková    
 6  9 3S-3   W  DA  300     11   1 Peter Skalka & Hedviga Skalková      George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 8  4 2S-1   W  C10  100      5   7 Ivan Herich & Anna Horňáková       Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 10 12 2S-1   W  CK  100      5   7 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 11  3 1NT-1   N  S3    -100   0   12 Alica Šimonová & Viera Nováková     Mária Kronová & Judita Štofková     
 13  7 2S-1   W  C10  100      5   7 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 14  5 2S-1   W  CK  100      5   7 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 11                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  8 2D+1   N  S4  110      7   5 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Ivan Herich & Anna Horňáková       
 2  3 2D+1   N  H8  110      7   5 Marta Siničáková & Alena Komínková    Mária Kronová & Judita Štofková     
 7 10 3C-3   W  HK  150     11   1 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 9  5 2H-2   E  DK  100      3   9 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 11 13 1H-2   E  DA  100      3   9 Alica Šimonová & Viera Nováková     Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 12  4 1NT=   W  D5     -90   0   12 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 14  6 3D+2   N  C10  150     11   1 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 12                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  8 4S+1   S  CK  650      9   3 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Ivan Herich & Anna Horňáková       
 2  3 5S=    N  HA  650      9   3 Marta Siničáková & Alena Komínková    Mária Kronová & Judita Štofková     
 7 10 6Hx=   W  S6    -1210   0   12 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 9  5 5Sx=   N  HA  850     12   0 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 11 13 4H+2   W  CJ    -480   4   8 Alica Šimonová & Viera Nováková     Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 12  4 4H+2   W  CJ    -480   4   8 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 14  6 5H+1   W  CJ    -480   4   8 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 13                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  9 3H=    S  D5  140      6   6 Marta Siničáková & Alena Komínková    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 3  4 4H-1   S  D5    -100   3   9 Mária Kronová & Judita Štofková     Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 8 11 3NT-2   S  D5    -200   0   12 Ivan Herich & Anna Horňáková       Alica Šimonová & Viera Nováková     
 10  6 4S=    N  HA  620     11   1 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 12  1 4H-1   S  D5    -100   3   9 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 13  5 3NT=   S  D5  600      8   4 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 14  7 4H=    S  C8  620     11   1 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 14                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  9 3H-2   N  D6    -100   5   7 Marta Siničáková & Alena Komínková    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 3  4 3C-1   E  HA   50     10   2 Mária Kronová & Judita Štofková     Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 8 11 1NT+1   E  HA    -120   2   10 Ivan Herich & Anna Horňáková       Alica Šimonová & Viera Nováková     
 10  6 4H-2   N  D9    -100   5   7 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 12  1 3C-1   E  HK   50     10   2 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 13  5 3NT=   W  H8    -400   0   12 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 14  7 3NT-1   W  H3   50     10   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 15                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  6 3S-2   N  D7    -200   3   9 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 3 10 2S-2   N  D2    -200   3   9 Mária Kronová & Judita Štofková     Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 4  5 5D-3   W  SA  150     12   0 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 9 12 4Sx-3   N  H9    -800   0   12 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 11  7 2S=    N  D4  110      9   3 Alica Šimonová & Viera Nováková     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 13  2 3S-1   N  C3    -100   6   6 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Marta Siničáková & Alena Komínková    
 14  8 2S=    N  D4  110      9   3 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Ivan Herich & Anna Horňáková       
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 16                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  6 3D-2   N  C7    -100   7   5 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 3 10 2H=    E  SA    -110   3   9 Mária Kronová & Judita Štofková     Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 4  5 1NT-2   S  HQ    -100   7   5 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 9 12 2H+1   E  SA    -140   0   12 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 11  7 2H=    E  SK    -110   3   9 Alica Šimonová & Viera Nováková     Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 13  2 3H-1   E  SA  100     11   1 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Marta Siničáková & Alena Komínková    
 14  8 3H-1   E  SK  100     11   1 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Ivan Herich & Anna Horňáková       
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 17                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  3 3D-1   E  C10  50      5   7 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Mária Kronová & Judita Štofková     
 2  7 3NT=   E  C10    -400   2   10 Marta Siničáková & Alena Komínková    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 4 11 3NT-1   E  C10  50      5   7 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 5  6 3NT+1   E  C10    -430   0   12 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 10 13 3NT-2   E  C3  100      9   3 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 12  8 3NT-4   E  C10  200     12   0 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Ivan Herich & Anna Horňáková       
 14  9 3D-2   E  C10  100      9   3 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 18                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  3 3S+1   S  D3  170     12   0 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Mária Kronová & Judita Štofková     
 2  7 3C=    W  DJ    -110   2   10 Marta Siničáková & Alena Komínková    Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 4 11 3D-2   S  CA    -200   0   12 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 5  6 3S-1   S  CA    -100   4   8 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 10 13 2S+1   S  CA  140     10   2 Katarína Horňákov & Mirko Horňák    Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 12  8 2S=    S  C2  110      7   5 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Ivan Herich & Anna Horňáková       
 14  9 2S=    S  C6  110      7   5 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 19                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  4 4S-2   S  CK    -100   2   10 Marta Siničáková & Alena Komínková    Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 3  8 1NT-1   W  S6  100      7   5 Mária Kronová & Judita Štofková     Ivan Herich & Anna Horňáková       
 5 12 1NT-1   W  C4  100      7   5 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 6  7 1NT+1   W  C4    -120   0   12 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 11  1 2S=    S  CK  110     10   2 Alica Šimonová & Viera Nováková     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 13  9 4D-2   E  HK  200     12   0 Daniel Vagač & Jana Teššerová     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 14 10 2H-1   N  S8     -50   4   8 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 20                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2  4 2H=    N  D9  110      4   8 Marta Siničáková & Alena Komínková    Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 3  8 3H=    N  CA  140      7   5 Mária Kronová & Judita Štofková     Ivan Herich & Anna Horňáková       
 5 12 3S-2   W  HA  200     11   1 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 6  7 3S-1   W  DA  100      1   11 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 11  1 3S-1   W  HK  100      1   11 Alica Šimonová & Viera Nováková     Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 13  9 2H+1   N  D3  140      7   5 Daniel Vagač & Jana Teššerová     George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 14 10 2H+3   N  H5  200     11   1 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 21                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1 10 4S-2   W  DA  100     11   1 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 3  5 3NT+1   E  D10    -430   4   8 Mária Kronová & Judita Štofková     Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 4  9 4C+1   E  S7    -150   8   4 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 6 13 3NT+3   E  DQ    -490   0   12 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 7  8 5C-2   E  D6  100     11   1 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Ivan Herich & Anna Horňáková       
 12  2 3NT+2   E  H10    -460   2   10 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Marta Siničáková & Alena Komínková    
 14 11 5C=    E  D8    -400   6   6 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Alica Šimonová & Viera Nováková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 22                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1 10 2H-2   E  C9  200      7   5 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 3  5 3H-2   E  SA  200      7   5 Mária Kronová & Judita Štofková     Tibor Varga & Vlasta Babničová      
 4  9 4H-2   E  SA  200      7   5 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 6 13 3H-2   E  C9  200      7   5 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 7  8 3D=    S  H9  110      2   10 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Ivan Herich & Anna Horňáková       
 12  2 3H-3   E  C9  300     12   0 Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    Marta Siničáková & Alena Komínková    
 14 11 3D-1   S  H9     -50   0   12 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Alica Šimonová & Viera Nováková     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 23                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2 11 4S+1   W  DA    -650   4   8 Marta Siničáková & Alena Komínková    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 4  6 6S-1   W  DA  100     11   1 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 5 10 4S+1   W  H7    -650   4   8 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 7  1 6S-1   W  DA  100     11   1 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 8  9 3NT+3   E  C2    -690   0   12 Ivan Herich & Anna Horňáková       George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 13  3 4S+1   E  DA    -650   4   8 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Mária Kronová & Judita Štofková     
 14 12 4S=    W  H7    -620   8   4 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 24                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 2 11 2NT-2   N* CK    -100   6   6 Marta Siničáková & Alena Komínková    Alica Šimonová & Viera Nováková     
 4  6 4C-3   E  S10  150     12   0 Kristína Gregová & Vojtech Belčák    Peter Skalka & Hedviga Skalková      
 5 10 2S-2   N  CK    -100   6   6 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 7  1 2C=    E  D4     -90   10   2 Anton Škerlík & Vladimír Munka      Dušan Števák & Miroslav Ploščic    
 8  9 1NT+3   E* D8    -180   2   10 Ivan Herich & Anna Horňáková       George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    
 13  3 2S-2   N  CA    -100   6   6 Daniel Vagač & Jana Teššerová     Mária Kronová & Judita Štofková     
 14 12 1Dx-3   N  CK    -500   0   12 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 25                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  4 4S=    E  HK    -620   5   7 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 3 12 4S=    W  D7    -620   5   7 Mária Kronová & Judita Štofková     Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 5  7 4S=    W  H5    -620   5   7 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 6 11 4S=    E  HK    -620   5   7 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Alica Šimonová & Viera Nováková     
 8  2 4S=    W  S7    -620   5   7 Ivan Herich & Anna Horňáková       Marta Siničáková & Alena Komínková    
 9 10 4S=    W  CA    -620   5   7 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 14 13 6S-2   E  HK  200     12   0 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 ==================================================
 ==================================================
 BOARD 26                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                    EW
 ==================================================
 1  4 1NT+1   W  D2    -120   0   12 Dušan Števák & Miroslav Ploščic    Kristína Gregová & Vojtech Belčák    
 3 12 3H-3   E  D4  300     12   0 Mária Kronová & Judita Štofková     Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič    
 5  7 2S+1   S  H7  140      7   5 Tibor Varga & Vlasta Babničová      Anton Škerlík & Vladimír Munka      
 6 11 2S-1   S  DA    -100   3   9 Peter Skalka & Hedviga Skalková      Alica Šimonová & Viera Nováková     
 8  2 3S=    S  H7  140      7   5 Ivan Herich & Anna Horňáková       Marta Siničáková & Alena Komínková    
 9 10 4S-1   S  S2    -100   3   9 George DeClerq & Alžbeta Chmelárov    Katarína Horňákov & Mirko Horňák    
 14 13 3C-2   W  S4  200     10   2 Branislav Šikra & Tibor Menyhért     Daniel Vagač & Jana Teššerová     
 ==================================================

