II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 PiešťanySession All,  Section All
==============================================================================================
FULL RANKINGS
Rank Team Names                                VPs   
==============================================================================================
 1  1 Klasik                                91   
     Martin Hriňák,Jozef Gajdoš,Peter Dubnický,Katarína Škrovinová
 2  3 Double X                               67   
     Anita Mudrochová,Eva Suchá,Ladislav Golovkov,Zdeněk Laštovička
 3  2 Domino                                53   
     Adam Kubica,Ivan Tatranský,Jakub Strúčka,Peter Žiak
 4  5 H2O2                                 14   
     Zuzana Závodská,Mária Vajdová,Zuzana Gogová,Simona Môciková
 5  4 GPC Piestany                              3   
     Jozef Melicher,Ivan Straka,Matej Juračka,Lukáš Pašteka
==============================================================================================

============================================================================
Session All,  Section All
IMPs SCORE MATRIX
TEAM      Klas  Domi  Doub  GPC   H2O2   Total 
============================================================================
Klasik      -   16   43   62   46   167
Domino Nitra  -16    -    4   126    -   114
Double X    -43   -4    -   91   34    78
GPC Piešťany  -62  -126   -91    -    -   -279
H2O2   -   46    -   -34    -    -   -80

Zápas Domino-GPC bol hraný už 18.3.2011
Zápas Klasik-Double X hrali v nedeľu v Bratislave

============================================================================
Session All,  Section All
VPs SCORE MATRIX
TEAM      Klas  Domi  Doub  GPC   H2O2   Total Rank
============================================================================
Klasik      -   18   24   25   24    91   1
Domino Nitra  12    -   16   25    -    53   3
Double X     6   14    -   25   22    67   2
GPC Piešťany   3    0    0    -    -    3   5
H2O2       6    -    8    -    -    14   4II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession


