Rozdania

KBK 8. 4. 2011

Session 1 Section A 7 Table 26 Board Howell Movement ================================================================================================== OVERALL RANKS Rank Pair Names Adj Total Max Score%Top Rebr MB ================================================================================================== 1 6 Koloman Hencz & Karol Lohay 206,00 312 66,03 14 39.0 1.84 2 5 Alexander Belyus & Oto Gabrik 178,50 312 57,21 13 30.2 1.38 3 11 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 176,50 312 56,57 12 28.6 1.04 4 8 Gejza Boros & Roman Magda 173,00 312 55,45 11 26.5 0.78 5= 1 Peter Skalka & Hedviga Skalková 172,00 312 55,13 10 25.1 0.30 5= 7 Vladimír Munka & Olga Weissová 172,00 312 55,13 10 25.1 0.30 7 14 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 162,50 312 52,08 8 20.1 8 4 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 156,00 312 50,00 7 17.0 9 12 Vlasta Babničová & Judita Štofková 145,60 312 46,67 6 12.7 10 3 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 143,50 312 45,99 5 11.0 11 2 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 136,60 312 43,78 4 7.8 12 13 Alena Komínková & Marta Siničáková 124,00 312 39,74 3 3.0 13 10 Jana Teaaerová & Daniel Vagač -2,4 119,60 312 38,33 2 2.0 14 9 Viera Nováková & Alica Šimonová 111,00 312 35,58 1 1.0 ================================================================================================== Pár 10 má pokutu 20% topu za hlasné vytýkanie partnerke, že v práve odohranom rozdaní je slem. Páry 2 a 12 omylom odohrali rozdania 23 a 24 a mali hrať 21 a 22. V 21 a 22 majú preto oba 40%, výsledky 23 a 24 sú ponechané v platnosti. KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 ================================================== ================================================== BOARD 1 BOARD 2 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 5 5H-2 S -100 0 12 2 5 4S= W -420 11 1 4 13 3NT+2 N 460 11 1 4 13 4S+1 W -450 4 8 6 8 3NT+2 N 460 11 1 6 8 4S= W -420 11 1 7 12 5D-1 N -50 5 7 7 12 4S+1 W -450 4 8 9 3 4H-1 N -50 5 7 9 3 4S+1 W -450 4 8 10 11 5D-1 N -50 5 7 10 11 4S+1 W -450 4 8 14 1 4H-1 S -50 5 7 14 1 5S= W -450 4 8 ================================================== ================================================== BOARD 3 BOARD 4 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 3 6 2NT-3 S* -150 4 8 3 6 690 11 1 5 1 3C-1 N -50 9 3 5 1 660 7 5 7 9 3NT-4 W* 400 12 0 7 9 690 11 1 8 13 3H-4 S -200 2 10 8 13 630 2 10 10 4 3D= W -110 6 6 10 4 630 2 10 11 12 2C-1 N -50 9 3 11 12 630 2 10 14 2 3Dx= W -670 0 12 14 2 660 7 5 ================================================== ================================================== BOARD 5 BOARD 6 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 4 7 -480 1 11 4 7 -50 2 10 6 2 -430 8 4 6 2 -50 2 10 8 10 -450 5 7 8 10 400 10 2 9 1 -450 5 7 9 1 -50 2 10 11 5 100 12 0 11 5 140 7 5 12 13 -480 1 11 12 13 140 7 5 14 3 -420 10 2 14 3 420 12 0 ================================================== ================================================== BOARD 7 BOARD 8 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 5 8 -200 9 3 5 8 430 12 0 7 3 -400 6 6 7 3 140 9 3 9 11 -650 3 9 9 11 140 9 3 10 2 -200 9 3 10 2 -50 2 10 12 6 -680 0 12 12 6 -50 2 10 13 1 100 12 0 13 1 -50 2 10 14 4 -650 3 9 14 4 110 6 6 ================================================== ================================================== BOARD 9 BOARD 10 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 2 -140 4 8 1 2 850 12 0 6 9 800 12 0 6 9 