=======================================================================================================================
PAIR 1 DUŠAN ŠTEVÁK & MIROSLAV PLOŠČIC    
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 167/312   Score = 53.53% Session Rank = 6 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  1NT+1  N D5  -120   2   12  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 2 NS  EW  1NT+3  S H2  -180   10
 3 EW  EW  4S-1  W HA  -100   1   12  Tibor Varga & Vlasta Babničová
 4 All EW   3S=  N CK  -140   11
 5 NS  EW  4S-1  S C5   100   11   20  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 6 EW  EW   3H=  E DQ   140   9
 7 All EW  3NT+4  N C3  -720   5   9  Daniel Vagač & Jana Teššerová
 8 -  EW   3S=  N HK  -140   4
 9 EW  NS   4H=  S S2   420   10   21  Marta Siničáková & Alena Komínková
10 All NS  3S-3  W CK   300   11
11 -  NS  2D+1  N S4   110   7   16  Ivan Herich & Anna Horňáková
12 NS  NS  4S+1  S CK   650   9
13 All EW  4H-1  S D5   100   9   11  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
14 -  EW  3C-1  E HK   -50   2
15 NS  NS  3S-2  N D7  -200   3   10  Peter Skalka & Hedviga Skalková
16 EW  NS  3D-2  N C7  -100   7
17 -  NS  3D-1  E C10   50   5   17  Mária Kronová & Judita Štofková
18 NS  NS  3S+1  S D3   170   12
19 EW  EW   2S=  S CK  -110   2   13  Alica Šimonová & Viera Nováková
20 All EW  3S-1  W HK  -100   11
21 NS  NS  4S-2  W DA   100   11   18  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
22 EW  NS  2H-2  E C9   200   7
23 All EW  6S-1  W DA  -100   1   3  Anton Škerlík & Vladimír Munka
24 -  EW   2C=  E D4   90   2
25 EW  NS   4S=  E HK  -620   5   5  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
26 All NS  1NT+1  W D2  -120   0