Session 1 Section A
 =================================================   =================================================   
 BOARD 1                        BOARD 2                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 3NT-1   W      50     10  -10    1  4 4H-1   W      50     -2   2
 2  3 2H-1   S        -50   2  -2    2  3 2D-3   S       -300  -5   5
 3  2 3Hx-1   S       -100  -2   2    3  2 2H=    W       -110   5  -5
 4  1 3NT=   W       -400  -10  10    4  1 4H-2   W     100     2  -2
 =================================================   =================================================   
 BOARD 3                        BOARD 4                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 3NT+2   S     460     2  -2    1  4 2NT-2   E     200     9  -9
 2  3 3NT+2   N     460     1  -1    2  3 3S+1   W       -170  -1   1
 3  2 3NT+1   S     430     -1   1    3  2 2S+1   E       -140   1  -1
 4  1 3NT=   S     400     -2   2    4  1 1NT+3   E       -180  -9   9
 =================================================   =================================================   
 BOARD 5                        BOARD 6                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 3NT+1   E       -430  -7   7    1  4 4H-1   S        -50   0   0
 2  3 4S=    W       -420  -7   7    2  3 4H-1   S        -50   0   0
 3  2 3S=    W       -140   7  -7    3  2 4H-1   S        -50   0   0
 4  1 2NT+1   E       -150   7  -7    4  1 4H-1   S        -50   0   0
 =================================================   =================================================   
 BOARD 7                        BOARD 8                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 3C-1   W     100     6  -6    1  4 4H=    N     420     0   0
 2  3 3H-2   N       -200  -7   7    2  3 4H=    N     420     0   0
 3  2 2S-1   W     100     7  -7    3  2 4H=    N     420     0   0
 4  1 3C+1   W       -130  -6   6    4  1 4H=    N     420     0   0
 =================================================   =================================================   
 BOARD 9                        BOARD 10                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 4S=    S     420     8  -8    1  4 3NT=   N     600     -1   1
 2  3 2S+1   S     140     -7   7    2  3 2S+2   S     170    -12  12
 3  2 4S+1   S     450     7  -7    3  2 3Hx-3   E     800     12  -12
 4  1 2D=    N      90     -8   8    4  1 4S=    S     620     1  -1
 =================================================   =================================================   
 BOARD 11                        BOARD 12                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 3NT-4   S       -200  -3   3    1  4 3NT+3   E       -490   0   0
 2  3 4H-5   N       -250  -2   2    2  3 4S+2   W       -480   0   0
 3  2 3NT-4   S       -200   2  -2    3  2 3NT+3   W       -490   0   0
 4  1 3C-2   S       -100   3  -3    4  1 3NT+3   E       -490   0   0
 =================================================   =================================================   
 BOARD 13                        BOARD 14                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 3D=    E       -110   1  -1    1  4 2C-1   W      50     5  -5
 2  3 3NT-2   E     200     7  -7    2  3 3NT=   W       -400   0   0
 3  2 3H-1   S       -100  -7   7    3  2 3NT=   W       -400   0   0
 4  1 2C+2   E       -130  -1   1    4  1 1NT+2   E       -150  -5   5
 =================================================   =================================================   
 BOARD 15                        BOARD 16                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 2H-1   N       -100   2  -2    1  4 4C=    N     130     5  -5
 2  3 2S+1   S     140     6  -6    2  3 3NT+2   S     460     8  -8
 3  2 2H-1   N       -100  -6   6    3  2 3H=    S     140     -8   8
 4  1 1NT+3   W       -180  -2   2    4  1 5C-1   S        -50  -5   5
 =================================================   =================================================   
 BOARD 17                        BOARD 18                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 1NT=   E*       -90  -1   1    1  4 4S-1   E      50     5  -5
 2  3 1NT-2   E*     100     6  -6    2  3 3S+1   E       -170   6  -6
 3  2 1NT+1   E*       -120  -6   6    3  2 4S=    E       -420  -6   6
 4  1 1NT-1   N*       -50   1  -1    4  1 2S+1   E       -140  -5   5
 =================================================   =================================================   
 BOARD 19                        BOARD 20                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  4 3NT=   N     400     7  -7    1  4 4H=    S     620     16  -16
 2  3 3NT+1   N     430     10  -10    2  3 4S+1   E       -650  -1   1
 3  2 3NT-1   N        -50  -10  10    3  2 4S=    E       -620   1  -1
 4  1 3C+1   N     130     -7   7    4  1 4Sx=   E       -790  -16  16


