Rozdania 1. kolo Rozdania 2. kolo

Danišovce Hlavný párak 9.-10.8.2015

Session All Section All =========================================================================================================== OVERALL RANKS Rank Pair Names Sess 1 Sess 2 Adj Total Max Score% MB =========================================================================================================== 1 13 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 190,00 188,00 378,00 624 60,58 2 12 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 187,00 184,00 371,00 624 59,46 3 9 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 162,00 196,00 358,00 624 57,37 4 7 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 171,00 166,00 337,00 624 54,01 1,17 5 8 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 156,00 177,00 -1,2 331,80 624 53,17 6 11 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 163,00 156,00 319,00 624 51,12 7 2 Martin Kramář & Pavel Snopek 164,00 151,00 315,00 624 50,48 8 1 Judita Štofková & Daniel Vagač 166,00 145,00 311,00 624 49,84 9 5 Marta Nováčková & Vladimír Graf 143,00 157,00 300,00 624 48,08 10 14 Jan Krátky & Jakub Lahuta 120,00 173,00 293,00 624 46,96 11 6 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 143,00 145,00 288,00 624 46,15 12 3 Daniela Drotárová & Jozef Onder 140,00 132,00 -1,2 270,80 624 43,40 13 4 A. Hornakova; M. Kostkova & B. Šikra 143,00 117,00 260,00 624 41,67 14 10 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 136,00 97,00 233,00 624 37,34 ================================================================================================ Session 1 Section A Neuberg Top = 12 ================================================== ================================================== BOARD 1 BOARD 2 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 3 3NT+1 S SJ 430 12 0 1 3 3S-1 S H6 -100 3 9 2 6 2H+2 N S8 170 5 7 2 6 3S+1 S H6 170 8 4 4 9 3H= N S2 140 0 12 4 9 3S-1 S CK -100 3 9 5 12 2H+2 N D8 170 5 7 5 12 3Sx= S CK 730 12 0 7 8 3H+1 N D9 170 5 7 7 8 3C= W S10 -110 0 12 13 10 4H= N S8 420 10 2 13 10 4S+1 S H6 650 10 2 14 11 2H+2 N D6 170 5 7 14 11 3S= S CK 140 6 6 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 3 BOARD 4 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 4 3S= S H5 140 12 0 2 4 3C+1 S SJ 130 8 4 3 7 5Sx-3 S CK -500 4 8 3 7 3S= E CK -140 3 9 5 10 3D+4 E HK -190 7 5 5 10 4S-2 E CA 200 11 1 6 13 3NT= W S2 -600 2 10 6 13 2S+1 E CA -140 3 9 8 9 4H-2 S CK -100 10 2 8 9 2S+1 E CA -140 3 9 11 1 4D+3 E HK -190 7 5 11 1 4S-2 E C6 200 11 1 14 12 3NT+3 E C6 -690 0 12 14 12 3S= E DK -140 3 9 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 5 BOARD 6 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 12 3H= E CQ -140 6 6 2 12 4Hx-4 N H10 -800 0 12 3 5 3S= N DK 140 8 4 3 5 2H= N SA 110 10 2 4 8 2NT+1 N DK 150 10 2 4 8 3D-3 N SK -150 6 6 6 11 3Hx= E CA -530 0 12 6 11 2H-3 N SA -150 6 6 7 1 4Hx-2 E CK 300 12 0 7 1 2S-2 W HK 200 12 0 9 10 4S-2 N DA -200 3 9 9 10 3C-3 S HA -150 6 6 14 13 3NT-2 N H6 -200 3 9 14 13 3C-4 S HA -200 2 10 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 7 BOARD 8 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 3 13 3NT-1 N D3 -100 5 7 3 13 2D-1 S HA -50 9 3 4 6 3NT-1 N D3 -100 5 7 4 6 2NT-1 E SK 50 12 0 5 9 2NT= N S6 120 9 3 5 9 1NT= W SJ -90 5 7 7 12 2S-2 E D8 200 12 0 7 12 1NT= W SJ -90 5 7 8 2 3NT-2 N HJ -200 1 11 8 2 2D-1 S HA -50 9 3 10 11 2NT= N S2 120 9 3 10 11 1NT+2 E DK -150 2 10 14 1 3NT-2 N HJ -200 1 11 14 1 3NT= E CJ -400 0 12 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 9 BOARD 10 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 4 1 2S+1 E C6 -140 4 8 4 1 4H= E SJ -620 6 6 5 7 3NT+1 W C4 -630 0 12 5 7 4H= W D10 -620 6 6 6 10 1H+1 N DA 110 10 2 6 10 4H-1 W S5 100 12 0 8 13 1H-1 N S3 -50 6 6 8 13 4H+1 W C7 -650 0 12 9 3 5Cx-2 E HQ 500 12 0 9 3 4H= W D9 -620 6 6 11 12 2NT+2 W D2 -180 2 10 11 12 4H= W HA -620 6 6 14 2 3C-1 E DK 100 8 4 14 2 4H= W CA -620 6 6 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 11 BOARD 12 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 5 2 4S-2 N D7 -100 0 12 5 2 2NT+2 N H10 180 12 0 6 8 3NT-3 W DA 150 8 4 6 8 1NT+1 N S3 120 10 2 7 11 2D= S SK 90 2 10 7 11 1NT= N S3 90 5 7 9 1 3S= S HJ 140 5 7 9 1 3D-2 N CJ -200 0 12 10 4 3H-5 E S6 250 10 2 10 4 2S-2 E H2 100 8 4 12 13 4S= S SK 420 12 0 12 13 2D= N H2 90 5 7 14 3 2S+1 N D7 140 5 7 14 3 2S= E C6 -110 2 10 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 13 BOARD 14 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 6 3 6D= N S8 1370 10 2 6 3 5Dx-2 W HK 300 0 12 7 9 6D+1 N HK 1390 12 0 7 9 5S= N DK 450 6 6 8 12 3NT+1 S HK 630 4 8 8 12 5S= N DA 450 6 6 10 2 3D+4 S HK 190 0 12 10 2 5S= N DA 450 6 6 11 5 3NT+3 S SJ 690 8 4 11 5 5S= N DA 450 6 6 13 1 3NT+2 S H9 660 6 6 13 1 6Dx-3 E S9 500 12 0 14 4 1NT+5 S S3 240 2 10 14 4 4S+1 N DA 450 6 6 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 15 BOARD 16 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 2 6Dx-2 S HK -500 0 12 1 2 5D-1 W CJ 100 10 2 7 4 4S+2 E DK -480 4 8 7 4 2C= E D6 -90 8 4 8 10 5S= E C9 -450 9 3 8 10 3NT= E H6 -600 3 9 9 13 5Dx-1 S HK -200 12 0 9 13 3NT= W HQ -600 3 9 11 3 4S+2 E D2 -480 4 8 11 3 3NT= E H3 -600 3 9 12 6 4S+2 E C9 -480 4 8 12 6 3NT= E CQ -600 3 9 14 5 4S+1 E C9 -450 9 3 14 5 5Cx-3 W D9 800 12 0 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 17 BOARD 18 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 3 4Sx= N DK 590 9 3 2 3 2S= S CJ 110 11 1 8 5 3S= N DK 140 0 12 8 5 2C= E HA -90 5 7 9 11 4Sx= N DA 590 9 3 9 11 3C-1 E HA 50 8 4 10 1 3Sx+2 N S9 730 12 0 10 1 1NT+1 E HA -120 0 12 12 4 5H-3 W SA 150 2 10 12 4 2S= S CJ 110 11 1 13 7 2S+3 N DK 200 5 7 13 7 2D= E HA -90 5 7 14 6 3S+2 N DK 200 5 7 14 6 1C+2 E D7 -110 2 10 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 19 BOARD 20 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 8 1NT+1 N HK 120 2 10 1 8 5Dx-5 E SA 1400 12 0 3 4 3S= N HA 140 9 3 3 4 4H+1 N DA 650 5 7 9 6 2S+1 S H3 140 9 3 9 6 4H+1 N DA 650 5 7 10 12 3H= E D9 -140 0 12 10 12 3H+2 N DA 200 0 12 11 2 3D+1 N HK 130 4 8 11 2 4H+2 S DA 680 10 2 13 5 3S= S H8 140 9 3 13 5 4H+1 N DA 650 5 7 14 7 2S+1 S HK 140 9 3 14 7 4H+1 N H6 650 5 7 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 21 BOARD 22 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 6 2D= S H10 90 10 2 1 6 4S+1 S H10 450 12 0 2 9 4S-3 N* HJ -300 0 12 2 9 4S-2 S CQ -100 4 8 4 5 2NT-1 S H7 -100 5 7 4 5 4S-1 S H10 -50 10 2 10 7 2S= N* HJ 110 12 0 10 7 4S-2 S CQ -100 4 8 11 13 2H-1 W D3 50 8 4 11 13 4S-2 S CQ -100 4 8 12 3 2S-1 N* H10 -100 5 7 12 3 4S-2 S CQ -100 4 8 14 8 2S= W* CK -110 2 10 14 8 4S-2 S CQ -100 4 8 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 23 BOARD 24 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 7 5Sx-3 W H3 800 11 1 2 7 3NT+1 W H10 -430 11 1 3 10 6D-1 N S4 -100 0 12 3 10 3NT+2 W H6 -460 4 8 5 6 5D= N SK 600 7 5 5 6 3NT+2 W HJ -460 4 8 11 8 5Sx-2 W D2 500 4 8 11 8 3NT+2 W HJ -460 4 8 12 1 5Sx-3 E H3 800 11 1 12 1 3NT+2 E D7 -460 4 8 13 4 5D= N SK 600 7 5 13 4 3NT+2 W H6 -460 4 8 14 9 5S-3 W H3 300 2 10 14 9 3NT+1 W H10 -430 11 1 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 25 BOARD 26 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 5 3H= N D3 140 6 6 1 5 4S-6 E H9 600 10 2 3 8 3H-2 N DK -100 1 11 3 8 3C= E H9 -110 0 12 4 11 3C-1 E S3 100 4 8 4 11 3H+1 N CK 170 6 6 6 7 4H-2 S D3 -100 1 11 6 7 2H+1 N CK 140 4 8 12 