Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:76.00 • score:47.50% •  round rank: 8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Opponents players
NS EW
1 noneEW2+1 WJ  1406 755   75.00  Teššerová Jana - Vagač Daniel
2 NSEW1NT-1 S*Q  1005 631   68.75 
3 EWNS4-1 W2100  6 751   70.83  Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
4 AllNS4= NK620  7 882   75.00 
7 AllEW4-1 EA100  0 05   60.00  Skalka Peter - Skalková Hedviga
8 noneEW3+1 WJ  1300 07   50.00 
9 EWNS1NT-1 W5100  5 637   51.79  Babničová Vlasta - Štofková Judita
10 AllNS4= S8620  5 636   53.12 
11 noneEW3+2 S4200  4 505   52.78  Brezová Drahomí­ra - Donocik Henrich
12 NSEW3NT+1 W3  4307 885   56.25 
13 AllNS4= S4620  5 636   56.82  Pavlí­k Tomáš - Kišidajová Svetlana
14 noneNS5-2 W3100  8 1004   60.42 
15 NSEW3+1 W4  1704 506   59.62  Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
16 EWEW2= N390  0 05   55.36 
17 noneNS3NT= N5400  7 884   57.50  Škerlí­k Anton - Munka Vladimí­r
18 NSNS4+1 E3  4500 06   53.91 
19 EWNS3NT= WJ  6002 255   52.21  Šikra Branislav - Horňáková Anna - Tibor Menyhért
20 AllNS4= E2  6201 138   50.00 
21 NSEW4+3 WK  5103 388   49.34  Šimonová Alica - Nováková Viera
22 EWEW1NT+1 S3120  1 138   47.50 complete result