Session 2 Section A
 =================================================   =================================================   
 BOARD 1                        BOARD 2                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 3D+1   N     130     2  -2    1  2 3NT=   W       -400  -7   7
 2  1 4S-1   W      50     -2   2    2  1 3D+1   E       -130   7  -7
 3  5 2D+2   N     130     2  -2    3  5 4Cx-2   S       -500  -14  14
 5  3 4S-1   E      50     -2   2    5  3 4Hx-3   W     500     14  -14
 =================================================   =================================================   
 BOARD 3                        BOARD 4                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 4H+1   W       -650   0   0    1  2 2NT+1   W       -150   2  -2
 2  1 4H+1   W       -650   0   0    2  1 3D-2   S       -200  -2   2
 3  5 3H+2   E       -200  10  -10    3  5 2H=    W       -110  -3   3
 5  3 4H+1   W       -650  -10  10    5  3 PASS   N      Pass    3  -3
 =================================================   =================================================   
 BOARD 5                        BOARD 6                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 1NT+1   S     120     6  -6    1  2 1S+1   E*       -110   0   0
 2  1 3NT-1   S       -100  -6   6    2  1 2H-2   S       -100   0   0
 3  5 1NT+2   S     150     2  -2    3  5 2S=    S*     110     5  -5
 5  3 1NT=   N      90     -2   2    5  3 2D=    W        -90  -5   5
 =================================================   =================================================   
 BOARD 7                        BOARD 8                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 4S=    W       -620   1  -1    1  2 4H=    W       -420   0   0
 2  1 4S+1   W       -650  -1   1    2  1 4H=    W       -420   0   0
 3  5 4S+1   W       -650  -1   1    3  5 3S-1   S        -50   9  -9
 5  3 4S=    W       -620   1  -1    5  3 4H+1   W       -450  -9   9
 =================================================   =================================================   
 BOARD 9                        BOARD 10                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 2S=    S     110     -1   1    1  2 3NT-6   E     600     15  -15
 2  1 3S=    N     140     1  -1    2  1 3NT=   E       -600  -15  15
 3  5 2S+1   S     140     0   0    3  5 3NT-2   E     200     13  -13
 5  3 2S+1   N     140     0   0    5  3 3NT+2   E       -660  -13  13
 =================================================   =================================================   
 BOARD 11                        BOARD 12                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 2H-1   W      50     -9   9    1  2 4H+2   N     680     2  -2
 2  1 3NT+1   N     430     9  -9    2  1 3NT+1   S     630     -2   2
 3  5 3D=    N     110    -10  10    3  5 3NT-1   N       -100  -13  13
 5  3 3NTx=   N     550     10  -10    5  3 5NT=   S     660     13  -13
 =================================================   =================================================   
 BOARD 13                        BOARD 14                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 1Dx-1   N       -200   9  -9    1  2 4Sx-1   S       -100  -2   2
 2  1 4H=    E       -620  -9   9    2  1 3S-1   S        -50   2  -2
 3  5 2NT-2   W     200     16  -16    3  5 5H=    E       -450  -11  11
 5  3 2Dx-4   N       -1100  -16  16    5  3 5Hx-1   E     100     11  -11
 =================================================   =================================================   
 BOARD 15                        BOARD 16                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 3S+2   E       -200   0   0    1  2 4D-3   S       -150  12  -12
 2  1 3S+2   E       -200   0   0    2  1 5Dx-4   S       -800  -12  12
 3  5 3S+2   E       -200   6  -6    3  5 3H+2   W       -200  10  -10
 5  3 4S+1   E       -450  -6   6    5  3 4H+1   W       -650  -10  10
 =================================================   =================================================   
 BOARD 17                        BOARD 18                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 6C=    N     920     -1   1    1  2 3NT-1   N       -100  -13  13
 2  1 6C+1   N     940     1  -1    2  1 4S+1   N     650     13  -13
 3  5 3NT+3   N     490     1  -1    3  5 2NT=   S     120     6  -6
 5  3 4S+1   S     450     -1   1    5  3 3NT-1   N       -100  -6   6
 =================================================   =================================================   
 BOARD 19                        BOARD 20                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  2 4S+1   S     450     0   0    1  2 3H-1   E     100     0   0
 2  1 4S+1   S     450     0   0    2  1 1NT=   S      90     0   0
 3  5 4S+2   S     480     11  -11    3  5 1NT-1   S       -100  -5   5
 5  3 6S-1   S        -50  -11  11    5  3 1D=    N      70     5  -5Session 3 Section A
 =================================================   =================================================   
 BOARD 1                        BOARD 2                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 1NT=   E        -90  -1   1    1  5 2H=    S     110     5  -5
