KBK Košice 03.05.2013 Pairs: 10 

  >

Štatistiky nad turnajmi
  • Koľkokrát a s kým hráč hral a s akými výsledkami, dosiahnutý priemer
  • Úspešnosť licitovania celých hier, malých a veľkých slemov, úspešnosť ich plnenia, úspešnosť kontier
  • Vyššie uvedené všeobecne, podľa klubov, podľa párov a hráčov

  • OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013