>

KBK  KBK 14/10/2016
Session 1 Section A
61 Table 26 Board Howell Movement 
  Received 156 of 156 scores.
==========================================================================================
Rank Pair Names [OVERALL RANKS]            Bds  Total  Max %Score
==========================================================================================
 1  2 Marta Siničáková & Alena Komínková      24  145,00  240 60,42 
 2  3 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík        24  137,00  240 57,08
 3  9 Alica Šimonová & Viera Nováková       24  136,00  240 56,67
 4  8 Katarína Horňáková & Mirko Horňák      24  126,00  240 52,50
 5  1 Ján Frajt & Vladimír Jakubík         24  124,00  240 51,67 
 6=  6 Mária Kronová & Judita Štofková       24  123,00  240 51,25 
 6= 10 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák       24  123,00  240 51,25 
 8  7 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik     24  114,00  240 47,50 
 9  12 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica     24  113,00  240 47,08 
 10=  5 Oto Gabrik & Peter Skalka          24  112,00  240 46,67 
 10=  4 Kristína Gregová & Vojtech Belčák      24  112,00  240 46,67 
 12  11 Želmíra Ferková & Ivan Herich        24  100,00  240 41,67 
 13  13 Vlasta Babničová & Jana Teššerová      24  95,00  240 39,58 
==========================================================================================
(printed 20:57:29 14.10.2016 PairsScorer7.2.95(c) JAS
Session 1 Section A
Neuberg Top = 10
 =====================================================
 BOARD 1                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  5 5C=    E  SJ     400    6    4 Marta Siničáková & Alena Komínková  Oto Gabrik & Peter Skalka       
 4 13 1C+4   E  H3     150   10    0 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 6  8 5C+1   E  SQ     420    2    8 Mária Kronová & Judita Štofková    Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 7 12 3NT+3   W  H4     490    0   10 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 9  3 5C=    E  SQ     400    6    4 Alica Šimonová & Viera Nováková    Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 10 11 5C=    E  HK     400    6    4 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 2                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  5 2S+2   N  H3   170      7    3 Marta Siničáková & Alena Komínková  Oto Gabrik & Peter Skalka       
 4 13 2S+2   S  H3   170      7    3 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 6  8 1NT+2   S  H2   150      4    6 Mária Kronová & Judita Štofková    Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 7 12 2S+1   N  H3   140      2    8 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 9  3 4S-1   N  H3     100    0   10 Alica Šimonová & Viera Nováková    Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 10 11 3NT+1   N  D4   630      10    0 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 3                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 3  6 1D=    E  SJ      70   10    0 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Mária Kronová & Judita Štofková   
 5  1 2S-2   S  D10     100    5    5 Oto Gabrik & Peter Skalka       Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 7  9 2S-2   S  HK     100    5    5 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Alica Šimonová & Viera Nováková   
 8 13 1D+2   E  HJ     110    2    8 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 10  4 2D=    E  SJ      90    8    2 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 11 12 3D+1   E  C4     130    0   10 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 4                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 3  6 2S-2   S  HA     200    4    6 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Mária Kronová & Judita Štofková   
 5  1 1NT-1   N  H4     100    6    4 Oto Gabrik & Peter Skalka       Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 7  9 1NT-3   N  H4     300    1    9 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Alica Šimonová & Viera Nováková   
 8 13 1C-3   N  D10     300    1    9 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 10  4 1NT=   N  H4   90      10    0 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 11 12 1D=    N  C9   70      8    2 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 5                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 4  7 3S=    E  HA     140    3    7 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 6  2 4Sx-2   E  DA   300      10    0 Mária Kronová & Judita Štofková   Marta Siničáková & Alena Komínková  
 8 10 3H-1   E  C7   50      7    3 Katarína Horňáková & Mirko Horňák  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 9  1 3NT-1   W  DJ   50      7    3 Alica Šimonová & Viera Nováková   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 11  5 4S=    E  HA     420    0   10 Želmíra Ferková & Ivan Herich    Oto Gabrik & Peter Skalka       
 12 13 2S+1   E  D5     140    3    7 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 6                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 4  7 2H+1   S  CA   140      6    4 Kristína Gregová & Vojtech Belčák  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 6  2 2NT+1   E  SQ     150    0   10 Mária Kronová & Judita Štofková   Marta Siničáková & Alena Komínková  
 8 10 2S-2   W  H9   200      9    1 Katarína Horňáková & Mirko Horňák  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 9  1 3Hx-1   S  D10     100    4    6 Alica Šimonová & Viera Nováková   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 11  5 5C-2   W  SK   200      9    1 Želmíra Ferková & Ivan Herich    Oto Gabrik & Peter Skalka       