 3  4 2S=    S     110     -1   1    3  4 2H+2   S     170     14  -14
 4  3 3S=    S     140     1  -1    4  3 4Hx-3   N       -800  -14  14
 5  1 3D-1   N        -50   1  -1    5  1 1NT-1   N       -100  -5   5
 =================================================   =================================================   
 BOARD 3                        BOARD 4                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 3S-1   N        -50   4  -4    1  5 3S-1   E     100     0   0
 3  4 1S+2   N     140     1  -1    3  4 2S+1   E       -140   4  -4
 4  3 2H-1   E     100     -1   1    4  3 2H-3   N       -300  -4   4
 5  1 1NT-4   S       -200  -4   4    5  1 3S-1   E     100     0   0
 =================================================   =================================================   
 BOARD 5                        BOARD 6                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 3NT+3   S     690     0   0    1  5 2S=    N     110     6  -6
 3  4 3NT+4   S     720     1  -1    3  4 3S-1   N        -50   2  -2
 4  3 3NT+3   S     690     -1   1    4  3 2H=    W       -110  -2   2
 5  1 3NT+3   N     690     0   0    5  1 1NT+1   E       -120  -6   6
 =================================================   =================================================   
 BOARD 7                        BOARD 8                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 1H+3   S     170     0   0    1  5 2H=    W       -110   0   0
 3  4 4H=    S     620     -1   1    3  4 3C=    N     110     6  -6
 4  3 4H+1   S     650     1  -1    4  3 2H=    W       -110  -6   6
 5  1 2H+2   S     170     0   0    5  1 2H=    W       -110   0   0
 =================================================   =================================================   
 BOARD 9                        BOARD 10                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 5Dx-2   E     500     9  -9    1  5 4D=    E       -130   1  -1
 3  4 3S=    N     140     7  -7    3  4 3NT-6   W     600     11  -11
 4  3 2H+2   W       -170  -7   7    4  3 3NT-1   E     100    -11  11
 5  1 4H-1   E     100     -9   9    5  1 4D+1   E       -150  -1   1
 =================================================   =================================================   
 BOARD 11                        BOARD 12                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 3H+1   E       -170   0   0    1  5 4H+2   S     680     1  -1
 3  4 3H+1   E       -170  -2   2    3  4 4H+1   S     650     0   0
 4  3 1NT=   W        -90   2  -2    4  3 4H+1   S     650     0   0
 5  1 2H+2   W       -170   0   0    5  1 4H+1   S     650     -1   1
 =================================================   =================================================   
 BOARD 13                        BOARD 14                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 4S=    W       -620   0   0    1  5 1NT-1   E      50     5  -5
 3  4 3H-1   S       -100  11  -11    3  4 5Cx-5   E     1100     15  -15
 4  3 4S=    E       -620  -11  11    4  3 4S-1   N        -50  -15  15
 5  1 4S=    W       -620   0   0    5  1 6S-3   N       -150  -5   5
 =================================================   =================================================   
 BOARD 15                        BOARD 16                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 2S+4   N     230     12  -12    1  5 3NT+3   W       -690  -1   1
 3  4 5D-1   E      50     0   0    3  4 3NT+2   W       -660   2  -2
 4  3 6D-1   E      50     0   0    4  3 3NT+4   W       -720  -2   2
 5  1 3NT+2   E       -460  -12  12    5  1 3NT+2   W       -660   1  -1
 =================================================   =================================================   
 BOARD 17                        BOARD 18                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 3NT+1   N     430     8  -8    1  5 3NT+1   N     630     0   0
 3  4 3NT+1   S     430     7  -7    3  4 3NT+1   N     630     0   0
 4  3 1NT+2   N     150     -7   7    4  3 3NT+1   N     630     0   0
 5  1 3D=    S     110     -8   8    5  1 3NT+1   N     630     0   0
 =================================================   =================================================   
 BOARD 19                        BOARD 20                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-  IMP  IMP
 =================================================   =================================================   
 1  5 3H-2   S       -100  -6   6    1  5 2S+4   N     230     3  -3
 3  4 2S=    S     110     5  -5    3  4 2S+3   N     200     9  -9
 4  3 4Hx-1   S       -100  -5   5    4  3 4S-2   N       -200  -9   9
 5  1 3H=    S     140     6  -6    5  1 2S+1   N     140     -3   3======================================================================================================
Team 1   Klasik
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 1 Section A
======================================================================================================
NS: Martin Hriňák-Jozef Gajdoš Team Total IMPs = 62  VPs = 25  Section Rank = 1 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   50  50  460  200 -430  -50  100  420  420  600 -200 -490 -110  50 -100  130
Imps   10  -2   2   9  -7   0   6   0   8  -1  -3   0   1   5   2   5