=======================================================================================================================
PAIR 2 MARTA SINIČÁKOVÁ & ALENA KOMÍNKOVÁ    
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 120/312   Score = 38.46% Session Rank = 12 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  2H+2  W S4  -170   0   0  Tibor Varga & Vlasta Babničová
 2 NS  NS  2NT+1  N HJ   150   0
 3 EW  EW   4S=  W HA   620   10   16  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 4 All EW  2S+2  N DK  -170   6
 5 NS  EW  2S+1  S H4  -140   5   14  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 6 EW  EW  2H+1  E DQ   140   9
 7 All EW  4H+1  N DQ  -650   10   11  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
 8 -  EW   4S=  N HK  -420   1
 9 EW  EW   4H=  S S2  -420   2   3  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
10 All EW  3S-3  W CK  -300   1
11 -  NS  2D+1  N H8   110   7   16  Mária Kronová & Judita Štofková
12 NS  NS   5S=  N HA   650   9
13 All NS   3H=  S D5   140   6   11  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
14 -  NS  3H-2  N D6  -100   5
15 NS  EW  3S-1  N C3   100   6   7  Daniel Vagač & Jana Teššerová
16 EW  EW  3H-1  E SA  -100   1
17 -  NS  3NT=  E C10  -400   2   4  Anton Škerlík & Vladimír Munka
18 NS  NS   3C=  W DJ  -110   2
19 EW  NS  4S-2  S CK  -100   2   6  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
20 All NS   2H=  N D9   110   4
21 NS  EW  3NT+2  E H10  460   10   10  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
22 EW  EW  3H-3  E C9  -300   0
23 All NS  4S+1  W DA  -650   4   10  Alica Šimonová & Viera Nováková
24 -  NS  2NT-2  N* CK  -100   6
25 EW  EW   4S=  W S7   620   7   12  Ivan Herich & Anna Horňáková
26 All EW   3S=  S H7  -140   5