 12 13 3C=    W  H9     110    2    8 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 7                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 5  8 2D-3   E  C8   300      8    2 Oto Gabrik & Peter Skalka       Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 7  3 3NTx-4  N* C10    1100    0   10 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 9 11 3D-4   W  CK   400      10    0 Alica Šimonová & Viera Nováková    Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 10  2 2NT+1   E* H6     150    4    6 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Marta Siničáková & Alena Komínková  
 12  6 1NT-1   W* CA   100      6    4 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Mária Kronová & Judita Štofková   
 13  1 3C-3   N  D10     300    2    8 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 8                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 5  8 2NT=   W  H2     120    2    8 Oto Gabrik & Peter Skalka       Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 7  3 3NT-2   W  S3   100      10    0 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 9 11 2D=    E  CQ      90    8    2 Alica Šimonová & Viera Nováková    Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 10  2 2D+1   E  CQ     110    5    5 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Marta Siničáková & Alena Komínková  
 12  6 3D=    E  SA     110    5    5 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Mária Kronová & Judita Štofková   
 13  1 2NT+2   W  S4     180    0   10 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 9                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  2 3H+3   N  SA   230      0   10 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Marta Siničáková & Alena Komínková  
 6  9 4H+1   N  CJ   450      6    4 Mária Kronová & Judita Štofková    Alica Šimonová & Viera Nováková   
 8  4 4H+1   N  DJ   450      6    4 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 10 12 4H+1   N  SA   450      6    4 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 11  3 6Hx=   N  SA  1210      10    0 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 13  7 4H=    N  SA   420      2    8 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 10                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  2 4Sx=   S  D7   790      9    1 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Marta Siničáková & Alena Komínková  
 6  9 3NT=   W  H9     600    0   10 Mária Kronová & Judita Štofková    Alica Šimonová & Viera Nováková   
 8  4 3S=    S  D7   140      3    7 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 10 12 2S+1   S  D7   140      3    7 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 11  3 4Sx=   S  H8   790      9    1 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 13  7 3S+1   S  SK   170      6    4 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 11                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  8 3NT+1   W  HK     430    1    9 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 2  3 3NT=   E  D2     400    5    5 Marta Siničáková & Alena Komínková  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 7 10 3NT=   E  D2     400    5    5 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 9  5 3NT+1   W  S2     430    1    9 Alica Šimonová & Viera Nováková    Oto Gabrik & Peter Skalka       
 11 13 3S-4   N  H9     200   10    0 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 12  4 3Dx-2   S  CA     300    8    2 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 12                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  8 3H-1   E  CK   50      0   10 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 2  3 3H-3   E  S8   150      6    4 Marta Siničáková & Alena Komínková  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 7 10 2NT+2   S  H9   180      8    2 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 9  5 3H-4   E  CK   200      10    0 Alica Šimonová & Viera Nováková    Oto Gabrik & Peter Skalka       
 11 13 3H-2   E  CA   100      3    7 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 12  4 3H-2   E  SA   100      3    7 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 13                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  9 2H=    S  D3   110      8    2 Marta Siničáková & Alena Komínková  Alica Šimonová & Viera Nováková   
 3  4 3H=    S  D3   140      10    0 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 8 11 PASS   N      Pass     3    7 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 10  6 PASS   N      Pass     3    7 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Mária Kronová & Judita Štofková   
 12  1 PASS   N      Pass     3    7 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 13  5 PASS   N      Pass     3    7 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Oto Gabrik & Peter Skalka       
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 14                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  9 2S=    S  D8   110      9    1 Marta Siničáková & Alena Komínková  Alica Šimonová & Viera Nováková   
 3  4 5C-1   E  SA   50      6    4 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 8 11 3S-1   S  D10     50    3    7 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 10  6 3S-1   S  CK      50    3    7 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Mária Kronová & Judita Štofková   