680 10 2 8 4 300 10 2 8 4 650 5 7 10 12 -500 2 10 10 12 100 0 12 11 3 100 8 4 11 3 650 5 7 13 7 -600 0 12 13 7 650 5 7 14 5 -120 6 6 14 5 650 5 7 ================================================== ================================================== BOARD 11 BOARD 12 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 8 -50 7 5 1 8 -170 2 10 2 3 -100 2 10 2 3 -100 4 8 7 10 -50 7 5 7 10 -480 0 12 9 5 -50 7 5 9 5 130 7 5 11 13 140 12 0 11 13 630 12 0 12 4 -50 7 5 12 4 130 7 5 14 6 -150 0 12 14 6 150 10 2 ================================================== ================================================== BOARD 13 BOARD 14 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 9 170 8 4 2 9 460 10 2 3 4 100 0 12 3 4 460 10 2 8 11 170 8 4 8 11 460 10 2 10 6 170 8 4 10 6 430 6 6 12 1 170 8 4 12 1 170 2 10 13 5 130 2 10 13 5 130 0 12 14 7 170 8 4 14 7 420 4 8 ================================================== ================================================== BOARD 15 BOARD 16 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 6 -170 4 8 1 6 -50 7 5 3 10 300 12 0 3 10 -100 1 11 4 5 -100 9 3 4 5 300 12 0 9 12 -140 6 6 9 12 -50 7 5 11 7 -450 2 10 11 7 -50 7 5 13 2 -100 9 3 13 2 -100 1 11 14 8 -500 0 12 14 8 -50 7 5 ================================================== ================================================== BOARD 17 BOARD 18 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 3 -400 8 4 1 3 110 9 3 2 7 -430 4 8 2 7 -100 6 6 4 11 -460 0 12 4 11 -200 1 11 5 6 -430 4 8 5 6 -110 4 8 10 13 50 11 1 10 13 -200 1 11 12 8 -430 4 8 12 8 110 9 3 14 9 50 11 1 14 9 600 12 0 ================================================== ================================================== BOARD 19 BOARD 20 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 4 -620 4 8 2 4 -120 0 12 3 8 -800 0 12 3 8 100 7 5 5 12 -50 10 2 5 12 140 12 0 6 7 200 12 0 6 7 100 7 5 11 1 -110 6 6 11 1 100 7 5 13 9 -650 2 10 13 9 -90 2 10 14 10 -100 8 4 14 10 100 7 5 ================================================== ================================================== BOARD 21 BOARD 22 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 10 150 8,33 3,67 1 10 400 10,67 1,33 3 5 130 4,83 7,17 3 5 -100 3,67 8,33 4 9 150 8,33 3,67 4 9 -100 3,67 8,33 6 13 -100 1,33 10,67 6 13 400 10,67 1,33 7 8 -100 1,33 10,67 7 8 -100 3,67 8,33 12 2 40/40 4,8 4,8 12 2 40/40 4,8 4,8 14 11 180 11,83 0,17 14 11 -100 3,67 8,33 ================================================== ================================================== BOARD 23 BOARD 24 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 2 11 -620 3 9 2 11 -400 1 11 4 6 -620 3 9 4 6 -100 5 7 5 10 -100 12 0 5 10 150 10 2 7 1 -620 3 9 7 1 -50 8 4 8 9 -170 9 3 8 9 200 12 0 13 3 -620 3 9 13 3 -400 1 11 14 12 -170 9 3 14 12 -100 5 7 ================================================== ================================================== BOARD 25 BOARD 26 NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP ================================================== ================================================== 1 4 -100 0 12 1 4 110 12 0 3 12 120 3 9 3 12 -100 5 7 5 7 130 7 5 5 7 -110 1 11 6 11 400 11 1 6 11 100 10 2 8 2 400 11 1 8 2 -100 5 7 9 10 120 3 9 9 10 -90 8 4 14 13 130 7 5 14 13 -110 1 11 (printed at 9. 4. 