=======================================================================================================================
PAIR 3 MÁRIA KRONOVÁ & JUDITA ŠTOFKOVÁ      
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 168/312   Score = 53.85% Session Rank = 5 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  2H-1  W SJ   -50   6   13  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 2 NS  EW  3NT=  N D5  -600   7
 3 EW  NS  4S-1  E H5   100   11   21  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 4 All NS  3S+2  N C5   200   10
 5 NS  EW  2NT=  S C5  -120   8   12  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 6 EW  EW   2H=  W DQ   110   4
 7 All EW   4H=  N CJ  -620   12   13  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 8 -  EW   4S=  N HA  -420   1
 9 EW  EW  3H+1  S CJ  -170   7   19  Alica Šimonová & Viera Nováková
10 All EW  1NT-1  N S3   100   12
11 -  EW  2D+1  N H8  -110   5   8  Marta Siničáková & Alena Komínková
12 NS  EW   5S=  N HA  -650   3
13 All NS  4H-1  S D5  -100   3   13  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
14 -  NS  3C-1  E HA   50   10
15 NS  NS  2S-2  N D2  -200   3   6  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
16 EW  NS   2H=  E SA  -110   3
17 -  EW  3D-1  E C10  -50   7   7  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
18 NS  EW  3S+1  S D3  -170   0
19 EW  NS  1NT-1  W S6   100   7   14  Ivan Herich & Anna Horňáková
20 All NS   3H=  N CA   140   7
21 NS  NS  3NT+1  E D10  -430   4   11  Tibor Varga & Vlasta Babničová
22 EW  NS  3H-2  E SA   200   7
23 All EW  4S+1  E DA   650   8   14  Daniel Vagač & Jana Teššerová
24 -  EW  2S-2  N CA   100   6
25 EW  NS   4S=  W D7  -620   5   17  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
26 All NS  3H-3  E D4   300   12

=======================================================================================================================
PAIR 4 KRISTÍNA GREGOVÁ & VOJTECH BELČÁK     
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 200/312   Score = 64.10% Session Rank = 1 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  3S-1  S HA   -50   3   14  Daniel Vagač & Jana Teššerová
 2 NS  NS  3NT+2  N S6   660   11
 3 EW  EW   4S=  W S8   620   10   21  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
 4 All EW   3S=  N CK  -140   11
 5 NS  NS  2S+1  S C5   140   7   7  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 6 EW  NS  2H+2  W DA  -170   0
 7 All EW  6D+1  S CK  -1390   2   10  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
 8 -  EW  4S-1  N HA   50   8
 9 EW  EW  3C+1  S DA  -130   11   18  Ivan Herich & Anna Horňáková
10 All EW  2S-1  W C10  -100   7
11 -  EW  1NT=  W D5   90   12   20  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
12 NS  EW  4H+2  W CJ   480   8
13 All EW  4H-1  S D5   100   9   11  Mária Kronová & Judita Štofková
14 -  EW  3C-1  E HA   -50   2
15 NS  NS  5D-3  W SA   150   12   19  Tibor Varga & Vlasta Babničová
16 EW  NS  1NT-2  S HQ  -100   7
17 -  NS  3NT-1  E C10   50   5   5  Alica Šimonová & Viera Nováková
18 NS  NS  3D-2  S CA  -200   0
19 EW  EW  4S-2  S CK   100   10   18  Marta Siničáková & Alena Komínková
20 All EW   2H=  N D9  -110   8
21 NS  NS  4C+1  E S7  -150   8   15  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
22 EW  NS  4H-2  E SA   200   7
23 All NS  6S-1  W DA   100   11   23  Peter Skalka & Hedviga Skalková
24 -  NS  4C-3  E S10  150   12
25 EW  EW   4S=  E HK   620   7   19  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
26 All EW  1NT+1  W D2   120   12