 12  1 2Sx-1   S  CK     100    0   10 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 13  5 2S=    S  D10  110      9    1 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Oto Gabrik & Peter Skalka       
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 15                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  6 3S-1   S  CA     100    4    6 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Mária Kronová & Judita Štofková   
 3 10 2S=    S  CA   110      7    3 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 4  5 3C+2   W  DA     150    2    8 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Oto Gabrik & Peter Skalka       
 9 12 2S+1   S  CA   140      10    0 Alica Šimonová & Viera Nováková    Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 11  7 2S=    S  CA   110      7    3 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 13  2 4H+1   E  SQ     450    0   10 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Marta Siničáková & Alena Komínková  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 16                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  6 6C=    N  H8   920      10    0 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Mária Kronová & Judita Štofková   
 3 10 3NT+3   S  H6   490      8    2 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 4  5 5C+1   S  H2   420      5    5 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Oto Gabrik & Peter Skalka       
 9 12 5C+1   S  H2   420      5    5 Alica Šimonová & Viera Nováková    Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 11  7 4Dx-1   S  S5     100    0   10 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 13  2 3D+1   S  H5   130      2    8 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Marta Siničáková & Alena Komínková  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 17                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  3 3NT-1   W  CQ   50      0   10 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 2  7 2H-2   E  S10  100      3    7 Marta Siničáková & Alena Komínková  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 4 11 3NT-4   W  C5   200      9    1 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 5  6 4Hx-1   E  CA   100      3    7 Oto Gabrik & Peter Skalka       Mária Kronová & Judita Štofková   
 10 13 3NT-4   W  H10  200      9    1 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 12  8 3NT-3   W  C5   150      6    4 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 18                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  3 4S-2   N  C7     200    2    8 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 2  7 4S-2   N  DA     200    2    8 Marta Siničáková & Alena Komínková  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 4 11 4S-1   N  C3     100    8    2 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 5  6 4S-2   N  C3     200    2    8 Oto Gabrik & Peter Skalka       Mária Kronová & Judita Štofková   
 10 13 2S=    N  D2   110      10    0 Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 12  8 4C=    W  SA     130    6    4 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 19                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  4 4S=    W  HK     620    3    7 Marta Siničáková & Alena Komínková  Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 3  8 4S+1   W  HA     650    0   10 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 5 12 4S-1   W  HK   100      10    0 Oto Gabrik & Peter Skalka       Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 6  7 3H-2   N  DJ     100    8    2 Mária Kronová & Judita Štofková    Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 11  1 4S=    W  CJ     620    3    7 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 13  9 3S=    W  HA     140    6    4 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Alica Šimonová & Viera Nováková   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 20                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2  4 2S=    N  HA   110      7    3 Marta Siničáková & Alena Komínková  Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 3  8 3H-2   E  DA   200      10    0 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 5 12 2H-1   E  DA   100      4    6 Oto Gabrik & Peter Skalka       Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 6  7 2S=    S  HA   110      7    3 Mária Kronová & Judita Štofková    Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 11  1 2H+1   E  DA     140    0   10 Želmíra Ferková & Ivan Herich     Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 13  9 2H=    E  DA     110    2    8 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Alica Šimonová & Viera Nováková   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 21                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1 10 2NT+1   S  S10  150      7    3 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 3  5 2NT+1   S  H4   150      7    3 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Oto Gabrik & Peter Skalka       
 4  9 2NT+1   S  S10  150      7    3 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Alica Šimonová & Viera Nováková   
 6 13 2H+1   N  D10  140      2    8 Mária Kronová & Judita Štofková    Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 7  8 3NT-1   S  S10     100    0   10 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 12  2 2NT+1   S  D4   150      7    3 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Marta Siničáková & Alena Komínková  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 22                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1 10 2H-3   S  S4     150    3    7 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 3  5 1NT+1   E  H5     120    7    3 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Oto Gabrik & Peter Skalka       