9 3Dx-2 E S3 500 11 1 12 9 4Sx-2 E H9 500 8 4 13 2 3Dx-2 E S3 500 11 1 13 2 4H= N CA 620 12 0 14 10 3D-2 E S3 200 8 4 14 10 4C-1 E H9 100 2 10 ================================================== ================================================== Session 2 Section A Neuberg Top = 12 ================================================== ================================================== BOARD 1 BOARD 2 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 3 3S= E DA -140 5 7 1 3 3NT+2 E S8 -460 10 2 2 6 3S-2 E S3 100 12 0 2 6 4NT+2 E S9 -490 3 9 4 9 3S= E DA -140 5 7 4 9 3NT+3 E C5 -490 3 9 5 12 3S= E HA -140 5 7 5 12 3NT+3 E S8 -490 3 9 7 8 3S+1 E C6 -170 0 12 7 8 3NT+2 W C6 -460 10 2 13 10 3S-1 E HA 50 10 2 13 10 3NT+2 E H3 -460 10 2 14 11 3S= E DA -140 5 7 14 11 3NT+3 E S3 -490 3 9 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 3 BOARD 4 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 11 3NT= W HA -600 5 7 1 11 4D+1 W SK -150 9 3 2 4 2NT= E H6 -120 8 4 2 4 3D+3 W SK -170 4 8 3 7 3NT+1 W HK -630 2 10 3 7 5D= W SK -600 1 11 5 10 3NT= E S2 -600 5 7 5 10 5D= W SK -600 1 11 6 13 3NT+2 W HK -660 0 12 6 13 3D+2 W SK -150 9 3 8 9 3H-1 W C6 100 10 2 8 9 4D+1 W SK -150 9 3 14 12 2Sx= S C6 470 12 0 14 12 4D+1 W SK -150 9 3 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 5 BOARD 6 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 12 4H+1 N CQ 650 8 4 2 12 3NT-2 S* S5 -100 2 10 3 5 3H+1 N CQ 170 3 9 3 5 4H-1 S HJ -50 6 6 4 8 3H+1 N CQ 170 3 9 4 8 4H-1 N C3 -50 6 6 6 11 3C+2 N HJ 150 0 12 6 11 3NT-3 S* S5 -150 0 12 7 1 4Sx-4 E H2 800 12 0 7 1 3H= N DA 140 10 2 9 10 5H= N S5 650 8 4 9 10 1NTx-1 E* SA 200 12 0 14 13 5H= S S7 650 8 4 14 13 4H-1 N S2 -50 6 6 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 7 BOARD 8 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 3 13 2NT+1 N DK 150 8 4 3 13 4S+1 S DJ 450 5 7 4 6 1NT-1 N DK -100 1 11 4 6 4H+1 N S6 450 5 7 5 9 2H-1 N DA -100 1 11 5 9 4S+1 S DJ 450 5 7 7 12 4C= S D5 130 4 8 7 12 4H+2 N DQ 480 11 1 8 2 2H+1 N DA 140 6 6 8 2 4S+2 S DJ 480 11 1 10 11 1H+3 N DK 170 11 1 10 11 4H+1 N H2 450 5 7 14 1 3H+1 N DK 170 11 1 14 1 5Dx-2 W C10 300 0 12 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 9 BOARD 10 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 4 1 2S= E D4 -110 1 11 4 1 3NT= S H4 600 3 9 5 7 1NT= E* D4 -90 9 3 5 7 3NT+2 S H4 660 11 1 6 10 2NT-2 N* C10 -100 5 7 6 10 3NT-1 S H4 -100 0 12 8 13 1NT= S* H2 90 12 0 8 13 3NT+2 S HJ 660 11 1 9 3 2S= E H8 -110 1 11 9 3 3NT= S 600 3 9 11 12 1NT= E* DJ -90 9 3 11 12 3NT+1 S H6 630 7 5 14 2 2D-2 S CJ -100 5 7 14 2 3NT+1 S H3 630 7 5 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 11 BOARD 12 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 5 2 6NT= E S6 -990 0 12 5 2 2NT-1 E D9 50 10 2 6 8 5H-1 W S9 50 11 1 6 8 1NT+1 E C6 -120 3 9 7 11 4H= W S9 -420 7 5 7 11 1NT+1 W H4 -120 3 9 9 1 4H+1 W D2 -450 4 8 9 1 2C-1 W HQ 50 10 2 10 4 4H= W S9 -420 7 5 10 4 2C= W HQ -90 6 6 12 13 6H= W CA -980 2 10 12 13 2NT+1 W H6 -150 0 12 14 3 6H-1 W S9 50 11 1 14 3 3NT-1 W H3 50 10 2 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 13 BOARD 14 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 6 3 1S+2 E H5 -140 7 5 6 3 3S= S HA 140 6 6 7 9 2NT+1 W* S6 -150 3 9 7 9 3C-1 W S10 50 0 12 8 12 1NT-1 S* H8 -100 11 1 8 12 2S+2 S HA 170 10 2 10 2 1NT+2 W* H9 -150 3 9 10 2 2S+2 S D9 170 10 2 11 5 2S+1 E DJ -140 7 5 11 5 2S= S HA 110 4 8 13 1 1NT-1 S* S2 -100 11 1 13 1 4C-2 E SA 100 2 10 14 4 1NT-2 S* DA -200 0 12 14 4 2S+2 S HA 170 10 2 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 15 BOARD 16 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 2 4H+3 W DJ -510 3 9 1 2 5C-1 N S9 -50 2 10 7 4 4H+2 W C3 -480 10 2 7 4 4S-3 W DQ 300 12 0 8 10 4H+3 W DJ -510 3 9 8 10 3S-1 E DJ 100 5 7 9 13 4H+2 W H8 -480 10 2 9 13 3S-1 W CJ 100 5 7 11 3 4H+2 W H3 -480 10 2 11 3 4S-2 E CA 200 10 2 12 6 4H+3 W D8 -510 3 9 12 6 3NT= E C5 -600 0 12 14 5 4H+3 W D8 -510 3 9 14 5 4C+1 N S9 150 8 4 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 17 BOARD 18 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 3 3NT= N DK 400 10 2 2 3 3H+2 S S3 200 5 7 8 5 3NT-1 S C6 -50 1 11 8 5 5C-1 E H5 50 2 10 9 11 3NT= N H9 400 10 2 9 11 5S= S C3 650 12 0 10 1 2D-1 E HA 50 4 8 10 1 4H= S C3 620 9 3 12 4 3NT-1 S C6 -50 1 11 12 4 3H+2 S C6 200 5 7 13 7 1NT+1 S H5 120 6 6 13 7 4H= S C6 620 9 3 14 6 3NT= S C9 400 10 2 14 6 4Cx= E S2 -510 0 12 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 19 BOARD 20 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 8 2S-2 S HA -100 1 11 1 8 2S+1 W C10 -140 1 11 3 4 2S= S HA 110 12 0 3 4 2S-1 E C10 100 9 3 9 6 3S-2 S HA -100 1 11 9 6 2S-1 W H3 100 9 3 10 12 2S-1 S HK -50 8 4 10 12 2S-1 W H3 100 9 3 11 2 1NT-1 S* HA -50 8 4 11 2 2S+1 W C9 -140 1 11 13 5 1NT= W* C3 -90 4 8 13 5 2S-1 W C10 100 9 3 14 7 2S-1 S HK -50 8 4 14 7 2S= W H4 -110 4 8 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 21 BOARD 22 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 6 3NT+3 E SK -490 7 5 1 6 2C= W DK -90 10 2 2 9 6D+1 E SK -940 0 12 2 9 1NT+1 W H4 -120 5 7 4 5 4NT+2 E SK -490 7 5 4 5 3C= W S8 -110 8 4 10 7 3NT+3 W H9 -490 7 5 10 7 1NT+1 W H7 -120 5 7 11 13 3NT+4 E SK -520 2 10 11 13 2NT+1 E D7 -150 2 10 12 3 5D+2 E S5 -440 12 0 12 3 3NT= W D5 -600 0 12 14 8 3NT+3 E S8 -490 7 5 14 8 2D-1 E S8 100 12 0 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 23 BOARD 24 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 7 2S= S CK 110 5 7 2 7 4S+1 S SA 450 5 7 3 10 2S-1 S CA -100 0 12 3 10 2NT+4 N H8 240 0 12 5 6 2S= S CA 110 5 7 5 6 4S+2 N H8 480 10 2 11 8 2S= S CQ 110 5 7 11 8 4S+1 S DK 450 5 7 12 1 3S= S CA 140 11 1 12 1 4S= S DQ 420 2 10 13 4 2S+1 S CA 140 11 1 13 4 4S+2 N H8 480 10 2 14 9 2S= S CA 110 5 7 14 9 4S+2 N H8 480 10 2 ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== BOARD 25 BOARD 26 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 5 4H+2 S S8 480 10 2 1 5 4Sx-2 N CQ -500 4 8 3 8 5C+1 N DA 420 6 6 3 8 6C-3 W S7 300 12 0 4 11 5H-1 S S3 -50 3 9 4 11 5C-2 W H9 200 9 3 6 7 6H-1 S D5 -50 3 9 6 7 5D-2 E C6 200 9 3 12 9 6NT-3 N S6 -150 0 12 12 9 3NT= W H9 -600 1 11 13 2 6C= N HK 920 12 0 13 2 3Sx-1 N CQ -200 6 6 14 10 3NT+2 N D3 460 8 4 14 10 3NT= W H9 -600 1 11 ================================================== ================================================== ======================================================================================================================= PAIR 1 JUDITA ŠTOFKOVÁ & DANIEL VAGAČ -> Session 2 start at A TABLE 4 EW KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 166/312 Score = 53,21% Session Rank = 4 Overall Rank = 8 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3NT+1 S SJ 430 12 15 Daniela Drotárová & Jozef Onder 2 NS NS 3S-1 S H6 -100 3 3 EW EW 4D+3 E HK 190 5 6 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 4 All EW 4S-2 E C6 -200 1 5 NS EW 4Hx-2 E CK -300 0 0 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 6 EW EW 2S-2 W HK -200 0 7 All EW 3NT-2 N HJ 200 11 23 Jan Krátky & Jakub Lahuta 8 - EW 3NT= E CJ 400 12 9 EW EW 2S+1 E C6 140 8 14 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 10 All EW 4H= E SJ 620 6 11 - EW 3S= S HJ -140 7 19 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 12 NS EW 3D-2 N CJ 200 12 13 All EW 3NT+2 S H9 -660 6 6 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 14 - EW 6Dx-3 E S9 -500 0 15 NS NS 6Dx-2 S HK -500 0 10 Martin