2011 9:02:42 by PairsScorer v7.2.43(c) JAS) ======================================================================================================================= PAIR 1 PETER SKALKA & HEDVIGA SKALKOVÁ KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 172/312 Score = 55,13% Session Rank = 5 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 4H-1 S 50 7 15 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 2 NS EW 5S= W 450 8 3 EW EW 3C-1 N 50 3 8 Alexander Belyus & Oto Gabrik 4 All EW -660 5 5 NS EW 450 7 17 Viera Nováková & Alica Šimonová 6 EW EW 50 10 7 All EW -100 0 10 Alena Komínková & Marta Siničáková 8 - EW 50 10 9 EW NS -140 4 16 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 10 All NS 850 12 11 - NS -50 7 9 Gejza Boros & Roman Magda 12 NS NS -170 2 13 All EW -170 4 14 Vlasta Babničová & Judita Štofková 14 - EW -170 10 15 NS NS -170 4 11 Koloman Hencz & Karol Lohay 16 EW NS -50 7 17 - NS -400 8 17 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 18 NS NS 110 9 19 EW EW 110 6 11 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 20 All EW -100 5 21 NS NS 150 8,33 19 Jana Teššerová & Daniel Vaga 22 EW NS 400 10,67 23 All EW 620 9 13 Vladimír Munka & Olga Weissová 24 - EW 50 4 25 EW NS -100 0 12 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 26 All NS 110 12 ======================================================================================================================= PAIR 2 VOJTECH BELČÁK & VLADIMÍR JAKUBÍK KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 136,6/312 Score = 43,78% Session Rank = 11 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 5H-2 S -100 0 11 Alexander Belyus & Oto Gabrik 2 NS NS 4S= W -420 11 3 EW EW 3Dx= W 670 12 17 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 4 All EW -660 5 5 NS EW 430 4 14 Koloman Hencz & Karol Lohay 6 EW EW 50 10 7 All EW 200 3 13 Jana Teaaerová & Daniel Vaga 8 - EW 50 10 9 EW EW 140 8 8 Peter Skalka & Hedviga Skalková 10 All EW -850 0 11 - NS -100 2 6 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 12 NS NS -100 4 13 All NS 170 8 18 Viera Nováková & Alica Šimonová 14 - NS 460 10 15 NS EW 100 3 14 Alena Komínková & Marta Siničáková 16 EW EW 100 11 17 - NS -430 4 10 Vladimír Munka & Olga Weissová 18 NS NS -100 6 19 EW NS -620 4 4 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 20 All NS -120 0 21 NS EW 40/40 4,8 9,6 Vlasta Babničová & Judita Štofková 22 EW EW 40/40 4,8 23 All NS -620 3 4 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 24 - NS -400 1 25 EW EW -400 1 8 Gejza Boros & Roman Magda 26 All EW 100 7 ======================================================================================================================= PAIR 3 EVA LOVÍŠKOVÁ & KATKA HORŇÁKOVÁ KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 143,5/312 Score = 45,99% Session Rank = 10 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 4H-1 N 50 7 15 Viera Nováková & Alica Šimonová 2 NS EW 4S+1 W 450 8 3 EW NS 2NT-3 S* -150 4 15 Koloman Hencz & Karol Lohay 4 All NS 690 11 5 NS EW 420 2 2 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 6 EW EW -420 0 7 All EW 400 6 9 Vladimír Munka & Olga Weissová 8 - EW -140 3 9 EW EW -100 4 11 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 10 All EW -650 7 11 - EW 100 10 18 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 12 NS EW 100 8 13 All NS 100 0 10 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 14 - NS 460 10 15 NS NS 300 12 13 Jana Teaaerová & Daniel Vaga 16 EW NS -100 1 17 - EW 400 4 7 Peter Skalka & Hedviga Skalková 18 NS EW -110 3 19 EW NS -800 0 7 Gejza Boros & Roman Magda 20 All NS 100 7 21 NS NS 130 4,83 8,5 Alexander Belyus & Oto Gabrik 22 EW NS -100 3,67 23 All EW 620 9 20 Alena Komínková & Marta Siničáková 24 - EW 400 11 25 EW NS 120 3 8 Vlasta Babničová & Judita