 4  9 1NT+2   E  SA     150    3    7 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Alica Šimonová & Viera Nováková   
 6 13 2D-2   N  HA     100   10    0 Mária Kronová & Judita Štofková    Vlasta Babničová & Jana Teššerová 
 7  8 1NT+1   E  SQ     120    7    3 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Katarína Horňáková & Mirko Horňák  
 12  2 3NT=   E  H3     600    0   10 Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica Marta Siničáková & Alena Komínková  
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 23                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 ===================================================== 
 2 11 2D=    E  C4      90    8    2 Marta Siničáková & Alena Komínková  Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 4  6 3H-1   S  C9     100    2    8 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Mária Kronová & Judita Štofková   
 5 10 1NT-1   N* SJ     100    2    8 Oto Gabrik & Peter Skalka       Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 7  1 1NT=   E* SA      90    8    2 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 8  9 1NT=   E* S6      90    8    2 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Alica Šimonová & Viera Nováková   
 13  3 1H-1   S  C9     100    2    8 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 24                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 2 11 4S-1   N  CA      50    4    6 Marta Siničáková & Alena Komínková  Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 4  6 4S-1   N  H10     50    4    6 Kristína Gregová & Vojtech Belčák   Mária Kronová & Judita Štofková   
 5 10 4S-1   N  C10     50    4    6 Oto Gabrik & Peter Skalka       Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 7  1 3H-1   S  S9      50    4    6 Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  Ján Frajt & Vladimír Jakubík     
 8  9 4S-1   N  H10     50    4    6 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Alica Šimonová & Viera Nováková   
 13  3 4S=    N  C2   420      10    0 Vlasta Babničová & Jana Teššerová   Vladimír Munka & Tomáš Pavlík    
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 25                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  4 4H-3   N  DQ     150    0   10 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 3 12 3D-2   W  C5   200      8    2 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 5  7 2NT+1   S  S8   150      4    6 Oto Gabrik & Peter Skalka       Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 6 11 2S+2   N  D9   170      6    4 Mária Kronová & Judita Štofková    Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 8  2 2H=    N  DQ   110      2    8 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Marta Siničáková & Alena Komínková  
 9 10 4H=    N  DQ   420      10    0 Alica Šimonová & Viera Nováková    Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 =====================================================
 =====================================================
 BOARD 26                       
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP NS                  EW
 =====================================================
 1  4 1S-1   S  DK     100   10    0 Ján Frajt & Vladimír Jakubík     Kristína Gregová & Vojtech Belčák  
 3 12 2S-2   S  DK     200    0   10 Vladimír Munka & Tomáš Pavlík     Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 5  7 3D=    E  CA     110    8    2 Oto Gabrik & Peter Skalka       Drahomíra Brezová & Henrich Donocik  
 6 11 3D+1   W  CA     130    4    6 Mária Kronová & Judita Štofková    Želmíra Ferková & Ivan Herich    
 8  2 3D+1   E  SA     130    4    6 Katarína Horňáková & Mirko Horňák   Marta Siničáková & Alena Komínková  
 9 10 3D+1   E  CA     130    4    6 Alica Šimonová & Viera Nováková    Tibor Menyhért & Vladimír Vancák   
 =====================================================

==============================================================================================
PAIR 1 JÁN FRAJT & VLADIMÍR JAKUBÍK        
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 124   MaxMPs 240  Score 51,67%  Session Rank 5 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -              --      --    0  & 
 2 NS             --      --
 3 EW  EW 2S-2   S D10  100 50,00   5    9  Oto Gabrik & Peter Skalka
 4 All EW 1NT-1  N H4  100 40,00   4
 5 NS  EW 3NT-1  W DJ  -50 30,00   3    9  Alica Šimonová & Viera Nováková
 6 EW  EW 3Hx-1  S D10  100 60,00   6
 7 All EW 3C-3   N D10  300 80,00   8   18  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
 8 -  EW 2NT+2  W S4  180 100,00   10
 9 EW  NS 3H+3   N SA  230  0,00   0    9  Marta Siničáková & Alena Komínková
10 All NS 4Sx=   S D7  790 90,00   9
11 -  NS 3NT+1  W HK  -430 10,00   1    1  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
12 NS  NS 3H-1   E CK   50  0,00   0
13 All EW PASS   N    Pass 70,00   7   17  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
14 -  EW 2Sx-1  S CK  100 100,00   10
15 NS  NS 3S-1   S CA  -100 40,00   4   14  Mária Kronová & Judita Štofková
16 EW  NS 6C=   N H8  920 100,00   10
17 -  NS 3NT-1  W CQ   50  0,00   0    2  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
18 NS  NS 4S-2   N C7  -200 20,00   2
19 EW  EW 4S=   W CJ  620 70,00   7   17  Želmíra Ferková & Ivan Herich
20 All EW 2H+1   E DA  140 100,00   10
21 NS  NS 2NT+1  S S10  150 70,00   7   10  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