Kramář & Pavel Snopek 16 EW NS 5D-1 W CJ 100 10 17 - EW 3Sx+2 N S9 -730 0 12 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 18 NS EW 1NT+1 E HA 120 12 19 EW NS 1NT+1 N HK 120 2 14 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 20 All NS 5Dx-5 E SA 1400 12 21 NS NS 2D= S H10 90 10 22 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 22 EW NS 4S+1 S H10 450 12 23 All EW 5Sx-3 E H3 -800 1 9 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 24 - EW 3NT+2 E D7 460 8 25 EW NS 3H= N D3 140 6 16 Marta Nováčková & Vladimír Graf 26 All NS 4S-6 E H9 600 10 ======================================================================================================================= PAIR 2 MARTIN KRAMÁŘ & PAVEL SNOPEK -> Session 2 start at A TABLE 2 NS KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 164/312 Score = 52,56% Session Rank = 5 Overall Rank = 7 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 2H+2 N S8 170 5 13 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 2 NS NS 3S+1 S H6 170 8 3 EW NS 3S= S H5 140 12 20 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 4 All NS 3C+1 S SJ 130 8 5 NS NS 3H= E CQ -140 6 6 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 6 EW NS 4Hx-4 N H10 -800 0 7 All EW 3NT-2 N HJ 200 11 14 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 8 - EW 2D-1 S HA 50 3 9 EW EW 3C-1 E DK -100 4 10 Jan Krátky & Jakub Lahuta 10 All EW 4H= W CA 620 6 11 - EW 4S-2 N D7 100 12 12 Marta Nováčková & Vladimír Graf 12 NS EW 2NT+2 N H10 -180 0 13 All EW 3D+4 S HK -190 12 18 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 14 - EW 5S= N DA -450 6 15 NS EW 6Dx-2 S HK 500 12 14 Judita Štofková & Daniel Vagač 16 EW EW 5D-1 W CJ -100 2 17 - NS 4Sx= N DK 590 9 20 Daniela Drotárová & Jozef Onder 18 NS NS 2S= S CJ 110 11 19 EW EW 3D+1 N HK -130 8 10 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 20 All EW 4H+2 S DA -680 2 21 NS NS 4S-3 N* HJ -300 0 4 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 22 EW NS 4S-2 S CQ -100 4 23 All NS 5Sx-3 W H3 800 11 22 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 24 - NS 3NT+1 W H10 -430 11 25 EW EW 3Dx-2 E S3 -500 1 1 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 26 All EW 4H= N CA -620 0 ======================================================================================================================= PAIR 3 DANIELA DROTÁROVÁ & JOZEF ONDER -> Session 2 start at A TABLE 7 EW KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 138,8/312 Score = 44,49% Session Rank = 12 Overall Rank = 12 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3NT+1 S SJ -430 0 9 Judita Štofková & Daniel Vagač 2 NS EW 3S-1 S H6 100 9 3 EW NS 5Sx-3 S CK -500 4 7 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 4 All NS 3S= E CK -140 3 5 NS NS 3S= N DK 140 8 18 Marta Nováčková & Vladimír Graf 6 EW NS 2H= N SA 110 10 7 All NS 3NT-1 N D3 -100 5 14 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 8 - NS 2D-1 S HA -50 9 9 EW EW 5Cx-2 E HQ -500 0 6 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 10 All EW 4H= W D9 620 6 11 - EW 2S+1 N D7 -140 7 17 Jan Krátky & Jakub Lahuta 12 NS EW 2S= E C6 110 10 13 All EW 6D= N S8 -1370 2 14 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 14 - EW 5Dx-2 W HK -300 12 15 NS EW 4S+2 E D2 480 8 17 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 16 EW EW 3NT= E H3 600 9 17 - EW 4Sx= N DK -590 3 4 Martin Kramář & Pavel Snopek 18 NS EW 2S= S CJ -110 1 19 EW NS 3S= N HA 140 9 14 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 20 All NS 4H+1 N DA 650 5 21 NS EW 2S-1 N* H10 100 7 15 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 22 EW EW 4S-2 S CQ 100 8 23 All NS 6D-1 N S4 -100 0 4 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 24 - NS 3NT+2 W H6 -460 4 25 EW NS 3H-2 N DK -100 1 1 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 26 All NS 3C= E H9 -110 0 ======================================================================================================================= AIR 4 A. HORNAKOVA; M. KOSTKOVA & BRANISLAV ŠIKRA -> Session 2 start at A TABLE 2 EW KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 143/312 Score = 45,83% Session Rank = 9 Overall Rank = 13 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3H= N S2 140 0 3 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 2 NS NS 3S-1 S CK -100 3 3 EW EW 3S= S H5 -140 0 4 Martin Kramář & Pavel Snopek 4 All EW 3C+1 S SJ -130 4 5 NS NS 2NT+1 N DK 150 10 16 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 6 EW NS 3D-3 N SK -150 6 7 All NS 3NT-1 N D3 -100 5 17 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 8 - NS 2NT-1 E SK 50 12 9 EW NS 2S+1 E C6 -140 4 10 Judita Štofková & Daniel Vagač 10 All NS 4H= E SJ -620 6 11 - EW 3H-5 E S6 -250 2 6 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 12 NS EW 2S-2 E H2 -100 4 13 All EW 1NT+5 S S3 -240 10 16 Jan Krátky & Jakub Lahuta 14 - EW 4S+1 N DA -450 6 15 NS EW 4S+2 E DK 480 8 12 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 16 EW EW 2C= E D6 90 4 17 - EW 5H-3 W SA -150 10 11 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 18 NS EW 2S= S CJ -110 1 19 EW EW 3S= N HA -140 3 10 Daniela Drotárová & Jozef Onder 20 All EW 4H+1 N DA -650 7 21 NS NS 2NT-1 S H7 -100 5 15 Marta Nováčková & Vladimír Graf 22 EW NS 4S-1 S H10 -50 10 23 All EW 5D= N SK -600 5 13 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 24 - EW 3NT+2 W H6 460 8 25 EW NS 3C-1 E S3 100 4 10 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 26 All NS 3H+1 N CK 170 6 ======================================================================================================================= PAIR 5 MARTA NOVÁČKOVÁ & VLADIMÍR GRAF -> Session 2 start at A TABLE 1 NS KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 143/312 Score = 45,83% Session Rank = 9 Overall Rank = 9 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 2H+2 N D8 170 5 17 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 2 NS NS 3Sx= S CK 730 12 3 EW NS 3D+4 E HK -190 7 18 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 4 All NS 4S-2 E CA 200 11 5 NS EW 3S= N DK -140 4 6 Daniela Drotárová & Jozef Onder 6 EW EW 2H= N SA -110 2 7 All NS 2NT= N S6 120 9 14 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 8 - NS 1NT= W SJ -90 5 9 EW NS 3NT+1 W C4 -630 0 6 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 10 All NS 4H= W D10 -620 6 11 - NS 4S-2 N D7 -100 0 12 Martin Kramář & Pavel Snopek 12 NS NS 2NT+2 N H10 180 12 13 All EW 3NT+3 S SJ -690 4 10 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 14 - EW 5S= N DA -450 6 15 NS EW 4S+1 E C9 450 3 3 Jan Krátky & Jakub Lahuta 16 EW EW 5Cx-3 W D9 -800 0 17 - EW 3S= N DK -140 12 19 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 18 NS EW 2C= E HA 90 7 19 EW EW 3S= S H8 -140 3 10 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 20 All EW 4H+1 N DA -650 7 21 NS EW 2NT-1 S H7 100 7 9 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 22 EW EW 4S-1 S H10 50 2 23 All NS 5D= N SK 600 7 11 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 24 - NS 3NT+2 W HJ -460 4 25 EW EW 3H= N D3 -140 6 8 Judita Štofková & Daniel Vagač 26 All EW 4S-6 E H9 -600 2 ======================================================================================================================= PAIR 6 ĽUDOVÍT FALTUS & JANA FALTUSOVÁ -> Session 2 start at A TABLE 7 NS KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 143/312 Score = 45,83% Session Rank = 9 Overall Rank = 11 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 2H+2 N S8 -170 7 11 Martin Kramář & Pavel Snopek 2 NS EW 3S+1 S H6 -170 4 3 EW NS 3NT= W S2 -600 2 5 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 4 All NS 2S+1 E CA -140 3 5 NS NS 3Hx= E CA -530 0 6 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 6 EW NS 2H-3 N SA -150 6 7 All EW 3NT-1 N D3 100 7 7 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 8 - EW 2NT-1 E SK -50 0 9 EW NS 1H+1 N DA 110 10 22 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 10 All NS 4H-1 W S5 100 12 11 - NS 3NT-3 W DA 150 8 18 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 12 NS NS 1NT+1 N S3 120 10 13 All NS 6D= N S8 1370 10 10 Daniela Drotárová & Jozef Onder 14 - NS 5Dx-2 W HK 300 0 15 NS EW 4S+2 E C9 480 8 17 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 16 EW EW 3NT= E CQ 600 9 17 - EW 3S+2 N DK -200 7 17 Jan Krátky & Jakub Lahuta 18 NS EW 1C+2 E D7 110 10 19 EW EW 2S+1 S H3 -140 3 10 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 20 All EW 4H+1 N DA -650 7 21 NS EW 2D= S H10 -90 2 2 Judita Štofková & Daniel Vagač 22 EW EW 4S+1 S H10 -450 0 23 All EW 5D= N SK -600 5 13 Marta Nováčková & Vladimír Graf 24 - EW 3NT+2 W HJ 460 8 25 EW NS 4H-2 S D3 -100 1 5 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 26 All NS 2H+1 N CK 140 4 ======================================================================================================================= PAIR 7 KATARÍNA HORŇÁKOVÁ & MIRKO HORŇÁK -> Session 2 start at A TABLE 6 NS KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 171/312 Score = 54,81% Session Rank = 3 Overall Rank = 4 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3H+1 N D9 170 5 5 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 2 NS NS 3C= W S10 -110 0 3 EW EW 5Sx-3 S CK 500 8 17 Daniela Drotárová & Jozef Onder 4 All EW 3S= E CK 140 9 5 NS NS 4Hx-2 E CK 300 12 24 Judita Štofková & Daniel Vagač 6 EW NS 2S-2 W HK 200 12 7 All NS 2S-2 E D8 200 12 17 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 8 - NS 1NT= W SJ -90 5 9 EW EW 3NT+1 W C4 630 12 18 Marta Nováčková & Vladimír Graf 10 All EW 4H= W D10 620 6 11 - NS 2D= S SK 90 2 7 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 12 NS NS 1NT= N S3 90 5 13 All NS 6D+1 N HK 1390 12 18 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 14 - NS 5S= N DK 450 6 15 NS NS 4S+2 E DK -480 4 12 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 16 EW NS 2C= E D6 -90 8 17 - EW 2S+3 N DK -200 7 14 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 18 NS EW 2D= E HA 90 7 19 EW EW 2S+1 S HK -140 3 10 Jan Krátky & Jakub Lahuta 20 All EW 4H+1 N H6 -650 7 21 NS EW 2S= N* HJ -110 0 8 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 22 EW EW 4S-2 S CQ 100 8 23 All EW 5Sx-3 W H3 -800 1 2 Martin Kramář & Pavel Snopek 24 - EW 3NT+1 W H10 430 1 25 EW EW 4H-2 S D3 100 11 19 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 26 All EW 2H+1 N CK -140 8 ======================================================================================================================= PAIR 8 ZBYSEK KOWALCZYK & MARIAN LUKASZUK -> Session 2 start at A TABLE 5 NS KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 154,8/312 Score = 49,62% Session Rank = 8 Overall Rank = 5 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3H+1 N D9 -170 7 19 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 2 NS EW 3C= W S10 110 12 3 EW NS 4H-2 S CK -100 10 13 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 4 All NS 2S+1 E CA -140 3 5 NS EW 2NT+1 N DK -150 2 8 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 6 EW EW 3D-3 N SK 150 6 7 All NS 3NT-2 N HJ -200 1 10 Martin Kramář & Pavel Snopek 8 - NS 2D-1 S HA -50 9 9 EW NS 1H-1 N S3 -50 6 6 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 10 All NS 4H+1 W C7 -650 0 11 - EW 3NT-3 W DA -150 4 6 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 12 NS EW 1NT+1 N S3 -120 2 13 All NS 3NT+1 S HK 630 4 10 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 14 - NS 5S= N DA 450 6 15 NS NS 5S= E C9 -450 9 12 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 16 EW NS 3NT= E H6 -600 3 17 - NS 3S= N DK 140 0 5 Marta Nováčková & Vladimír Graf 18 NS NS 2C= E HA -90 5 19 EW EW 1NT+1 N HK -120 10 10 Judita Štofková & Daniel Vagač 20 All EW 5Dx-5 E SA -1400 0 21 NS EW 2S= W* CK 110 10 18 Jan Krátky & Jakub Lahuta 22 EW EW 4S-2 S CQ 100 8 23 All EW 5Sx-2 W D2 -500 8 16 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 24 - EW 3NT+2 W HJ 460 8 25 EW EW 3H-2 N DK 100 11 23 Daniela Drotárová & Jozef Onder 26 All EW 3C= E H9 110 12 ======================================================================================================================= PAIR 9 ZBYNEK LAUER & LUBOS SPÁLOVSKÝ -> Session 2 start at A TABLE 3 NS KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 162/312 Score = 51,92% Session Rank = 7 Overall Rank = 3 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3H= N S2 -140 12 21 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 2 NS EW 3S-1 S CK 100 9 3 EW EW 4H-2 S CK 100 2 11 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 4 All EW 2S+1 E CA 140 9 5 NS NS 4S-2 N DA -200 3 9 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 6 EW NS 3C-3 S HA -150 6 7 All EW 2NT= N S6 -120 3 10 Marta Nováčková & Vladimír Graf 8 - EW 1NT= W SJ 90 7 9 EW NS 5Cx-2 E HQ 500 12 18 Daniela Drotárová & Jozef Onder 10 All NS 4H= W D9 -620 6 11 - NS 3S= S HJ 140 5 5 Judita Štofková & Daniel Vagač 12 NS NS 3D-2 N CJ -200 0 13 All EW 6D+1 N HK -1390 0 6 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 14 - EW 5S= N DK -450 6 15 NS NS 5Dx-1 S HK -200 12 15 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 16 EW NS 3NT= W HQ -600 3 17 - NS 4Sx= N DA 590 9 17 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 18 NS NS 3C-1 E HA 50 8 19 EW NS 2S+1 S H3 140 9 14 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 20 All NS 4H+1 N DA 650 5 21 NS EW 4S-3 N* HJ 300 12 20 Martin Kramář & Pavel Snopek 22 EW EW 4S-2 S CQ 100 8 23 All EW 5S-3 W H3 -300 10 11 Jan Krátky & Jakub Lahuta 24 - EW 3NT+1 W H10 430 1 25 EW EW 3Dx-2 E S3 -500 1 5 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 26 All EW 4Sx-2 E H9 -500 4 ======================================================================================================================= PAIR 10 KRISTÍNA GREGOVÁ & ETELA SZÓRÁTIOVÁ -> Session 2 start at A TABLE 1 EW KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 136/312 Score = 43,59% Session Rank = 13 Overall Rank = 14 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 4H= N S8 -420 2 4 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 2 NS EW 4S+1 S H6 -650 2 3 EW EW 3D+4 E HK 190 5 6 Marta Nováčková & Vladimír Graf 4 All EW 4S-2 E CA -200 1 5 NS EW 4S-2 N DA 200 9 15 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 6 EW EW 3C-3 S HA 150 6 7 All NS 2NT= N S2 120 9 11 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 8 - NS 1NT+2 E DK -150 2 9 EW EW 1H+1 N DA -110 2 2 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 10 All EW 4H-1 W S5 -100 0 11 - NS 3H-5 E S6 250 10 18 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 12 NS NS 2S-2 E H2 100 8 13 All NS 3D+4 S HK 190 0 6 Martin Kramář & Pavel Snopek 14 - NS 5S= N DA 450 6 15 NS EW 5S= E C9 