Štofková 26 All NS -100 5 ======================================================================================================================= PAIR 4 JÁN PANKOVIČ & JOZEF KUPČÍK KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 156/312 Score = 50,00% Session Rank = 8 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3NT+2 N 460 11 15 Alena Komínková & Marta Sini áková 2 NS NS 4S+1 W -450 4 3 EW EW 3D= W 110 6 16 Jana Teaaerová & Daniel Vaga 4 All EW -630 10 5 NS NS -480 1 3 Vladimír Munka & Olga Weissová 6 EW NS -50 2 7 All EW 650 9 15 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 8 - EW -110 6 9 EW EW -300 2 9 Gejza Boros & Roman Magda 10 All EW -650 7 11 - EW 50 5 10 Vlasta Babničová & Judita Štofková 12 NS EW -130 5 13 All EW -100 12 14 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 14 - EW -460 2 15 NS NS -100 9 21 Alexander Belyus & Oto Gabrik 16 EW NS 300 12 17 - NS -460 0 1 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 18 NS NS -200 1 19 EW EW 620 8 20 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 20 All EW 120 12 21 NS NS 150 8,33 12 Viera Nováková & Alica Šimonová 22 EW NS -100 3,67 23 All NS -620 3 8 Koloman Hencz & Karol Lohay 24 - NS -100 5 25 EW EW 100 12 12 Peter Skalka & Hedviga Skalková 26 All EW -110 0 ======================================================================================================================= PAIR 5 ALEXANDER BELYUS & OTO GABRIK KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 178,5/312 Score = 57,21% Session Rank = 2 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 5H-2 S 100 12 13 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 2 NS EW 4S= W 420 1 3 EW NS 3C-1 N -50 9 16 Peter Skalka & Hedviga Skalková 4 All NS 660 7 5 NS EW -100 0 5 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 6 EW EW -140 5 7 All NS -200 9 21 Gejza Boros & Roman Magda 8 - NS 430 12 9 EW EW 120 6 13 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 10 All EW -650 7 11 - EW 50 5 10 Viera Nováková & Alica Šimonová 12 NS EW -130 5 13 All EW -130 10 22 Alena Komínková & Marta Siničáková 14 - EW -130 12 15 NS EW 100 3 3 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 16 EW EW -300 0 17 - NS -430 4 8 Koloman Hencz & Karol Lohay 18 NS NS -110 4 19 EW NS -50 10 22 Vlasta Babničová & Judita Štofková 20 All NS 140 12 21 NS EW -130 7,17 15,5 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 22 EW EW 100 8,33 23 All NS -100 12 22 Jana Teaaerová & Daniel Vagač 24 - NS 150 10 25 EW NS 130 7 8 Vladimír Munka & Olga Weissová 26 All NS -110 1 ======================================================================================================================= PAIR 6 KOLOMAN HENCZ & KAROL LOHAY KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 206/312 Score = 66,03% Session Rank = 1 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 3NT+2 N 460 11 22 Gejza Boros & Roman Magda 2 NS NS 4S= W -420 11 3 EW EW 2NT-3 S* 150 8 9 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 4 All EW -690 1 5 NS NS -430 8 10 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 6 EW NS -50 2 7 All EW 680 12 22 Vlasta Babničová & Judita Štofková 8 - EW 50 10 9 EW NS 800 12 22 Viera Nováková & Alica Šimonová 10 All NS 680 10 11 - EW 150 12 14 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 12 NS EW -150 2 13 All EW -170 4 10 Jana Teaaerová & Daniel Vagač 14 - EW -430 6 15 NS EW 170 8 13 Peter Skalka & Hedviga Skalková 16 EW EW 50 5 17 - EW 430 8 16 Alexander Belyus & Oto Gabrik 18 NS EW 110 