Board   17  18  19  20
Score  -90  50  400  620
Imps   -1   5   7  16

EW: Peter Dubnický-Katarína Škrovinová Team Total IMPs = 62  VPs = 25  Section Rank = 1 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  400 -100 -400  180  150  50  130 -420  -90 -620  100  490  130  150  180  50
Imps   10  -2   2   9  -7   0   6   0   8  -1  -3   0   1   5   2   5

Board   17  18  19  20
Score   50  140 -130  790
Imps   -1   5   7  16

======================================================================================================
Team 2   Domino
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 1 Section A
======================================================================================================
NS: Adam Kubica-Ivan Tatranský Team Total IMPs = 4  VPs = 16  Section Rank = 2 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -50 -300  460 -170 -420  -50 -200  420  140  170 -250 -480  200 -400  140  460
Imps    2  -5   1  -1  -7   0  -7   0  -7  -12  -2   0   7   0   6   8

Board   17  18  19  20
Score  100 -170  430 -650
Imps    6   6  10  -1

EW: Jakub Strúčka-Peter Žiak Team Total IMPs = 4  VPs = 16  Section Rank = 2 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  100  110 -430  140  140  50 -100 -420 -450 -800  200  490  100  400  100 -140
Imps    2  -5   1  -1  -7   0  -7   0  -7  -12  -2   0   7   0   6   8

Board   17  18  19  20
Score  120  420  50  620
Imps    6   6  10  -1

======================================================================================================
Team 3   Double X
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 1 Section A
======================================================================================================
NS: Anita Mudrochová-Eva Suchá Team Total IMPs = -4  VPs = 14  Section Rank = 3 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -100 -110  430 -140 -140  -50  100  420  450  800 -200 -490 -100 -400 -100  140
Imps   -2   5  -1   1   7   0   7   0   7  12   2   0  -7   0  -6  -8

Board   17  18  19  20
Score  -120 -420  -50 -620
Imps   -6  -6  -10   1

EW: Ladislav Golovkov-Zdeněk Laštovička Team Total IMPs = -4  VPs = 14  Section Rank = 3 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   50  300 -460  170  420  50  200 -420 -140 -170  250  480 -200  400 -140 -460
Imps   -2   5  -1   1   7   0   7   0   7  12   2   0  -7   0  -6  -8

Board   17  18  19  20
Score  -100  170 -430  650
Imps   -6  -6  -10   1

======================================================================================================
Team 4   GPC Piestany
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 1 Section A
======================================================================================================
NS: Jozef Melicher-Ivan Straka Team Total IMPs = -62 VPs = 3   Section Rank = 4 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -400  100  400 -180 -150  -50 -130  420  90  620  --  --  --  --  --  --
Imps   -10   2  -2  -9   7   0  -6   0  -8   1  --  --  --  --  --  --

Board   17  18  19  20
Score   --  --  --  --
Imps   --  --  --  --

NS: Matej Juračka-Lukáš Pašteka Team Total IMPs = -62 VPs = 3   Section Rank = 4 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- -100 -490 -130 -150 -180  -50
Imps   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --   3   0  -1  -5  -2  -5

Board   17  18  19  20
Score  -50 -140  130 -790
Imps    1  -5  -7  -16

EW: Jozef Melicher-Ivan Straka Team Total IMPs = -62 VPs = 3   Section Rank = 4 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  200  490  110  -50  100 -130
Imps   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --   3   0  -1  -5  -2  -5

Board   17  18  19  20
Score   90  -50 -400 -620
Imps    1  -5  -7  -16

EW: Matej Juračka-Lukáš Pašteka Team Total IMPs = -62 VPs = 3   Section Rank = 4 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -50  -50 -460 -200  430  50 -100 -420 -420 -600  --  --  --  --  --  --
Imps   -10   2  -2  -9   7   0  -6   0  -8   1  --  --  --  --  --  --

Board   17  18  19  20
Score   --  --  --  --
Imps   --  --  --  --

======================================================================================================
Team 1   Klasik
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 2 Section A
======================================================================================================
NS: Martin Hriňák-Jozef Gajdoš Team Total IMPs = 16  VPs = 18  Section Rank = 2 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  130 -400 -650 -150  120 -110 -620 -420  110  600  50  680 -200 -100 -200 -150
Imps    2  -7   0   2   6   0   1   0  -1  15  -9   2   9  -2   0  12