=======================================================================================================================
PAIR 5 TIBOR VARGA & VLASTA BABNIČOVÁ      
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 163/312   Score = 52.24% Session Rank = 8 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  2H+2  W S4   170   12   24  Marta Siničáková & Alena Komínková
 2 NS  EW  2NT+1  N HJ  -150   12
 3 EW  NS  4S-1  W HA   100   11   12  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
 4 All NS   3S=  N CK   140   1
 5 NS  EW  4S-1  S SJ   100   11   15  Alica Šimonová & Viera Nováková
 6 EW  EW   2H=  E DQ   110   4
 7 All NS  5Cx-5  W HA  1400   12   16  Ivan Herich & Anna Horňáková
 8 -  NS  3D-1  S H10  -50   4
 9 EW  EW   4H=  N DA  -420   2   9  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
10 All EW  2S-1  W CK  -100   7
11 -  EW  2H-2  E DK  -100   9   9  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
12 NS  EW  5Sx=  N HA  -850   0
13 All EW  3NT=  S D5  -600   4   16  Daniel Vagač & Jana Teššerová
14 -  EW  3NT=  W H8   400   12
15 NS  EW  5D-3  W SA  -150   0   5  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
16 EW  EW  1NT-2  S HQ   100   5
17 -  NS  3NT+1  E C10  -430   0   4  Peter Skalka & Hedviga Skalková
18 NS  NS  3S-1  S CA  -100   4
19 EW  NS  1NT-1  W C4   100   7   18  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
20 All NS  3S-2  W HA   200   11
21 NS  EW  3NT+1  E D10  430   8   13  Mária Kronová & Judita Štofková
22 EW  EW  3H-2  E SA  -200   5
23 All NS  4S+1  W H7  -650   4   10  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
24 -  NS  2S-2  N CK  -100   6
25 EW  NS   4S=  W H5  -620   5   12  Anton Škerlík & Vladimír Munka
26 All NS  2S+1  S H7   140   7

=======================================================================================================================
PAIR 6 PETER SKALKA & HEDVIGA SKALKOVÁ      
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 131/312   Score = 41.99% Session Rank = 11 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  2NT=  N D6   120   10   21  Ivan Herich & Anna Horňáková
 2 NS  NS  3NT+2  N S8   660   11
 3 EW  EW  4S-1  E H5  -100   1   3  Mária Kronová & Judita Štofková
 4 All EW  3S+2  N C5  -200   2
 5 NS  NS  2S+1  S H4   140   7   10  Marta Siničáková & Alena Komínková
 6 EW  NS  2H+1  E DQ  -140   3
 7 All EW  3NT+4  S CQ  -720   5   13  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
 8 -  EW  4S-1  N D9   50   8
 9 EW  NS  3H+1  S S6   170   5   16  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
10 All NS  3S-3  W DA   300   11
11 -  EW  3D+2  N C10  -150   1   9  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
12 NS  EW  5H+1  W CJ   480   8
13 All EW   4S=  N HA  -620   1   8  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
14 -  EW  4H-2  N D9   100   7
15 NS  EW  3S-2  N D7   200   9   14  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
16 EW  EW  3D-2  N C7   100   5
17 -  EW  3NT+1  E C10  430   12   20  Tibor Varga & Vlasta Babničová
18 NS  EW  3S-1  S CA   100   8
19 EW  NS  1NT+1  W C4  -120   0   1  Anton Škerlík & Vladimír Munka
20 All NS  3S-1  W DA   100   1
21 NS  NS  3NT+3  E DQ  -490   0   7  Daniel Vagač & Jana Teššerová
22 EW  NS  3H-2  E C9   200   7
23 All EW  6S-1  W DA  -100   1   1  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
24 -  EW  4C-3  E S10  -150   0
25 EW  NS   4S=  E HK  -620   5   8  Alica Šimonová & Viera Nováková
26 All NS  2S-1  S DA  -100   3

=======================================================================================================================
PAIR 7 ANTON ŠKERLÍK & VLADIMÍR MUNKA      
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 184/312   Score = 58.97% Session Rank = 2 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  1NT-1  N H8   -50   3   11  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
 2 NS  NS  3NT+1  N H10  630   8
 3 EW  NS  2S+2  W DK  -170   6   12  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 4 All NS  3S+1  N CK   170   6
 5 NS  EW  2S+1  S C5  -140   5   17  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 6 EW  EW  2H+2  W DA   170   12
 7 All NS   4H=  N CJ   620   0   11  Mária Kronová & Judita Štofková
 8 -  NS   4S=  N HA   420   11
 9 EW  EW  3C+1  S S4  -130   11   18  Daniel Vagač & Jana Teššerová
10 All EW  2S-1  W C10  -100   7
11 -  NS  3C-3  W HK   150   11   11  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
12 NS  NS  6Hx=  W S6  -1210   0
13 All EW   4H=  S C8  -620   1   3  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
14 -  EW  3NT-1  W H3   -50   2
15 NS  EW   2S=  N D4  -110   3   12  Alica Šimonová & Viera Nováková
16 EW  EW   2H=  E SK   110   9
17 -  EW  3NT=  E C10  400   10   20  Marta Siničáková & Alena Komínková
18 NS  EW   3C=  W DJ   110   10
19 EW  EW  1NT+1  W C4   120   12   23  Peter Skalka & Hedviga Skalková
20 All EW  3S-1  W DA  -100   11
21 NS  NS  5C-2  E D6   100   11   13  Ivan Herich & Anna Horňáková
22 EW  NS   3D=  S H9   110   2
23 All NS  6S-1  W DA   100   11   21  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
24 -  NS   2C=  E D4   -90   10
25 EW  EW   4S=  W H5   620   7   12  Tibor Varga & Vlasta Babničová
26 All EW  2S+1  S H7  -140   5