8 19 EW NS 200 12 19 Vladimír Munka & Olga Weissová 20 All NS 100 7 21 NS NS -100 1,33 12 Alena Komínková & Marta Siničáková 22 EW NS 400 10,67 23 All EW 620 9 16 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 24 - EW 100 7 25 EW NS 400 11 21 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 26 All NS 100 10 ======================================================================================================================= PAIR 7 VLADIMÍR MUNKA & OLGA WEISSOVÁ KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 172/312 Score = 55,13% Session Rank = 5 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 5D-1 N -50 5 9 Vlasta Babničová & Judita Štofková 2 NS NS 4S+1 W -450 4 3 EW NS 3NT-4 W* 400 12 23 Viera Nováková & Alica Šimonová 4 All NS 690 11 5 NS EW 480 11 21 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 6 EW EW 50 10 7 All NS -400 6 15 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 8 - NS 140 9 9 EW EW 600 12 19 Alena Komínková & Marta Siničáková 10 All EW -650 7 11 - NS -50 7 7 Jana Teaaerová & Daniel Vagač 12 NS NS -480 0 13 All EW -170 4 12 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 14 - EW -420 8 15 NS EW 450 10 15 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 16 EW EW 50 5 17 - EW 430 8 14 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 18 NS EW 100 6 19 EW EW -200 0 5 Koloman Hencz & Karol Lohay 20 All EW -100 5 21 NS NS -100 1,33 5 Gejza Boros & Roman Magda 22 EW NS -100 3,67 23 All NS -620 3 11 Peter Skalka & Hedviga Skalková 24 - NS -50 8 25 EW EW -130 5 16 Alexander Belyus & Oto Gabrik 26 All EW 110 11 ======================================================================================================================= PAIR 8 GEJZA BOROS & ROMAN MAGDA KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 173/312 Score = 55,45% Session Rank = 4 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3NT+2 N -460 1 2 Koloman Hencz & Karol Lohay 2 NS EW 4S= W 420 1 3 EW NS 3H-4 S -200 2 4 Alena Komínková & Marta Siničáková 4 All NS 630 2 5 NS NS -450 5 15 Jana Teaaerová & Daniel Vagač 6 EW NS 400 10 7 All EW 200 3 3 Alexander Belyus & Oto Gabrik 8 - EW -430 0 9 EW NS 300 10 15 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 10 All NS 650 5 11 - EW 50 5 15 Peter Skalka & Hedviga Skalková 12 NS EW 170 10 13 All NS 170 8 18 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 14 - NS 460 10 15 NS EW 500 12 17 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 16 EW EW 50 5 17 - EW 430 8 11 Vlasta Babničová & Judita Štofková 18 NS EW -110 3 19 EW EW 800 12 17 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 20 All EW -100 5 21 NS EW 100 10,67 19 Vladimír Munka & Olga Weissová 22 EW EW 100 8,33 23 All NS -170 9 21 Viera Nováková & Alica Šimonová 24 - NS 200 12 25 EW NS 400 11 16 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 26 All NS -100 5 ======================================================================================================================= PAIR 9 VIERA NOVÁKOVÁ & ALICA ŠIMONOVÁ KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 111/312 Score = 35,58% Session Rank = 14 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 4H-1 N -50 5 9 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 2 NS NS 4S+1 W -450 4 3 EW EW 3NT-4 W* -400 0 1 Vladimír Munka & Olga Weissová 4 All EW -690 1 5 NS NS -450 5 7 Peter Skalka & Hedviga Skalková 6 EW NS -50 2 7 All NS -650 3 12 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 8 - NS 140 9 9 EW EW -800 0 2 Koloman Hencz & Karol Lohay 10 All EW -680 2 11 - NS -50 7 14 Alexander Belyus & Oto Gabrik 12 NS NS 130 7 13 All EW -170 4 6 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 14 - EW -460 2 15 NS NS -140 6 13 Vlasta Babničová & Judita Štofková 16 EW NS -50 7 17 - EW -50 1 1 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 18 NS EW -600 0 19 EW EW 650 10 20 Alena Komínková & Marta Siničáková 20 All EW 90 10 21 NS EW -150 3,67 12 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 22 EW EW 100 8,33 23 All EW 170 3 3 Gejza Boros & Roman Magda 24 - EW -200 0 25 EW NS 120 3 11 Jana Teaaerová & Daniel Vagač 26 All NS -90 8 ======================================================================================================================= PAIR 10 JANA TEŠŠEROVÁ & DANIEL VAGAČ KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 119,6/312 Score = 38,33% Session Rank = 13 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 5D-1 N -50 5 9 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 2 NS NS 4S+1 W -450 4 3 EW NS 3D= W -110 6 8 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 4 All NS 630 2 5 NS EW 450 7 9 Gejza Boros & Roman Magda 6 EW EW -400 2 7 All NS -200 9 11 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 8 - NS -50 2 9 EW NS -500 2 2 Vlasta Babničová & Judita Štofková 10 All NS 100 0 11 - EW 50 5 17 Vladimír Munka & Olga Weissová 12 NS EW 480 12 13 All NS 170 8 14 Koloman Hencz & Karol Lohay 14 - NS 430 6 15 NS EW -300 0 11 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 16 EW EW 100 11 17 - NS 50 11 12 Alena Komínková & Marta Siničáková 18 NS NS -200 1 19 EW EW 100 4 9 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 20 All EW -100 5 21 NS EW -150 3,67 5 Peter Skalka & Hedviga Skalková 22 EW EW -400 1,33 23 All EW 100 0 2 Alexander Belyus & Oto Gabrik 24 - EW -150 2 25 EW EW -120 9 13 Viera Nováková & Alica Šimonová 26 All EW 90 4 ======================================================================================================================= PAIR 11 TIBOR VARGA & VOJTECH VYSOCKÝ KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 176,5/312 Score = 56,57% Session Rank = 3 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 5D-1 N 50 7 15 Jana Teaaerová & Daniel Vagač 2 NS EW 4S+1 W 450 8 3 EW NS 2C-1 N -50 9 11 Vlasta Babničová & Judita Štofková 4 All NS 630 2 5 NS NS 100 12 19 Alexander Belyus & Oto Gabrik 6 EW NS 140 7 7 All EW 650 9 12 Viera Nováková & Alica Šimonová 8 - EW -140 3 9 EW NS 100 8 13 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 10 All NS 650 5 11 - NS 140 12 24 Alena Komínková & Marta Sini áková 12 NS NS 630 12 13 All EW -170 4 6 Gejza Boros & Roman Magda 14 - EW -460 2 15 NS NS -450 2 9 Vladimír Munka & Olga Weissová 16 EW NS -50 7 17 - EW 460 12 23 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 18 NS EW 200 11 19 EW NS -110 6 13 Peter Skalka & Hedviga Skalková 20 All NS 100 7 21 NS EW -180 0,17 8,5 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 22 EW EW 100 8,33 23 All EW 620 9 20 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 24 - EW 400 11 25 EW EW -400 1 3 Koloman Hencz & Karol Lohay 26 All EW -100 2 ======================================================================================================================= PAIR 12 VLASTA BABNI OVÁ & JUDITA ŠTOFKOVÁ KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 145,6/312 Score = 46,67% Session Rank = 9 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 5D-1 N 50 7 15 Vladimír Munka & Olga Weissová 2 NS EW 4S+1 W 450 