Board   17  18  19  20
Score  920 -100  450  100
Imps   -1  -13   0   0

EW: Peter Dubnický-Katarína Škrovinová Team Total IMPs = 16  VPs = 18  Section Rank = 2 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -50  130  650  200  100  100  650  420 -140  600 -430 -630  620  50  200  800
Imps    2  -7   0   2   6   0   1   0  -1  15  -9   2   9  -2   0  12

Board   17  18  19  20
Score  -940 -650 -450  -90
Imps   -1  -13   0   0

======================================================================================================
Team 2   Domino
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 2 Section A
======================================================================================================
NS: Adam Kubica-Ivan Tatranský Team Total IMPs = -16 VPs = 12  Section Rank = 3 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   50 -130 -650 -200 -100 -100 -650 -420  140 -600  430  630 -620  -50 -200 -800
Imps   -2   7   0  -2  -6   0  -1   0   1  -15   9  -2  -9   2   0  -12

Board   17  18  19  20
Score  940  650  450  90
Imps    1  13   0   0

EW: Jakub Strúčka-Peter Žiak Team Total IMPs = -16 VPs = 12  Section Rank = 3 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -130  400  650  150 -120  110  620  420 -110 -600  -50 -680  200  100  200  150
Imps   -2   7   0  -2  -6   0  -1   0   1  -15   9  -2  -9   2   0  -12

Board   17  18  19  20
Score  -920  100 -450 -100
Imps    1  13   0   0

======================================================================================================
Team 3   Double X
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 2 Section A
======================================================================================================
NS: Anita Mudrochová-Eva Suchá Team Total IMPs = 34  VPs = 22  Section Rank = 1 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  130 -500 -200 -110  150  110 -650  -50  140  200  110 -100  200 -450 -200 -200
Imps    2  -14  10  -3   2   5  -1   9   0  13  -10  -13  16  -11   6  10

Board   17  18  19  20
Score  490  120  480 -100
Imps    1   6  11  -5

EW: Ladislav Golovkov-Zdeněk Laštovička Team Total IMPs = 34  VPs = 22  Section Rank = 1 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -50 -500  650 Pass  -90  90  620  450 -140  660 -550 -660 1100 -100  450  650
Imps    2  -14  10  -3   2   5  -1   9   0  13  -10  -13  16  -11   6  10

Board   17  18  19  20
Score  -450  100  50  -70
Imps    1   6  11  -5

======================================================================================================
Team 5   H2O2
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 2 Section A
======================================================================================================
NS: Zuzana Závodská-Mária Vajdová Team Total IMPs = -34 VPs = 8   Section Rank = 4 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   50  500 -650 Pass  90  -90 -620 -450  140 -660  550  660 -1100  100 -450 -650
Imps   -2  14  -10   3  -2  -5   1  -9   0  -13  10  13  -16  11  -6  -10

Board   17  18  19  20
Score  450 -100  -50  70
Imps   -1  -6  -11   5

EW: Zuzana Gogová-Simona Môciková Team Total IMPs = -34 VPs = 8   Section Rank = 4 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -130  500  200  110 -150 -110  650  50 -140 -200 -110  100 -200  450  200  200
Imps   -2  14  -10   3  -2  -5   1  -9   0  -13  10  13  -16  11  -6  -10

Board   17  18  19  20
Score  -490 -120 -480  100
Imps   -1  -6  -11   5


======================================================================================================
Team 1   Klasik
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 3 Section A
======================================================================================================
NS: Martin Hriňák-Jozef Gajdoš Team Total IMPs = 46  VPs = 24  Section Rank = 2 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -90  110  -50  100  690  110  170 -110  500 -130 -170  680 -620  50  230 -690
Imps   -1   5   4   0   0   6   0   0   9   1   0   1   0   5  12  -1