22 EW  NS 2H-3   S S4  -150 30,00   3
23 All EW 1NT=   E* SA   90 20,00   2    8  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
24 -  EW 3H-1   S S9   50 60,00   6
25 EW  NS 4H-3   N DQ  -150  0,00   0   10  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
26 All NS 1S-1   S DK  -100 100,00   10
==============================================================================================
PAIR 2 MARTA SINIČÁKOVÁ & ALENA KOMÍNKOVÁ    
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 145   MaxMPs 240  Score 60,42%  Session Rank 1 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 5C=   E SJ  -400 60,00   6   13  Oto Gabrik & Peter Skalka
 2 NS  NS 2S+2   N H3  170 70,00   7
 3 EW             --      --    0  & 
 4 All             --      --
 5 NS  EW 4Sx-2  E DA  -300  0,00   0   10  Mária Kronová & Judita Štofková
 6 EW  EW 2NT+1  E SQ  150 100,00   10
 7 All EW 2NT+1  E* H6  150 60,00   6   11  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
 8 -  EW 2D+1   E CQ  110 50,00   5
 9 EW  EW 3H+3   N SA  -230 100,00   10   11  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
10 All EW 4Sx=   S D7  -790 10,00   1
11 -  NS 3NT=   E D2  -400 50,00   5   11  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
12 NS  NS 3H-3   E S8  150 60,00   6
13 All NS 2H=   S D3  110 80,00   8   17  Alica Šimonová & Viera Nováková
14 -  NS 2S=   S D8  110 90,00   9
15 NS  EW 4H+1   E SQ  450 100,00   10   18  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
16 EW  EW 3D+1   S H5  -130 80,00   8
17 -  NS 2H-2   E S10  100 30,00   3    5  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
18 NS  NS 4S-2   N DA  -200 20,00   2
19 EW  NS 4S=   W HK  -620 30,00   3   10  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
20 All NS 2S=   N HA  110 70,00   7
21 NS  EW 2NT+1  S D4  -150 30,00   3   13  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
22 EW  EW 3NT=   E H3  600 100,00   10
23 All NS 2D=   E C4  -90 80,00   8   12  Želmíra Ferková & Ivan Herich
24 -  NS 4S-1   N CA  -50 40,00   4
25 EW  EW 2H=   N DQ  -110 80,00   8   14  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
26 All EW 3D+1   E SA  130 60,00   6
==============================================================================================
PAIR 3 VLADIMÍR MUNKA & TOMÁŠ PAVLÍK       
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 137   MaxMPs 240  Score 57,08%  Session Rank 2 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 5C=   E SQ  400 40,00   4   14  Alica Šimonová & Viera Nováková
 2 NS  EW 4S-1   N H3  100 100,00   10
 3 EW  NS 1D=   E SJ  -70 100,00   10   14  Mária Kronová & Judita Štofková
 4 All NS 2S-2   S HA  -200 40,00   4
 5 NS             --      --    0  & 
 6 EW             --      --
 7 All EW 3NTx-4  N* C10 1100 100,00   10   10  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
 8 -  EW 3NT-2  W S3  -100  0,00   0
 9 EW  EW 6Hx=   N SA -1210  0,00   0    1  Želmíra Ferková & Ivan Herich
10 All EW 4Sx=   S H8  -790 10,00   1
11 -  EW 3NT=   E D2  400 50,00   5    9  Marta Siničáková & Alena Komínková
12 NS  EW 3H-3   E S8  -150 40,00   4
13 All NS 3H=   S D3  140 100,00   10   16  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
14 -  NS 5C-1   E SA   50 60,00   6
15 NS  NS 2S=   S CA  110 70,00   7   15  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
16 EW  NS 3NT+3  S H6  490 80,00   8
17 -  EW 3NT-1  W CQ  -50 100,00   10   18  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
18 NS  EW 4S-2   N C7  200 80,00   8
19 EW  NS 4S+1   W HA  -650  0,00   0   10  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
20 All NS 3H-2   E DA  200 100,00   10
21 NS  NS 2NT+1  S H4  150 70,00   7   14  Oto Gabrik & Peter Skalka
22 EW  NS 1NT+1  E H5  -120 70,00   7
23 All EW 1H-1   S C9  100 80,00   8    8  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
24 -  EW 4S=   N C2  -420  0,00   0
25 EW  NS 3D-2   W C5  200 80,00   8    8  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
26 All NS 2S-2   S DK  -200  0,00   0
==============================================================================================
PAIR 4 KRISTÍNA GREGOVÁ & VOJTECH BELČÁK     
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 112   MaxMPs 240  Score 46,67%  Session Rank 10 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 1C+4   E H3  -150 100,00   10   17  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
 2 NS  NS 2S+2   S H3  170 70,00   7
 3 EW  EW 2D=   E SJ   90 20,00   2    2  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
 4 All EW 1NT=   N H4  -90  0,00   0
 5 NS  NS 3S=   E HA  -140 30,00   3    9  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
 6 EW  NS 2H+1   S CA  140 60,00   6
 7 All             --      --    0  & 
 8 -              --      --
 9 EW  EW 4H+1   N DJ  -450 40,00   4   11  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
10 All EW 3S=   S D7  -140 70,00   7
11 -  EW 3Dx-2  S CA  300 20,00   2    9  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
12 NS  EW 3H-2   E SA  -100 70,00   7
13 All EW 3H=   S D3  -140  0,00   0    4  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
14 -  EW 5C-1   E SA  -50 40,00   4
15 NS  NS 3C+2   W DA  -150 20,00   2    7  Oto Gabrik & Peter Skalka
16 EW  NS 5C+1   S H2  420 50,00   5
17 -  NS 3NT-4  W C5  200 90,00   9   17  Želmíra Ferková & Ivan Herich
18 NS  NS 4S-1   N C3  -100 80,00   8
19 EW  EW 4S=   W HK  620 70,00   7   10  Marta Siničáková & Alena Komínková
20 All EW 2S=   N HA  -110 30,00   3
21 NS  NS 2NT+1  S S10  150 70,00   7   10  Alica Šimonová & Viera Nováková
22 EW  NS 1NT+2  E SA  -150 30,00   3