=======================================================================================================================
PAIR 8 IVAN HERICH & ANNA HORŇÁKOVÁ       
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 109/312   Score = 34.94% Session Rank = 14 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  2NT=  N D6  -120   2   3  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 2 NS  EW  3NT+2  N S8  -660   1
 3 EW  NS   4S=  W HA  -620   2   14  Daniel Vagač & Jana Teššerová
 4 All NS  4Cx-2  E S3   500   12
 5 NS  NS   4S=  S SJ   620   12   24  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
 6 EW  NS  4H-2  E DQ   200   12
 7 All EW  5Cx-5  W HA  -1400   0   8  Tibor Varga & Vlasta Babničová
 8 -  EW  3D-1  S H10   50   8
 9 EW  NS  3C+1  S DA   130   1   6  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
10 All NS  2S-1  W C10  100   5
11 -  EW  2D+1  N S4  -110   5   8  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
12 NS  EW  4S+1  S CK  -650   3
13 All NS  3NT-2  S D5  -200   0   2  Alica Šimonová & Viera Nováková
14 -  NS  1NT+1  E HA  -120   2
15 NS  EW   2S=  N D4  -110   3   4  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
16 EW  EW  3H-1  E SK  -100   1
17 -  EW  3NT-4  E C10  -200   0   5  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
18 NS  EW   2S=  S C2  -110   5
19 EW  EW  1NT-1  W S6  -100   5   10  Mária Kronová & Judita Štofková
20 All EW   3H=  N CA  -140   5
21 NS  EW  5C-2  E D6  -100   1   11  Anton Škerlík & Vladimír Munka
22 EW  EW   3D=  S H9  -110   10
23 All NS  3NT+3  E C2  -690   0   2  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
24 -  NS  1NT+3  E* D8  -180   2
25 EW  NS   4S=  W S7  -620   5   12  Marta Siničáková & Alena Komínková
26 All NS   3S=  S H7   140   7

=======================================================================================================================
PAIR 9 GEORGE DECLERQ & ALŽBETA CHMELÁROV    
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 119/312   Score = 38.14% Session Rank = 13 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  2H-1  W SJ   50   6   11  Mária Kronová & Judita Štofková
 2 NS  NS  3NT=  N D5   600   5
 3 EW  EW  2S+2  W DK   170   6   12  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 4 All EW  3S+1  N CK  -170   6
 5 NS  NS  4S-1  S C5  -100   1   4  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
 6 EW  NS   3H=  E DQ  -140   3
 7 All NS  4H+3  N C7   710   4   4  Alica Šimonová & Viera Nováková
 8 -  NS  5Dx-4  S H10  -800   0
 9 EW  EW  3H+1  S S6  -170   7   8  Peter Skalka & Hedviga Skalková
10 All EW  3S-3  W DA  -300   1
11 -  NS  2H-2  E DK   100   3   15  Tibor Varga & Vlasta Babničová
12 NS  NS  5Sx=  N HA   850   12
13 All EW   3H=  S D5  -140   6   13  Marta Siničáková & Alena Komínková
14 -  EW  3H-2  N D6   100   7
15 NS  NS  4Sx-3  N H9  -800   0   0  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
16 EW  NS  2H+1  E SA  -140   0
17 -  EW  3D-2  E C10  -100   3   8  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
18 NS  EW   2S=  S C6  -110   5
19 EW  EW  4D-2  E HK  -200   0   5  Daniel Vagač & Jana Teššerová
20 All EW  2H+1  N D3  -140   5
21 NS  EW  4C+1  E S7   150   4   9  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
22 EW  EW  4H-2  E SA  -200   5
23 All EW  3NT+3  E C2   690   12   22  Ivan Herich & Anna Horňáková
24 -  EW  1NT+3  E* D8   180   10
25 EW  NS   4S=  W CA  -620   5   8  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
26 All NS  4S-1  S S2  -100   3