8 3 EW EW 2C-1 N 50 3 13 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 4 All EW -630 10 5 NS NS -480 1 8 Alena Komínková & Marta Sini áková 6 EW NS 140 7 7 All NS -680 0 2 Koloman Hencz & Karol Lohay 8 - NS -50 2 9 EW EW 500 10 22 Jana Teaaerová & Daniel Vagač 10 All EW -100 12 11 - NS -50 7 14 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 12 NS NS 130 7 13 All NS 170 8 10 Peter Skalka & Hedviga Skalková 14 - NS 170 2 15 NS EW 140 6 11 Viera Nováková & Alica Šimonová 16 EW EW 50 5 17 - NS -430 4 13 Gejza Boros & Roman Magda 18 NS NS 110 9 19 EW EW 50 2 2 Alexander Belyus & Oto Gabrik 20 All EW -140 0 21 NS NS 40/40 4,8 9,6 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 22 EW NS 40/40 4,8 23 All EW 170 3 10 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 24 - EW 100 7 25 EW EW -120 9 16 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 26 All EW 100 7 ======================================================================================================================= PAIR 13 ALENA KOMÍNKOVÁ & MARTA SINI ÁKOVÁ KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 124/312 Score = 39,74% Session Rank = 12 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - EW 3NT+2 N -460 1 9 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 2 NS EW 4S+1 W 450 8 3 EW EW 3H-4 S 200 10 20 Gejza Boros & Roman Magda 4 All EW -630 10 5 NS EW 480 11 16 Vlasta Babničová & Judita Štofková 6 EW EW -140 5 7 All NS 100 12 14 Peter Skalka & Hedviga Skalková 8 - NS -50 2 9 EW NS -600 0 5 Vladimír Munka & Olga Weissová 10 All NS 650 5 11 - EW -140 0 0 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 12 NS EW -630 0 13 All NS 130 2 2 Alexander Belyus & Oto Gabrik 14 - NS 130 0 15 NS NS -100 9 10 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 16 EW NS -100 1 17 - EW -50 1 12 Jana Teššerová & Daniel Vagač 18 NS EW 200 11 19 EW NS -650 2 4 Viera Nováková & Alica Šimonová 20 All NS -90 2 21 NS EW 100 10,67 12 Koloman Hencz & Karol Lohay 22 EW EW -400 1,33 23 All NS -620 3 4 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 24 - NS -400 1 25 EW EW -130 5 16 Mirko Horňák & Tibor Menyhért 26 All EW 110 11 ======================================================================================================================= PAIR 14 MIRKO HORŇÁK & TIBOR MENYHÉRT KBK KBK 8. 4. 2011 Session 1 Section A Neuberg Top = 12 Matchpoints = 162,5/312 Score = 52,08% Session Rank = 7 ======================================================================================================================= Bd Vul Dir Contract By Lead Score MPs /Round Opps 1 - NS 4H-1 S -50 5 9 Peter Skalka & Hedviga Skalková 2 NS NS 5S= W -450 4 3 EW NS 3Dx= W -670 0 7 Vojtech Belčák & Vladimír Jakubík 4 All NS 660 7 5 NS NS -420 10 22 Eva Lovíaková & Katka Horňáková 6 EW NS 420 12 7 All NS -650 3 9 Ján Pankovič & Jozef Kupčík 8 - NS 110 6 9 EW NS -120 6 11 Alexander Belyus & Oto Gabrik 10 All NS 650 5 11 - NS -150 0 10 Koloman Hencz & Karol Lohay 12 NS NS 150 10 13 All NS 170 8 12 Vladimír Munka & Olga Weissová 14 - NS 420 4 15 NS NS -500 0 7 Gejza Boros & Roman Magda 16 EW NS -50 7 17 - NS 50 11 23 Viera Nováková & Alica Šimonová 18 NS NS 600 12 19 EW NS -100 8 15 Jana Teaaerová & Daniel Vagač 20 All NS 100 7 21 NS NS 180 11,83 15,5 Tibor Varga & Vojtech Vysocký 22 EW NS -100 3,67 23 All NS -170 9 14 Vlasta Babničová & Judita Štofková 24 - NS -100 5 25 EW NS 130 7 8 Alena Komínková & Marta Siničáková 26 All NS -110 1 (printed at 9. 4. 2011 9:02:42 by PairsScorer v7.2.43(c) JAS) PRE>