Simulácia bridžových turnajov

Porovnanie, aké umiestnenia dosiahnu tie isté páry s tými istými rozdaniami,
ak je známa ich chybovosť c
v závislosti od spôsobu organizácie turnaja: barometer, Howell, Mitchell.
Simulujú sa turnaje s 12 pármi.

Počet turnajov (1 až 500)
Počet kôl (5 až 40)
Rozdaní v sade (1 až 6)
Súčin počtu kôl a rozdaní najviac 40
Chybovosť párov
H22 H33 H44
(Na koľko rozdaní sa hrá Howell)
Zobraz Nezobraz výsledky po kolách
';