23 All NS 3H-1   S C9  -100 20,00   2    6  Mária Kronová & Judita Štofková
24 -  NS 4S-1   N H10  -50 40,00   4
25 EW  EW 4H-3   N DQ  150 100,00   10   10  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
26 All EW 1S-1   S DK  100  0,00   0
==============================================================================================
PAIR 5 OTO GABRIK & PETER SKALKA         
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 112   MaxMPs 240  Score 46,67%  Session Rank 10 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 5C=   E SJ  400 40,00   4    7  Marta Siničáková & Alena Komínková
 2 NS  EW 2S+2   N H3  -170 30,00   3
 3 EW  NS 2S-2   S D10 -100 50,00   5   11  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 4 All NS 1NT-1  N H4  -100 60,00   6
 5 NS  EW 4S=   E HA  420 100,00   10   11  Želmíra Ferková & Ivan Herich
 6 EW  EW 5C-2   W SK  -200 10,00   1
 7 All NS 2D-3   E C8  300 80,00   8   10  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
 8 -  NS 2NT=   W H2  -120 20,00   2
 9 EW             --      --    0  & 
10 All             --      --
11 -  EW 3NT+1  W S2  430 90,00   9    9  Alica Šimonová & Viera Nováková
12 NS  EW 3H-4   E CK  -200  0,00   0
13 All EW PASS   N    Pass 70,00   7    8  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
14 -  EW 2S=   S D10 -110 10,00   1
15 NS  EW 3C+2   W DA  150 80,00   8   13  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
16 EW  EW 5C+1   S H2  -420 50,00   5
17 -  NS 4Hx-1  E CA  100 30,00   3    5  Mária Kronová & Judita Štofková
18 NS  NS 4S-2   N C3  -200 20,00   2
19 EW  NS 4S-1   W HK  100 100,00   10   14  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
20 All NS 2H-1   E DA  100 40,00   4
21 NS  EW 2NT+1  S H4  -150 30,00   3    6  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
22 EW  EW 1NT+1  E H5  120 30,00   3
23 All NS 1NT-1  N* SJ  -100 20,00   2    6  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
24 -  NS 4S-1   N C10  -50 40,00   4
25 EW  NS 2NT+1  S S8  150 40,00   4   12  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
26 All NS 3D=   E CA  -110 80,00   8
==============================================================================================
PAIR 6 MÁRIA KRONOVÁ & JUDITA ŠTOFKOVÁ      
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 123   MaxMPs 240  Score 51,25%  Session Rank 6 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 5C+1   E SQ  -420 20,00   2    6  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
 2 NS  NS 1NT+2  S H2  150 40,00   4
 3 EW  EW 1D=   E SJ   70  0,00   0    6  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
 4 All EW 2S-2   S HA  200 60,00   6
 5 NS  NS 4Sx-2  E DA  300 100,00   10   10  Marta Siničáková & Alena Komínková
 6 EW  NS 2NT+1  E SQ  -150  0,00   0
 7 All EW 1NT-1  W* CA  -100 40,00   4    9  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 8 -  EW 3D=   E SA  110 50,00   5
 9 EW  NS 4H+1   N CJ  450 60,00   6    6  Alica Šimonová & Viera Nováková
10 All NS 3NT=   W H9  -600  0,00   0
11 -              --      --    0  & 
12 NS             --      --
13 All EW PASS   N    Pass 70,00   7   14  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
14 -  EW 3S-1   S CK   50 70,00   7
15 NS  EW 3S-1   S CA  100 60,00   6    6  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
16 EW  EW 6C=   N H8  -920  0,00   0
17 -  EW 4Hx-1  E CA  -100 70,00   7   15  Oto Gabrik & Peter Skalka
18 NS  EW 4S-2   N C3  200 80,00   8
19 EW  NS 3H-2   N DJ  -100 80,00   8   15  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
20 All NS 2S=   S HA  110 70,00   7
21 NS  NS 2H+1   N D10  140 20,00   2   12  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
22 EW  NS 2D-2   N HA  -100 100,00   10
23 All EW 3H-1   S C9  100 80,00   8   14  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
24 -  EW 4S-1   N H10  50 60,00   6
25 EW  NS 2S+2   N D9  170 60,00   6   10  Želmíra Ferková & Ivan Herich
26 All NS 3D+1   W CA  -130 40,00   4
==============================================================================================
PAIR 7 DRAHOMÍRA BREZOVÁ & HENRICH DONOCIK    
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 114   MaxMPs 240  Score 47,50%  Session Rank 8 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 3NT+3  W H4  -490  0,00   0    2  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 2 NS  NS 2S+1   N H3  140 20,00   2
 3 EW  NS 2S-2   S HK  -100 50,00   5    6  Alica Šimonová & Viera Nováková
 4 All NS 1NT-3  N H4  -300 10,00   1
 5 NS  EW 3S=   E HA  140 70,00   7   11  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 6 EW  EW 2H+1   S CA  -140 40,00   4
 7 All NS 3NTx-4  N* C10 -1100  0,00   0   10  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
 8 -  NS 3NT-2  W S3  100 100,00   10
 9 EW  EW 4H=   N SA  -420 80,00   8   12  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
10 All EW 3S+1   S SK  -170 40,00   4
11 -  NS 3NT=   E D2  -400 50,00   5   13  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
12 NS  NS 2NT+2  S H9  180 80,00   8
13 All             --      --    0  & 
14 -              --      --
15 NS  EW 2S=   S CA  -110 30,00   3   13  Želmíra Ferková & Ivan Herich
16 EW  EW 4Dx-1  S S5  100 100,00   10
17 -  EW 2H-2   E S10 -100 70,00   7   15  Marta Siničáková & Alena Komínková
18 NS  EW 4S-2   N DA  200 80,00   8
19 EW  EW 3H-2   N DJ  100 20,00   2    5  Mária Kronová & Judita Štofková
20 All EW 2S=   S HA  -110 30,00   3
21 NS  NS 3NT-1  S S10 -100  0,00   0    7  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
22 EW  NS 1NT+1  E SQ  -120 70,00   7