450 3 12 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 16 EW EW 3NT= E H6 600 9 17 - NS 3Sx+2 N S9 730 12 12 Judita Štofková & Daniel Vagač 18 NS NS 1NT+1 E HA -120 0 19 EW NS 3H= E D9 -140 0 0 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 20 All NS 3H+2 N DA 200 0 21 NS NS 2S= N* HJ 110 12 16 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 22 EW NS 4S-2 S CQ -100 4 23 All EW 6D-1 N S4 100 12 20 Daniela Drotárová & Jozef Onder 24 - EW 3NT+2 W H6 460 8 25 EW EW 3D-2 E S3 -200 4 14 Jan Krátky & Jakub Lahuta 26 All EW 4C-1 E H9 -100 10 ======================================================================================================================= PAIR 11 ZUZANA ROVINSKÁ & SLÁVEK TALPA -> Session 2 start at A TABLE 6 EW KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 163/312 Score = 52,24% Session Rank = 6 Overall Rank = 6 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 2H+2 N D6 -170 7 13 Jan Krátky & Jakub Lahuta 2 NS EW 3S= S CK -140 6 3 EW NS 4D+3 E HK -190 7 18 Judita Štofková & Daniel Vagač 4 All NS 4S-2 E C6 200 11 5 NS EW 3Hx= E CA 530 12 18 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 6 EW EW 2H-3 N SA 150 6 7 All EW 2NT= N S2 -120 3 13 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 8 - EW 1NT+2 E DK 150 10 9 EW NS 2NT+2 W D2 -180 2 8 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 10 All NS 4H= W HA -620 6 11 - EW 2D= S SK -90 10 17 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 12 NS EW 1NT= N S3 -90 7 13 All NS 3NT+3 S SJ 690 8 14 Marta Nováčková & Vladimír Graf 14 - NS 5S= N DA 450 6 15 NS NS 4S+2 E D2 -480 4 7 Daniela Drotárová & Jozef Onder 16 EW NS 3NT= E H3 -600 3 17 - EW 4Sx= N DA -590 3 7 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 18 NS EW 3C-1 E HA -50 4 19 EW NS 3D+1 N HK 130 4 14 Martin Kramář & Pavel Snopek 20 All NS 4H+2 S DA 680 10 21 NS NS 2H-1 W D3 50 8 12 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 22 EW NS 4S-2 S CQ -100 4 23 All NS 5Sx-2 W D2 500 4 8 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 24 - NS 3NT+2 W HJ -460 4 25 EW EW 3C-1 E S3 -100 8 14 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 26 All EW 3H+1 N CK -170 6 ======================================================================================================================= PAIR 12 KRISTÍNA SCHULZOVÁ & VIERA SCHULZOVÁ -> Session 2 start at A TABLE 3 EW KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 187/312 Score = 59,94% Session Rank = 2 Overall Rank = 2 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 2H+2 N D8 -170 7 7 Marta Nováčková & Vladimír Graf 2 NS EW 3Sx= S CK -730 0 3 EW EW 3NT+3 E C6 690 12 21 Jan Krátky & Jakub Lahuta 4 All EW 3S= E DK 140 9 5 NS EW 3H= E CQ 140 6 18 Martin Kramář & Pavel Snopek 6 EW EW 4Hx-4 N H10 800 12 7 All EW 2S-2 E D8 -200 0 7 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 8 - EW 1NT= W SJ 90 7 9 EW EW 2NT+2 W D2 180 10 16 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 10 All EW 4H= W HA 620 6 11 - NS 4S= S SK 420 12 17 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 12 NS NS 2D= N H2 90 5 13 All EW 3NT+1 S HK -630 8 14 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 14 - EW 5S= N DA -450 6 15 NS NS 4S+2 E C9 -480 4 7 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 16 EW NS 3NT= E CQ -600 3 17 - NS 5H-3 W SA 150 2 13 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 18 NS NS 2S= S CJ 110 11 19 EW EW 3H= E D9 140 12 24 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 20 All EW 3H+2 N DA -200 12 21 NS NS 2S-1 N* H10 -100 5 9 Daniela Drotárová & Jozef Onder 22 EW NS 4S-2 S CQ -100 4 23 All NS 5Sx-3 E H3 800 11 15 Judita Štofková & Daniel Vagač 24 - NS 3NT+2 E D7 -460 4 25 EW NS 3Dx-2 E S3 500 11 19 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 26 All NS 4Sx-2 E H9 500 8 ======================================================================================================================= PAIR 13 JITKA KOTEŠOVCOVÁ & LUMÍR OCHVAT -> Session 2 start at A TABLE 5 EW KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 190/312 Score = 60,90% Session Rank = 1 Overall Rank = 1 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 4H= N S8 420 10 20 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 2 NS NS 4S+1 S H6 650 10 3 EW EW 3NT= W S2 600 10 19 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 4 All EW 2S+1 E CA 140 9 5 NS EW 3NT-2 N H6 200 9 19 Jan Krátky & Jakub Lahuta 6 EW EW 3C-4 S HA 200 10 7 All EW 3NT-1 N D3 100 7 10 Daniela Drotárová & Jozef Onder 8 - EW 2D-1 S HA 50 3 9 EW EW 1H-1 N S3 50 6 18 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 10 All EW 4H+1 W C7 650 12 11 - EW 4S= S SK -420 0 7 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 12 NS EW 2D= N H2 -90 7 13 All NS 3NT+2 S H9 660 6 18 Judita Štofková & Daniel Vagač 14 - NS 6Dx-3 E S9 500 12 15 NS EW 5Dx-1 S HK 200 0 9 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 16 EW EW 3NT= W HQ 600 9 17 - NS 2S+3 N DK 200 5 10 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 18 NS NS 2D= E HA -90 5 19 EW NS 3S= S H8 140 9 14 Marta Nováčková & Vladimír Graf 20 All NS 4H+1 N DA 650 5 21 NS EW 2H-1 W D3 -50 4 12 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 22 EW EW 4S-2 S CQ 100 8 23 All NS 5D= N SK 600 7 11 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 24 - NS 3NT+2 W H6 -460 4 25 EW NS 3Dx-2 E S3 500 11 23 Martin Kramář & Pavel Snopek 26 All NS 4H= N CA 620 12 ======================================================================================================================= PAIR 14 JAN KRÁTKY & JAKUB LAHUTA -> Session 2 start at A TABLE 4 NS KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 120/312 Score = 38,46% Session Rank = 14 Overall Rank = 10 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 2H+2 N D6 170 5 11 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 2 NS NS 3S= S CK 140 6 3 EW NS 3NT+3 E C6 -690 0 3 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 4 All NS 3S= E DK -140 3 5 NS NS 3NT-2 N H6 -200 3 5 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 6 EW NS 3C-4 S HA -200 2 7 All NS 3NT-2 N HJ -200 1 1 Judita Štofková & Daniel Vagač 8 - NS 3NT= E CJ -400 0 9 EW NS 3C-1 E DK 100 8 14 Martin Kramář & Pavel Snopek 10 All NS 4H= W CA -620 6 11 - NS 2S+1 N D7 140 5 7 Daniela Drotárová & Jozef Onder 12 NS NS 2S= E C6 -110 2 13 All NS 1NT+5 S S3 240 2 8 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 14 - NS 4S+1 N DA 450 6 15 NS NS 4S+1 E C9 -450 9 21 Marta Nováčková & Vladimír Graf 16 EW NS 5Cx-3 W D9 800 12 17 - NS 3S+2 N DK 200 5 7 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 18 NS NS 1C+2 E D7 -110 2 19 EW NS 2S+1 S HK 140 9 14 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 20 All NS 4H+1 N H6 650 5 21 NS NS 2S= W* CK -110 2 6 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 22 EW NS 4S-2 S CQ -100 4 23 All NS 5S-3 W H3 300 2 13 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 24 - NS 3NT+1 W H10 -430 11 25 EW NS 3D-2 E S3 200 8 10 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 26 All NS 4C-1 E H9 100 2 ======================================================================================================================= PAIR 1 JUDITA ŠTOFKOVÁ & DANIEL VAGAČ KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 145/312 Score = 46,47% Session Rank = 10 Overall Rank = 8 