Board   17  18  19  20
Score  430  630 -100  230
Imps    8   0  -6   3

EW: Peter Dubnický-Katarína Škrovinová Team Total IMPs = 46  VPs = 24  Section Rank = 2 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   50  100  200 -100 -690  120 -170  110 -100  150  170 -650  620  150  460  660
Imps   -1   5   4   0   0   6   0   0   9   1   0   1   0   5  12  -1

Board   17  18  19  20
Score  -110 -630 -140 -140
Imps    8   0  -6   3

======================================================================================================
Team 3   Double X
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 3 Section A
======================================================================================================
NS: Anita Mudrochová-Eva Suchá Team Total IMPs = 91  VPs = 25  Section Rank = 1 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  110  170  140 -140  720  -50  620  110  140  600  --  --  --  --  --  --
Imps   -1  14   1   4   1   2  -1   6   7  11  --  --  --  --  --  --

Board   17  18  19  20
Score   --  --  --  --
Imps   --  --  --  --

NS: Ladislav Golovkov-Zdeněk Laštovička Team Total IMPs = 91  VPs = 25  Section Rank = 1 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- -170  650 -100 1100  50 -660
Imps   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -2   0  11  15   0   2

Board   17  18  19  20
Score  430  630  110  200
Imps    7   0   5   9

EW: Anita Mudrochová-Eva Suchá Team Total IMPs = 91  VPs = 25  Section Rank = 1 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  90 -650  620  50  -50  720
Imps   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -2   0  11  15   0   2

Board   17  18  19  20
Score  -150 -630  100  200
Imps    7   0   5   9

EW: Ladislav Golovkov-Zdeněk Laštovička Team Total IMPs = 91  VPs = 25  Section Rank = 1 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -140  800 -100  300 -690  110 -650  110  170 -100  --  --  --  --  --  --
Imps   -1  14   1   4   1   2  -1   6   7  11  --  --  --  --  --  --

Board   17  18  19  20
Score   --  --  --  --
Imps   --  --  --  --

======================================================================================================
Team 4   GPC Piestany
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 3 Section A
======================================================================================================
NS: Matej Juračka-Lukáš Pašteka Team Total IMPs = -91 VPs = 0   Section Rank = 4 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  140 -800  100 -300  690 -110  650 -110 -170  100  -90  650 -620  -50  50 -720
Imps    1  -14  -1  -4  -1  -2   1  -6  -7  -11   2   0  -11  -15   0  -2

Board   17  18  19  20
Score  150  630 -100 -200
Imps   -7   0  -5  -9

EW: Jozef Melicher-Ivan Straka Team Total IMPs = -91 VPs = 0   Section Rank = 4 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -110 -170 -140  140 -720  50 -620 -110 -140 -600  170 -650  100 -1100  -50  660
Imps    1  -14  -1  -4  -1  -2   1  -6  -7  -11   2   0  -11  -15   0  -2

Board   17  18  19  20
Score  -430 -630 -110 -200
Imps   -7   0  -5  -9

======================================================================================================
Team 5   H2O2
  II. liga 2011 Západ 2. 4. 2011 Multisession Session 3 Section A
======================================================================================================
NS: Zuzana Závodská-Mária Vajdová Team Total IMPs = -46 VPs = 6   Section Rank = 3 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score  -50 -100 -200  100  690 -120  170 -110  100 -150 -170  650 -620 -150 -460 -660
Imps    1  -5  -4   0   0  -6   0   0  -9  -1   0  -1   0  -5  -12   1

Board   17  18  19  20
Score  110  630  140  140
Imps   -8   0   6  -3

EW: Zuzana Gogová-Simona Môciková Team Total IMPs = -46 VPs = 6   Section Rank = 3 

Board   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
Score   90 -110  50 -100 -690 -110 -170  110 -500  130  170 -680  620  -50 -230  690
Imps    1  -5  -4   0   0  -6   0   0  -9  -1   0  -1   0  -5  -12   1

Board   17  18  19  20
Score  -430 -630  100 -230
Imps   -8   0   6  -3


(printed at 3. 4. 2011 9:13:35 by TeamsScorer v4.2.26(c) JAS)