23 All NS 1NT=   E* SA  -90 80,00   8   12  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
24 -  NS 3H-1   S S9  -50 40,00   4
25 EW  EW 2NT+1  S S8  -150 60,00   6    8  Oto Gabrik & Peter Skalka
26 All EW 3D=   E CA  110 20,00   2
==============================================================================================
PAIR 8 KATARÍNA HORŇÁKOVÁ & MIRKO HORŇÁK    
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 126   MaxMPs 240  Score 52,50%  Session Rank 4 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 5C+1   E SQ  420 80,00   8   14  Mária Kronová & Judita Štofková
 2 NS  EW 1NT+2  S H2  -150 60,00   6
 3 EW  NS 1D+2   E HJ  -110 20,00   2    3  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
 4 All NS 1C-3   N D10 -300 10,00   1
 5 NS  NS 3H-1   E C7   50 70,00   7   16  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
 6 EW  NS 2S-2   W H9  200 90,00   9
 7 All EW 2D-3   E C8  -300 20,00   2   10  Oto Gabrik & Peter Skalka
 8 -  EW 2NT=   W H2  120 80,00   8
 9 EW  NS 4H+1   N DJ  450 60,00   6    9  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
10 All NS 3S=   S D7  140 30,00   3
11 -  EW 3NT+1  W HK  430 90,00   9   19  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
12 NS  EW 3H-1   E CK  -50 100,00   10
13 All NS PASS   N    Pass 30,00   3    6  Želmíra Ferková & Ivan Herich
14 -  NS 3S-1   S D10  -50 30,00   3
15 NS             --      --    0  & 
16 EW             --      --
17 -  EW 3NT-3  W C5  -150 40,00   4    8  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
18 NS  EW 4C=   W SA  130 40,00   4
19 EW  EW 4S+1   W HA  650 100,00   10   10  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
20 All EW 3H-2   E DA  -200  0,00   0
21 NS  EW 3NT-1  S S10  100 100,00   10   13  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
22 EW  EW 1NT+1  E SQ  120 30,00   3
23 All NS 1NT=   E* S6  -90 80,00   8   12  Alica Šimonová & Viera Nováková
24 -  NS 4S-1   N H10  -50 40,00   4
25 EW  NS 2H=   N DQ  110 20,00   2    6  Marta Siničáková & Alena Komínková
26 All NS 3D+1   E SA  -130 40,00   4
==============================================================================================
PAIR 9 ALICA ŠIMONOVÁ & VIERA NOVÁKOVÁ      
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 136   MaxMPs 240  Score 56,67%  Session Rank 3 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 5C=   E SQ  -400 60,00   6    6  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
 2 NS  NS 4S-1   N H3  -100  0,00   0
 3 EW  EW 2S-2   S HK  100 50,00   5   14  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
 4 All EW 1NT-3  N H4  300 90,00   9
 5 NS  NS 3NT-1  W DJ   50 70,00   7   11  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 6 EW  NS 3Hx-1  S D10 -100 40,00   4
 7 All NS 3D-4   W CK  400 100,00   10   18  Želmíra Ferková & Ivan Herich
 8 -  NS 2D=   E CQ  -90 80,00   8
 9 EW  EW 4H+1   N CJ  -450 40,00   4   14  Mária Kronová & Judita Štofková
10 All EW 3NT=   W H9  600 100,00   10
11 -  NS 3NT+1  W S2  -430 10,00   1   11  Oto Gabrik & Peter Skalka
12 NS  NS 3H-4   E CK  200 100,00   10
13 All EW 2H=   S D3  -110 20,00   2    3  Marta Siničáková & Alena Komínková
14 -  EW 2S=   S D8  -110 10,00   1
15 NS  NS 2S+1   S CA  140 100,00   10   15  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
16 EW  NS 5C+1   S H2  420 50,00   5
17 -              --      --    0  & 
18 NS             --      --
19 EW  EW 3S=   W HA  140 40,00   4   12  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
20 All EW 2H=   E DA  110 80,00   8
21 NS  EW 2NT+1  S S10 -150 30,00   3   10  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
22 EW  EW 1NT+2  E SA  150 70,00   7
23 All EW 1NT=   E* S6   90 20,00   2    8  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
24 -  EW 4S-1   N H10  50 60,00   6
25 EW  NS 4H=   N DQ  420 100,00   10   14  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
26 All NS 3D+1   E CA  -130 40,00   4
==============================================================================================
PAIR 10 TIBOR MENYHÉRT & VLADIMÍR VANCÁK     
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 123   MaxMPs 240  Score 51,25%  Session Rank 6 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  NS 5C=   E HK  -400 60,00   6   16  Želmíra Ferková & Ivan Herich
 2 NS  NS 3NT+1  N D4  630 100,00   10
 3 EW  NS 2D=   E SJ  -90 80,00   8   18  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 4 All NS 1NT=   N H4   90 100,00   10
 5 NS  EW 3H-1   E C7  -50 30,00   3    4  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
 6 EW  EW 2S-2   W H9  -200 10,00   1
 7 All NS 2NT+1  E* H6  -150 40,00   4    9  Marta Siničáková & Alena Komínková
 8 -  NS 2D+1   E CQ  -110 50,00   5
 9 EW  NS 4H+1   N SA  450 60,00   6    9  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
10 All NS 2S+1   S D7  140 30,00   3
11 -  EW 3NT=   E D2  400 50,00   5    7  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
12 NS  EW 2NT+2  S H9  -180 20,00   2
13 All NS PASS   N    Pass 30,00   3    6  Mária Kronová & Judita Štofková
14 -  NS 3S-1   S CK  -50 30,00   3
15 NS  EW 2S=   S CA  -110 30,00   3    5  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
16 EW  EW 3NT+3  S H6  -490 20,00   2
17 -  NS 3NT-4  W H10  200 90,00   9   19  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
18 NS  NS 2S=   N D2  110 100,00   10
19 EW             --      --    0  & 
20 All             --      --
21 NS  EW 2NT+1  S S10 -150 30,00   3   10  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
22 EW  EW 2H-3   S S4  150 70,00   7
23 All EW 1NT-1  N* SJ  100 80,00   8   14  Oto Gabrik & Peter Skalka
24 -  EW 4S-1   N C10  50 60,00   6