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3S= E DA -140 5 15 Daniela Drotárová & Jozef Onder 2 NS NS 3NT+2 E S8 -460 10 3 EW NS 3NT= W HA -600 5 14 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 4 All NS 4D+1 W SK -150 9 5 NS EW 4Sx-4 E H2 -800 0 2 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 6 EW EW 3H= N DA -140 2 7 All EW 3H+1 N DK -170 1 13 Jan Krátky & Jakub Lahuta 8 - EW 5Dx-2 W C10 -300 12 9 EW EW 2S= E D4 110 11 20 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 10 All EW 3NT= S H4 -600 9 11 - EW 4H+1 W D2 450 8 10 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 12 NS EW 2C-1 W HQ -50 2 13 All EW 1NT-1 S* S2 100 1 11 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 14 - EW 4C-2 E SA -100 10 15 NS NS 4H+3 W DJ -510 3 5 Martin Kramář & Pavel Snopek 16 EW NS 5C-1 N S9 -50 2 17 - EW 2D-1 E HA -50 8 11 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 18 NS EW 4H= S C3 -620 3 19 EW NS 2S-2 S HA -100 1 2 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 20 All NS 2S+1 W C10 -140 1 21 NS NS 3NT+3 E SK -490 7 17 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 22 EW NS 2C= W DK -90 10 23 All EW 3S= S CA -140 1 11 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 24 - EW 4S= S DQ -420 10 25 EW NS 4H+2 S S8 480 10 14 Marta Nováčková & Vladimír Graf 26 All NS 4Sx-2 N CQ -500 4 ======================================================================================================================= PAIR 2 MARTIN KRAMÁŘ & PAVEL SNOPEK KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 151/312 Score = 48,40% Session Rank = 9 Overall Rank = 7 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3S-2 E S3 100 12 15 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 2 NS NS 4NT+2 E S9 -490 3 3 EW NS 2NT= E H6 -120 8 12 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 4 All NS 3D+3 W SK -170 4 5 NS NS 4H+1 N CQ 650 8 10 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 6 EW NS 3NT-2 S* S5 -100 2 7 All EW 2H+1 N DA -140 6 7 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 8 - EW 4S+2 S DJ -480 1 9 EW EW 2D-2 S CJ 100 7 12 Jan Krátky & Jakub Lahuta 10 All EW 3NT+1 S H3 -630 5 11 - EW 6NT= E S6 990 12 14 Marta Nováčková & Vladimír Graf 12 NS EW 2NT-1 E D9 -50 2 13 All EW 1NT+2 W* H9 150 9 11 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 14 - EW 2S+2 S D9 -170 2 15 NS EW 4H+3 W DJ 510 9 19 Judita Štofková & Daniel Vagač 16 EW EW 5C-1 N S9 50 10 17 - NS 3NT= N DK 400 10 15 Daniela Drotárová & Jozef Onder 18 NS NS 3H+2 S S3 200 5 19 EW EW 1NT-1 S* HA 50 4 15 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 20 All EW 2S+1 W C9 140 11 21 NS NS 6D+1 E SK -940 0 5 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 22 EW NS 1NT+1 W H4 -120 5 23 All NS 2S= S CK 110 5 10 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 24 - NS 4S+1 S SA 450 5 25 EW EW 6C= N HK -920 0 6 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 26 All EW 3Sx-1 N CQ 200 6 ======================================================================================================================= PAIR 3 DANIELA DROTÁROVÁ & JOZEF ONDER KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 132/312 Score = 42,31% Session Rank = 12 Overall Rank = 12 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3S= E DA 140 7 9 Judita Štofková & Daniel Vagač 2 NS EW 3NT+2 E S8 460 2 3 EW NS 3NT+1 W HK -630 2 3 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 4 All NS 5D= W SK -600 1 5 NS NS 3H+1 N CQ 170 3 9 Marta Nováčková & Vladimír Graf 6 EW NS 4H-1 S HJ -50 6 7 All NS 2NT+1 N DK 150 8 13 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 8 - NS 4S+1 S DJ 450 5 9 EW EW 2S= E H8 110 11 20 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 10 All EW 3NT= S -600 9 11 - EW 6H-1 W S9 -50 1 3 Jan Krátky & Jakub Lahuta 12 NS EW 3NT-1 W H3 -50 2 13 All EW 1S+2 E H5 140 5 11 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 14 - EW 3S= S HA -140 6 15 NS EW 4H+2 W H3 480 2 4 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 16 EW EW 4S-2 E CA -200 2 17 - EW 3NT= N DK -400 2 9 Martin Kramář & Pavel Snopek 18 NS EW 3H+2 S S3 -200 7 19 EW NS 2S= S HA 110 12 21 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 20 All NS 2S-1 E C10 100 9 21 NS EW 5D+2 E S5 440 0 12 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 22 EW EW 3NT= W D5 600 12 23 All NS 2S-1 S CA -100 0 0 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 24 - NS 2NT+4 N H8 240 0 25 EW NS 5C+1 N DA 420 6 18 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 26 All NS 6C-3 W S7 300 12 ======================================================================================================================= AIR 4 A. HORNAKOVA; M. KOSTKOVA & BRANISLAV ŠIKRA KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 117/312 Score = 37,50% Session Rank = 13 Overall Rank = 13 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3S= E DA -140 5 8 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 2 NS NS 3NT+3 E C5 -490 3 3 EW EW 2NT= E H6 120 4 12 Martin Kramář & Pavel Snopek 4 All EW 3D+3 W SK 170 8 5 NS NS 3H+1 N CQ 170 3 9 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 6 EW NS 4H-1 N C3 -50 6 7 All NS 1NT-1 N DK -100 1 6 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 8 - NS 4H+1 N S6 450 5 9 EW NS 2S= E D4 -110 1 4 Judita Štofková & Daniel Vagač 10 All NS 3NT= S H4 600 3 11 - EW 4H= W S9 420 5 11 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 12 NS EW 2C= W HQ 90 6 13 All EW 1NT-2 S* DA 200 12 14 Jan Krátky & Jakub Lahuta 14 - EW 2S+2 S HA -170 2 15 NS EW 4H+2 W C3 480 2 2 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 16 EW EW 4S-3 W DQ -300 0 17 - EW 3NT-1 S C6 50 11 18 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 18 NS EW 3H+2 S C6 -200 7 19 EW EW 2S= S HA -110 0 3 Daniela Drotárová & Jozef Onder 20 All EW 2S-1 E C10 -100 3 21 NS NS 4NT+2 E SK -490 7 15 Marta Nováčková & Vladimír Graf 22 EW NS 3C= W S8 -110 8 23 All EW 2S+1 S CA -140 1 3 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 24 - EW 4S+2 N H8 -480 2 25 EW NS 5H-1 S S3 -50 3 12 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 26 All NS 5C-2 W H9 200 9 ======================================================================================================================= PAIR 5 MARTA NOVÁČKOVÁ & VLADIMÍR GRAF KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 157/312 Score = 50,32% Session Rank = 7 Overall Rank = 9 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3S= E HA -140 5 8 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 2 NS NS 3NT+3 E S8 -490 3 3 EW NS 3NT= E S2 -600 5 6 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 4 All NS 5D= W SK -600 1 5 NS EW 3H+1 N CQ -170 9 15 Daniela Drotárová & Jozef Onder 6 EW EW 4H-1 S HJ 50 6 7 All NS 2H-1 N DA -100 1 6 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 8 - NS 4S+1 S DJ 450 5 9 EW NS 1NT= E* D4 -90 9 20 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 10 All NS 3NT+2 S H4 660 11 11 - NS 6NT= E S6 -990 0 10 Martin Kramář & Pavel Snopek 12 NS NS 2NT-1 E D9 50 10 13 All EW 2S+1 E DJ 140 5 13 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 14 - EW 2S= S HA -110 8 15 NS EW 4H+3 W D8 510 9 13 Jan Krátky & Jakub Lahuta 16 EW EW 4C+1 N S9 -150 4 17 - EW 3NT-1 S C6 50 11 21 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 18 NS EW 5C-1 E H5 -50 10 19 EW EW 1NT= W* C3 