=======================================================================================================================
PAIR 10 KATARÍNA HORŇÁKOV & MIRKO HORŇÁK    
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 157/312   Score = 50.32% Session Rank = 9 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  1NT+1  N D9   120   10   15  Alica Šimonová & Viera Nováková
 2 NS  NS  3NT=  N HJ   600   5
 3 EW  NS   4S=  W S8  -620   2   3  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 4 All NS   3S=  N CK   140   1
 5 NS  EW   4S=  S SJ  -620   0   0  Ivan Herich & Anna Horňáková
 6 EW  EW  4H-2  E DQ  -200   0
 7 All NS  4H+1  N DQ   650   2   13  Marta Siničáková & Alena Komínková
 8 -  NS   4S=  N HK   420   11
 9 EW  NS   4H=  S S6   420   10   15  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
10 All NS  2S-1  W CK   100   5
11 -  EW  3C-3  W HK  -150   1   13  Anton Škerlík & Vladimír Munka
12 NS  EW  6Hx=  W S6  1210   12
13 All NS   4S=  N HA   620   11   16  Peter Skalka & Hedviga Skalková
14 -  NS  4H-2  N D9  -100   5
15 NS  EW  2S-2  N D2   200   9   18  Mária Kronová & Judita Štofková
16 EW  EW   2H=  E SA   110   9
17 -  NS  3NT-2  E C3   100   9   19  Daniel Vagač & Jana Teššerová
18 NS  NS  2S+1  S CA   140   10
19 EW  EW  2H-1  N S8   50   8   9  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
20 All EW  2H+3  N H5  -200   1
21 NS  EW  4S-2  W DA  -100   1   6  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
22 EW  EW  2H-2  E C9  -200   5
23 All EW  4S+1  W H7   650   8   14  Tibor Varga & Vlasta Babničová
24 -  EW  2S-2  N CK   100   6
25 EW  EW   4S=  W CA   620   7   16  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
26 All EW  4S-1  S S2   100   9

=======================================================================================================================
PAIR 11 ALICA ŠIMONOVÁ & VIERA NOVÁKOVÁ     
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 176/312   Score = 56.41% Session Rank = 4 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  1NT+1  N D9  -120   2   9  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
 2 NS  EW  3NT=  N HJ  -600   7
 3 EW  NS   3S=  W HA  -140   8   14  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
 4 All NS  3S+1  N CK   170   6
 5 NS  NS  4S-1  S SJ  -100   1   9  Tibor Varga & Vlasta Babničová
 6 EW  NS   2H=  E DQ  -110   8
 7 All EW  4H+3  N C7  -710   8   20  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
 8 -  EW  5Dx-4  S H10  800   12
 9 EW  NS  3H+1  S CJ   170   5   5  Mária Kronová & Judita Štofková
10 All NS  1NT-1  N S3  -100   0
11 -  NS  1H-2  E DA   100   3   7  Daniel Vagač & Jana Teššerová
12 NS  NS  4H+2  W CJ  -480   4
13 All EW  3NT-2  S D5   200   12   22  Ivan Herich & Anna Horňáková
14 -  EW  1NT+1  E HA   120   10
15 NS  NS   2S=  N D4   110   9   12  Anton Škerlík & Vladimír Munka
16 EW  NS   2H=  E SK  -110   3
17 -  EW  3NT-1  E C10  -50   7   19  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
18 NS  EW  3D-2  S CA   200   12
19 EW  NS   2S=  S CK   110   10   11  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
20 All NS  3S-1  W HK   100   1
21 NS  EW   5C=  E D8   400   6   18  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
22 EW  EW  3D-1  S H9   50   12
23 All EW  4S+1  W DA   650   8   14  Marta Siničáková & Alena Komínková
24 -  EW  2NT-2  N* CK   100   6
25 EW  EW   4S=  E HK   620   7   16  Peter Skalka & Hedviga Skalková
26 All EW  2S-1  S DA   100   9

=======================================================================================================================
PAIR 12 JÁN PANKOVIČ & MIKULÁŠ PANKOVIČ    
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 164/312   Score = 52.56% Session Rank = 7 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  1NT-1  N H8   50   9   13  Anton Škerlík & Vladimír Munka
 2 NS  EW  3NT+1  N H10  -630   4
 3 EW  EW   3S=  W HA   140   4   10  Alica Šimonová & Viera Nováková
 4 All EW  3S+1  N CK  -170   6
 5 NS  NS  3S+2  S HA   200   10   18  Daniel Vagač & Jana Teššerová
 6 EW  NS   2H=  E DQ  -110   8
 7 All NS  3NT+4  S CQ   720   7   11  Peter Skalka & Hedviga Skalková
 8 -  NS  4S-1  N D9   -50   4
 9 EW  EW   4H=  S S6  -420   2   9  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
10 All EW  2S-1  W CK  -100   7
11 -  NS  1NT=  W D5   -90   0   4  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
12 NS  NS  4H+2  W CJ  -480   4
13 All NS  4H-1  S D5  -100   3   13  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
14 -  NS  3C-1  E HK   50   10
15 NS  EW  4Sx-3  N H9   800   12   24  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
16 EW  EW  2H+1  E SA   140   12
17 -  NS  3NT-4  E C10  200   12   19  Ivan Herich & Anna Horňáková
18 NS  NS   2S=  S C2   110   7
19 EW  EW  1NT-1  W C4  -100   5   6  Tibor Varga & Vlasta Babničová
20 All EW  3S-2  W HA  -200   1
21 NS  NS  3NT+2  E H10  -460   2   14  Marta Siničáková & Alena Komínková
22 EW  NS  3H-3  E C9   300   12
23 All EW   4S=  W H7   620   4   16  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
24 -  EW  1Dx-3  N CK   500   12
25 EW  EW   4S=  W D7   620   7   7  Mária Kronová & Judita Štofková
26 All EW  3H-3  E D4  -300   0