25 EW  EW 4H=   N DQ  -420  0,00   0    6  Alica Šimonová & Viera Nováková
26 All EW 3D+1   E CA  130 60,00   6
==============================================================================================
PAIR 11 ŽELMÍRA FERKOVÁ & IVAN HERICH      
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 100   MaxMPs 240  Score 41,67%  Session Rank 12 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 5C=   E HK  400 40,00   4    4  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
 2 NS  EW 3NT+1  N D4  -630  0,00   0
 3 EW  NS 3D+1   E C4  -130  0,00   0    8  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 4 All NS 1D=   N C9   70 80,00   8
 5 NS  NS 4S=   E HA  -420  0,00   0    9  Oto Gabrik & Peter Skalka
 6 EW  NS 5C-2   W SK  200 90,00   9
 7 All EW 3D-4   W CK  -400  0,00   0    2  Alica Šimonová & Viera Nováková
 8 -  EW 2D=   E CQ   90 20,00   2
 9 EW  NS 6Hx=   N SA  1210 100,00   10   19  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
10 All NS 4Sx=   S H8  790 90,00   9
11 -  NS 3S-4   N H9  -200 100,00   10   13  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
12 NS  NS 3H-2   E CA  100 30,00   3
13 All EW PASS   N    Pass 70,00   7   14  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
14 -  EW 3S-1   S D10  50 70,00   7
15 NS  NS 2S=   S CA  110 70,00   7    7  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
16 EW  NS 4Dx-1  S S5  -100  0,00   0
17 -  EW 3NT-4  W C5  -200 10,00   1    3  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
18 NS  EW 4S-1   N C3  100 20,00   2
19 EW  NS 4S=   W CJ  -620 30,00   3    3  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
20 All NS 2H+1   E DA  -140  0,00   0
21 NS             --      --    0  & 
22 EW             --      --
23 All EW 2D=   E C4   90 20,00   2    8  Marta Siničáková & Alena Komínková
24 -  EW 4S-1   N CA   50 60,00   6
25 EW  EW 2S+2   N D9  -170 40,00   4   10  Mária Kronová & Judita Štofková
26 All EW 3D+1   W CA  130 60,00   6
==============================================================================================
PAIR 12 LENKA PLOŠČICOVÁ & MIROSLAV PLOŠČICA 
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 113   MaxMPs 240  Score 47,08%  Session Rank 9 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 3NT+3  W H4  490 100,00   10   18  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
 2 NS  EW 2S+1   N H3  -140 80,00   8
 3 EW  EW 3D+1   E C4  130 100,00   10   12  Želmíra Ferková & Ivan Herich
 4 All EW 1D=   N C9  -70 20,00   2
 5 NS  NS 2S+1   E D5  -140 30,00   3    5  Vlasta Babničová & Jana Teššerová
 6 EW  NS 3C=   W H9  -110 20,00   2
 7 All NS 1NT-1  W* CA  100 60,00   6   11  Mária Kronová & Judita Štofková
 8 -  NS 3D=   E SA  -110 50,00   5
 9 EW  EW 4H+1   N SA  -450 40,00   4   11  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
10 All EW 2S+1   S D7  -140 70,00   7
11 -  NS 3Dx-2  S CA  -300 80,00   8   11  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
12 NS  NS 3H-2   E SA  100 30,00   3
13 All NS PASS   N    Pass 30,00   3    3  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
14 -  NS 2Sx-1  S CK  -100  0,00   0
15 NS  EW 2S+1   S CA  -140  0,00   0    5  Alica Šimonová & Viera Nováková
16 EW  EW 5C+1   S H2  -420 50,00   5
17 -  NS 3NT-3  W C5  150 60,00   6   12  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
18 NS  NS 4C=   W SA  -130 60,00   6
19 EW  EW 4S-1   W HK  -100  0,00   0    6  Oto Gabrik & Peter Skalka
20 All EW 2H-1   E DA  -100 60,00   6
21 NS  NS 2NT+1  S D4  150 70,00   7    7  Marta Siničáková & Alena Komínková
22 EW  NS 3NT=   E H3  -600  0,00   0
23 All             --      --    0  & 
24 -              --      --
25 EW  EW 3D-2   W C5  -200 20,00   2   12  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
26 All EW 2S-2   S DK  200 100,00   10
==============================================================================================
PAIR 13 VLASTA BABNIČOVÁ & JANA TEŠŠEROVÁ   
KBK  KBK 14/10/2016 Session 1 Section A               
Neuberg Top 10 MPs 95    MaxMPs 240  Score 39,58%  Session Rank 13 
==============================================================================================
Bd Vul Dir Contract By Lead Score Prcent  MPs /Round  Opps
 1 -  EW 1C+4   E H3  150  0,00   0    3  Kristína Gregová & Vojtech Belčák
 2 NS  EW 2S+2   S H3  -170 30,00   3
 3 EW  EW 1D+2   E HJ  110 80,00   8   17  Katarína Horňáková & Mirko Horňák
 4 All EW 1C-3   N D10  300 90,00   9
 5 NS  EW 2S+1   E D5  140 70,00   7   15  Lenka Ploščicová & Miroslav Ploščica
 6 EW  EW 3C=   W H9  110 80,00   8
 7 All NS 3C-3   N D10 -300 20,00   2    2  Ján Frajt & Vladimír Jakubík
 8 -  NS 2NT+2  W S4  -180  0,00   0
 9 EW  NS 4H=   N SA  420 20,00   2    8  Drahomíra Brezová & Henrich Donocik
10 All NS 3S+1   S SK  170 60,00   6
11 -  EW 3S-4   N H9  200  0,00   0    7  Želmíra Ferková & Ivan Herich
12 NS  EW 3H-2   E CA  -100 70,00   7
13 All NS PASS   N    Pass 30,00   3   12  Oto Gabrik & Peter Skalka
14 -  NS 2S=   S D10  110 90,00   9
15 NS  NS 4H+1   E SQ  -450  0,00   0    2  Marta Siničáková & Alena Komínková
16 EW  NS 3D+1   S H5  130 20,00   2
17 -  EW 3NT-4  W H10 -200 10,00   1    1  Tibor Menyhért & Vladimír Vancák
18 NS  EW 2S=   N D2  -110  0,00   0
19 EW  NS 3S=   W HA  -140 60,00   6    8  Alica Šimonová & Viera Nováková
20 All NS 2H=   E DA  -110 20,00   2
21 NS  EW 2H+1   N D10 -140 80,00   8    8  Mária Kronová & Judita Štofková
22 EW  EW 2D-2   N HA  100  0,00   0
23 All NS 1H-1   S C9  -100 20,00   2   12  Vladimír Munka & Tomáš Pavlík
24 -  NS 4S=   N C2  420 100,00   10
25 EW             --      --    0  & 
26 All             --      --
PRE>