90 8 11 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 20 All EW 2S-1 W C10 -100 3 21 NS EW 4NT+2 E SK 490 5 9 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 22 EW EW 3C= W S8 110 4 23 All NS 2S= S CA 110 5 15 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 24 - NS 4S+2 N H8 480 10 25 EW EW 4H+2 S S8 -480 2 10 Judita Štofková & Daniel Vagač 26 All EW 4Sx-2 N CQ 500 8 ======================================================================================================================= PAIR 6 ĽUDOVÍT FALTUS & JANA FALTUSOVÁ KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 145/312 Score = 46,47% Session Rank = 10 Overall Rank = 11 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3S-2 E S3 -100 0 9 Martin Kramář & Pavel Snopek 2 NS EW 4NT+2 E S9 490 9 3 EW NS 3NT+2 W HK -660 0 9 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 4 All NS 3D+2 W SK -150 9 5 NS NS 3C+2 N HJ 150 0 0 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 6 EW NS 3NT-3 S* S5 -150 0 7 All EW 1NT-1 N DK 100 11 18 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 8 - EW 4H+1 N S6 -450 7 9 EW NS 2NT-2 N* C10 -100 5 5 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 10 All NS 3NT-1 S H4 -100 0 11 - NS 5H-1 W S9 50 11 14 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 12 NS NS 1NT+1 E C6 -120 3 13 All NS 1S+2 E H5 -140 7 13 Daniela Drotárová & Jozef Onder 14 - NS 3S= S HA 140 6 15 NS EW 4H+3 W D8 510 9 21 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 16 EW EW 3NT= E C5 600 12 17 - EW 3NT= S C9 -400 2 14 Jan Krátky & Jakub Lahuta 18 NS EW 4Cx= E S2 510 12 19 EW EW 3S-2 S HA 100 11 14 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 20 All EW 2S-1 W H3 -100 3 21 NS EW 3NT+3 E SK 490 5 7 Judita Štofková & Daniel Vagač 22 EW EW 2C= W DK 90 2 23 All EW 2S= S CA -110 7 9 Marta Nováčková & Vladimír Graf 24 - EW 4S+2 N H8 -480 2 25 EW NS 6H-1 S D5 -50 3 12 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 26 All NS 5D-2 E C6 200 9 ======================================================================================================================= PAIR 7 KATARÍNA HORŇÁKOVÁ & MIRKO HORŇÁK KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 166/312 Score = 53,21% Session Rank = 6 Overall Rank = 4 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3S+1 E C6 -170 0 10 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 2 NS NS 3NT+2 W C6 -460 10 3 EW EW 3NT+1 W HK 630 10 21 Daniela Drotárová & Jozef Onder 4 All EW 5D= W SK 600 11 5 NS NS 4Sx-4 E H2 800 12 22 Judita Štofková & Daniel Vagač 6 EW NS 3H= N DA 140 10 7 All NS 4C= S D5 130 4 15 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 8 - NS 4H+2 N DQ 480 11 9 EW EW 1NT= E* D4 90 3 4 Marta Nováčková & Vladimír Graf 10 All EW 3NT+2 S H4 -660 1 11 - NS 4H= W S9 -420 7 10 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 12 NS NS 1NT+1 W H4 -120 3 13 All NS 2NT+1 W* S6 -150 3 3 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 14 - NS 3C-1 W S10 50 0 15 NS NS 4H+2 W C3 -480 10 22 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 16 EW NS 4S-3 W DQ 300 12 17 - EW 1NT+1 S H5 -120 6 9 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 18 NS EW 4H= S C6 -620 3 19 EW EW 2S-1 S HK 50 4 12 Jan Krátky & Jakub Lahuta 20 All EW 2S= W H4 110 8 21 NS EW 3NT+3 W H9 490 5 12 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 22 EW EW 1NT+1 W H7 120 7 23 All EW 2S= S CK -110 7 14 Martin Kramář & Pavel Snopek 24 - EW 4S+1 S SA -450 7 25 EW EW 6H-1 S D5 50 9 12 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 26 All EW 5D-2 E C6 -200 3 ======================================================================================================================= PAIR 8 ZBYSEK KOWALCZYK & MARIAN LUKASZUK KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 177/312 Score = 56,73% Session Rank = 4 Overall Rank = 5 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3S+1 E C6 170 12 14 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 2 NS EW 3NT+2 W C6 460 2 3 EW NS 3H-1 W C6 100 10 19 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 4 All NS 4D+1 W SK -150 9 5 NS EW 3H+1 N CQ -170 9 15 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 6 EW EW 4H-1 N C3 50 6 7 All NS 2H+1 N DA 140 6 17 Martin Kramář & Pavel Snopek 8 - NS 4S+2 S DJ 480 11 9 EW NS 1NT= S* H2 90 12 23 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 10 All NS 3NT+2 S HJ 660 11 11 - EW 5H-1 W S9 -50 1 10 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 12 NS EW 1NT+1 E C6 120 9 13 All NS 1NT-1 S* H8 -100 11 21 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 14 - NS 2S+2 S HA 170 10 15 NS NS 4H+3 W DJ -510 3 8 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 16 EW NS 3S-1 E DJ 100 5 17 - NS 3NT-1 S C6 -50 1 3 Marta Nováčková & Vladimír Graf 18 NS NS 5C-1 E H5 50 2 19 EW EW 2S-2 S HA 100 11 22 Judita Štofková & Daniel Vagač 20 All EW 2S+1 W C10 140 11 21 NS EW 3NT+3 E S8 490 5 5 Jan Krátky & Jakub Lahuta 22 EW EW 2D-1 E S8 -100 0 23 All EW 2S= S CQ -110 7 14 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 24 - EW 4S+1 S DK -450 7 25 EW EW 5C+1 N DA -420 6 6 Daniela Drotárová & Jozef Onder 26 All EW 6C-3 W S7 -300 0 ======================================================================================================================= PAIR 9 ZBYNEK LAUER & LUBOS SPÁLOVSKÝ KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 196/312 Score = 62,82% Session Rank = 1 Overall Rank = 3 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3S= E DA 140 7 16 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 2 NS EW 3NT+3 E C5 490 9 3 EW EW 3H-1 W C6 -100 2 5 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 4 All EW 4D+1 W SK 150 3 5 NS NS 5H= N S5 650 8 20 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 6 EW NS 1NTx-1 E* SA 200 12 7 All EW 2H-1 N DA 100 11 18 Marta Nováčková & Vladimír Graf 8 - EW 4S+1 S DJ -450 7 9 EW NS 2S= E H8 -110 1 4 Daniela Drotárová & Jozef Onder 10 All NS 3NT= S 600 3 11 - NS 4H+1 W D2 -450 4 14 Judita Štofková & Daniel Vagač 12 NS NS 2C-1 W HQ 50 10 13 All EW 2NT+1 W* S6 150 9 21 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 14 - EW 3C-1 W S10 -50 12 15 NS NS 4H+2 W H8 -480 10 15 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 16 EW NS 3S-1 W CJ 100 5 17 - NS 3NT= N H9 400 10 22 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 18 NS NS 5S= S C3 650 12 19 EW NS 3S-2 S HA -100 1 10 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 20 All NS 2S-1 W H3 100 9 21 NS EW 6D+1 E SK 940 12 19 Martin Kramář & Pavel Snopek 22 EW EW 1NT+1 W H4 120 7 23 All EW 2S= S CA -110 7 9 Jan Krátky & Jakub Lahuta 24 - EW 4S+2 N H8 -480 2 25 EW EW 6NT-3 N S6 150 12 23 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 26 All EW 3NT= W H9 600 11 ======================================================================================================================= PAIR 10 KRISTÍNA SCHULZOVÁ & VIERA SCHULZOVÁ KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 184/312 Score = 58,97% Session Rank = 3 Overall Rank = 2 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3S-1 E HA -50 2 4 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 2 NS EW 3NT+2 E H3 460 2 3 EW EW 3NT= E S2 600 7 18 Marta Nováčková & Vladimír Graf 4 All EW 5D= W SK 600 11 5 NS EW 5H= N S5 -650 4 4 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 6 EW EW 1NTx-1 