=======================================================================================================================
PAIR 13 DANIEL VAGAČ & JANA TEŠŠEROVÁ     
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 142/312   Score = 45.51% Session Rank = 10 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  EW  3S-1  S HA   50   9   10  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 2 NS  EW  3NT+2  N S6  -660   1
 3 EW  EW   4S=  W HA   620   10   10  Ivan Herich & Anna Horňáková
 4 All EW  4Cx-2  E S3  -500   0
 5 NS  EW  3S+2  S HA  -200   2   6  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
 6 EW  EW   2H=  E DQ   110   4
 7 All NS  3NT+4  N C3   720   7   15  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
 8 -  NS   3S=  N HK   140   8
 9 EW  NS  3C+1  S S4   130   1   6  Anton Škerlík & Vladimír Munka
10 All NS  2S-1  W C10  100   5
11 -  EW  1H-2  E DA  -100   9   17  Alica Šimonová & Viera Nováková
12 NS  EW  4H+2  W CJ   480   8
13 All NS  3NT=  S D5   600   8   8  Tibor Varga & Vlasta Babničová
14 -  NS  3NT=  W H8  -400   0
15 NS  NS  3S-1  N C3  -100   6   17  Marta Siničáková & Alena Komínková
16 EW  NS  3H-1  E SA   100   11
17 -  EW  3NT-2  E C3  -100   3   5  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
18 NS  EW  2S+1  S CA  -140   2
19 EW  NS  4D-2  E HK   200   12   19  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
20 All NS  2H+1  N D3   140   7
21 NS  EW  3NT+3  E DQ   490   12   17  Peter Skalka & Hedviga Skalková
22 EW  EW  3H-2  E C9  -200   5
23 All NS  4S+1  E DA  -650   4   10  Mária Kronová & Judita Štofková
24 -  NS  2S-2  N CA  -100   6
25 EW  EW  6S-2  E HK  -200   0   2  Branislav Šikra & Tibor Menyhért
26 All EW  3C-2  W S4  -200   2

=======================================================================================================================
PAIR 14 BRANISLAV ŠIKRA & TIBOR MENYHÉRT     
KBK KBK CLUB 3/15/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top = 12  Matchpoints = 184/312   Score = 58.97% Session Rank = 2 
=======================================================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score  MPs /Round  Opps
 1 -  NS  1NT+1  N D5   120   10   12  Dušan Števák & Miroslav Ploščic
 2 NS  NS  1NT+3  S H2   180   2
 3 EW  NS   4S=  W HA  -620   2   8  Marta Siničáková & Alena Komínková
 4 All NS  2S+2  N DK   170   6
 5 NS  NS  2NT=  S C5   120   4   12  Mária Kronová & Judita Štofková
 6 EW  NS   2H=  W DQ  -110   8
 7 All NS  6D+1  S CK  1390   10   14  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 8 -  NS  4S-1  N HA   -50   4
 9 EW  NS   4H=  N DA   420   10   15  Tibor Varga & Vlasta Babničová
10 All NS  2S-1  W CK   100   5
11 -  NS  3D+2  N C10  150   11   15  Peter Skalka & Hedviga Skalková
12 NS  NS  5H+1  W CJ  -480   4
13 All NS   4H=  S C8   620   11   21  Anton Škerlík & Vladimír Munka
14 -  NS  3NT-1  W H3   50   10
15 NS  NS   2S=  N D4   110   9   20  Ivan Herich & Anna Horňáková
16 EW  NS  3H-1  E SK   100   11
17 -  NS  3D-2  E C10  100   9   16  George DeClerq & Alžbeta Chmelárov
18 NS  NS   2S=  S C6   110   7
19 EW  NS  2H-1  N S8   -50   4   15  Katarína Horňákov & Mirko Horňák
20 All NS  2H+3  N H5   200   11
21 NS  NS   5C=  E D8  -400   6   6  Alica Šimonová & Viera Nováková
22 EW  NS  3D-1  S H9   -50   0
23 All NS   4S=  W H7  -620   8   8  Ján Pankovič & Mikuláš Pankovič
24 -  NS  1Dx-3  N CK  -500   0
25 EW  NS  6S-2  E HK   200   12   22  Daniel Vagač & Jana Teššerová
26 All NS  3C-2  W S4   200   10

(printed at 1/1/2002 4:40:53 AM by PairsScorer v7.2.52(c) JAS)