E* SA -200 0 7 All NS 1H+3 N DK 170 11 16 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 8 - NS 4H+1 N H2 450 5 9 EW EW 2NT-2 N* C10 100 7 19 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 10 All EW 3NT-1 S H4 100 12 11 - NS 4H= W S9 -420 7 13 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 12 NS NS 2C= W HQ -90 6 13 All NS 1NT+2 W* H9 -150 3 13 Martin Kramář & Pavel Snopek 14 - NS 2S+2 S D9 170 10 15 NS EW 4H+3 W DJ 510 9 16 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 16 EW EW 3S-1 E DJ -100 7 17 - NS 2D-1 E HA 50 4 13 Judita Štofková & Daniel Vagač 18 NS NS 4H= S C3 620 9 19 EW NS 2S-1 S HK -50 8 17 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 20 All NS 2S-1 W H3 100 9 21 NS NS 3NT+3 W H9 -490 7 12 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 22 EW NS 1NT+1 W H7 -120 5 23 All EW 2S-1 S CA 100 12 24 Daniela Drotárová & Jozef Onder 24 - EW 2NT+4 N H8 -240 12 25 EW EW 3NT+2 N D3 -460 4 15 Jan Krátky & Jakub Lahuta 26 All EW 3NT= W H9 600 11 ======================================================================================================================= PAIR 11 ZUZANA ROVINSKÁ & SLÁVEK TALPA KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 156/312 Score = 50,00% Session Rank = 8 Overall Rank = 6 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3S= E DA 140 7 16 Jan Krátky & Jakub Lahuta 2 NS EW 3NT+3 E S3 490 9 3 EW EW 3NT= W HA 600 7 10 Judita Štofková & Daniel Vagač 4 All EW 4D+1 W SK 150 3 5 NS EW 3C+2 N HJ -150 12 24 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 6 EW EW 3NT-3 S* S5 150 12 7 All EW 1H+3 N DK -170 1 8 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 8 - EW 4H+1 N H2 -450 7 9 EW NS 1NT= E* DJ -90 9 16 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 10 All NS 3NT+1 S H6 630 7 11 - EW 4H= W S9 420 5 14 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 12 NS EW 1NT+1 W H4 120 9 13 All NS 2S+1 E DJ -140 7 11 Marta Nováčková & Vladimír Graf 14 - NS 2S= S HA 110 4 15 NS NS 4H+2 W H3 -480 10 20 Daniela Drotárová & Jozef Onder 16 EW NS 4S-2 E CA 200 10 17 - EW 3NT= N H9 -400 2 2 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 18 NS EW 5S= S C3 -650 0 19 EW NS 1NT-1 S* HA -50 8 9 Martin Kramář & Pavel Snopek 20 All NS 2S+1 W C9 -140 1 21 NS NS 3NT+4 E SK -520 2 4 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 22 EW NS 2NT+1 E D7 -150 2 23 All NS 2S= S CQ 110 5 10 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 24 - NS 4S+1 S DK 450 5 25 EW EW 5H-1 S S3 50 9 12 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 26 All EW 5C-2 W H9 -200 3 ======================================================================================================================= PAIR 12 KRISTÍNA GREGOVÁ & ETELA SZÓRÁTIOVÁ KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 97/312 Score = 31,09% Session Rank = 14 Overall Rank = 14 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3S= E HA 140 7 16 Marta Nováčková & Vladimír Graf 2 NS EW 3NT+3 E S8 490 9 3 EW EW 2Sx= S C6 -470 0 3 Jan Krátky & Jakub Lahuta 4 All EW 4D+1 W SK 150 3 5 NS EW 4H+1 N CQ -650 4 14 Martin Kramář & Pavel Snopek 6 EW EW 3NT-2 S* S5 100 10 7 All EW 4C= S D5 -130 8 9 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 8 - EW 4H+2 N DQ -480 1 9 EW EW 1NT= E* DJ 90 3 8 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 10 All EW 3NT+1 S H6 -630 5 11 - NS 6H= W CA -980 2 2 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 12 NS NS 2NT+1 W H6 -150 0 13 All EW 1NT-1 S* H8 100 1 3 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 14 - EW 2S+2 S HA -170 2 15 NS NS 4H+3 W D8 -510 3 3 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 16 EW NS 3NT= E C5 -600 0 17 - NS 3NT-1 S C6 -50 1 6 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 18 NS NS 3H+2 S C6 200 5 19 EW EW 2S-1 S HK 50 4 7 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 20 All EW 2S-1 W H3 -100 3 21 NS NS 5D+2 E S5 -440 12 12 Daniela Drotárová & Jozef Onder 22 EW NS 3NT= W D5 -600 0 23 All NS 3S= S CA 140 11 13 Judita Štofková & Daniel Vagač 24 - NS 4S= S DQ 420 2 25 EW NS 6NT-3 N S6 -150 0 1 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 26 All NS 3NT= W H9 -600 1 ======================================================================================================================= PAIR 13 JITKA KOTEŠOVCOVÁ & LUMÍR OCHVAT KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 188/312 Score = 60,26% Session Rank = 2 Overall Rank = 1 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3S-1 E HA 50 10 20 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 2 NS NS 3NT+2 E H3 -460 10 3 EW EW 3NT+2 W HK 660 12 15 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 4 All EW 3D+2 W SK 150 3 5 NS EW 5H= S S7 -650 4 10 Jan Krátky & Jakub Lahuta 6 EW EW 4H-1 N S2 50 6 7 All EW 2NT+1 N DK -150 4 11 Daniela Drotárová & Jozef Onder 8 - EW 4S+1 S DJ -450 7 9 EW EW 1NT= S* H2 -90 0 1 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 10 All EW 3NT+2 S HJ -660 1 11 - EW 6H= W CA 980 10 22 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 12 NS EW 2NT+1 W H6 150 12 13 All NS 1NT-1 S* S2 -100 11 13 Judita Štofková & Daniel Vagač 14 - NS 4C-2 E SA 100 2 15 NS EW 4H+2 W H8 480 2 9 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 16 EW EW 3S-1 W CJ -100 7 17 - NS 1NT+1 S H5 120 6 15 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 18 NS NS 4H= S C6 620 9 19 EW NS 1NT= W* C3 -90 4 13 Marta Nováčková & Vladimír Graf 20 All NS 2S-1 W C10 100 9 21 NS EW 3NT+4 E SK 520 10 20 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 22 EW EW 2NT+1 E D7 150 10 23 All NS 2S+1 S CA 140 11 21 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 24 - NS 4S+2 N H8 480 10 25 EW NS 6C= N HK 920 12 18 Martin Kramář & Pavel Snopek 26 All NS 3Sx-1 N CQ -200 6 ======================================================================================================================= PAIR 14 JAN KRÁTKY & JAKUB LAHUTA KBK - Bridge club Kosice Hlavny parak 2. kolo 10. 8. 201 Multisection Session 2 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 173/312 Score = 55,45% Session Rank = 5 Overall Rank = 10 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3S= E DA -140 5 8 Zuzana Rovinská & Slávek Talpa 2 NS NS 3NT+3 E S3 -490 3 3 EW NS 2Sx= S C6 470 12 21 Kristína Gregová & Etela Szórátiová 4 All NS 4D+1 W SK -150 9 5 NS NS 5H= S S7 650 8 14 Jitka Kotešovcová & Lumír Ochvat 6 EW NS 4H-1 N S2 -50 6 7 All NS 3H+1 N DK 170 11 11 Judita Štofková & Daniel Vagač 8 - NS 5Dx-2 W C10 300 0 9 EW NS 2D-2 S CJ -100 5 12 Martin Kramář & Pavel Snopek 10 All NS 3NT+1 S H3 630 7 11 - NS 6H-1 W S9 50 11 21 Daniela Drotárová & Jozef Onder 12 NS NS 3NT-1 W H3 50 10 13 All NS 1NT-2 S* DA -200 0 10 A. Hornakova; M. Kostkova & Branislav Šikra 14 - NS 2S+2 S HA 170 10 15 NS NS 4H+3 W D8 -510 3 11 Marta Nováčková & Vladimír Graf 16 EW NS 4C+1 N S9 150 8 17 - NS 3NT= S C9 400 10 10 Ľudovít Faltus & Jana Faltusová 18 NS NS 4Cx= E S2 -510 0 19 EW NS 2S-1 S HK -50 8 12 Katarína Horňáková & Mirko Horňák 20 All NS 2S= W H4 -110 4 21 NS NS 3NT+3 E S8 -490 7 19 Zbysek Kowalczyk & Marian Lukaszuk 22 EW NS 2D-1 E S8 100 12 23 All NS 2S= S CA 110 5 15 Zbynek Lauer & Lubos Spálovský 24 - NS 4S+2 N H8 480 10 25 EW NS 3NT+2 N D3 460 8 9 Kristína Schulzová & Viera Schulzová 26 All NS 3NT= W H9 -600 1 (printed at 17. 8. 2015 6:53:17 by PairsScorer v7.2.52(c) JAS)