2. liga 2012 Východ Košice 17.11.2012 Teams: 7 

  >
Deals : PDF

Team: 1 2 3 4 5 6 7                       
 Šance Košice : Légia Michalovce
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  7  1  N  2-1       50    N  3♠=     140      190    5
 2  7  1  S  5-1       100    N  4+1     650      750    13
 3  7  1  W  3NT=       600    W  1NT+1       120    480    10
 4  7  1  S  3-2       200    E  3      110    90    3
 5  7  1  S  2NT+1     150      S  2+1     140      10    0
 6  7  1  N  2♠+1     140      S  1NT=     90    50    2  
 7  7  1  S  3+3     170      S  6+1     1390      1220    15
 8  7  1  N  4♠=     420      N  4♠=     420      0    0
 9  7  1  S  2♠=     110      E  3-3     300      190    5
 10  7  1  W  2♠+1       140    W  2♠+1       140    0    0
 1  7  1  N  5♣x-2       300    E  4♠=       420  120    3  
 2  7  1  S  3♠+1     170      S  4♠+1     650      480    10
 3  7  1  S  4+1     450      S  4    420    30    1  
 4  7  1  N  4♠+1     650      S  4♠+1     650      0    0
 5  7  1  E  6♣=       920    E  2♣+4       170    750    13
 6  7  1  N  2-1       50    N  3NT-1       50    0    0
 7  7  1  N  2+2     170      N  2+1     140    30    1  
 8  7  1  S  3NT+1     430      N  6NT=     990      560    11
 9  7  1  W  2+2       170    W  4      620  450    10  
 10  7  1  E  5-1     100      N  4♠+1     650      550    11
 IMP 17 : 96
VP 1 : 25 
                      
 Šance Košice : Sizes Michalovce
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  7  2  W  3NT+1       430    W  3NT+3       490  60    2  
 2  7  2  W  2♠+1       140    E  2NT+2       180  40    1  
 3  7  2  E  3NT-2     200      E  1NT=       90  290    7  
 4  7  2  E  1NT=       90    S  2♠=     110      200    5
 5  7  2  N  1    80      N  1    80      0    0
 6  7  2  N  1NT-1       50    E  2      110  60    2  
 7  7  2  N  2    110      N  2-1       100  210    5  
 8  7  2  S  3NT=     400      S  3NT-1       50  450    10  
 9  7  2  N  5+1     480      N  4+2     480      0    0
 10  7  2  E  2NT-1     100      W  1NT+1       120  220    6  
 11  7  2  E  2♠+2       170    E  2♠+2       170    0    0
 12  7  2  N  5x-1       200    E  5♠=       450  250    6  
 13  7  2  N  3NT-2       200    N  3    110      310    7
 14  7  2  E  4      420    E  1♠+3       170    250    6
 15  7  2  W  2-1     50      W  2-2     100      50    2
 16  7  2  S  2NT+1     150      S  3NT=     400      250    6
 17  7  2  N  5♠+1     480      S  5♣=     400    80    2  
 18  7  2  N  3♣=     110      S  3NT-1       100  210    5  
 19  7  2  E  4♠x-3     800      N  4    420    380    9  
 20  7  2  N  4♠-1       100    N  4♠=     620      720    12
 IMP 55 : 38
VP 19 : 11 
                      
 Šance Košice : Zemplín Michalovce
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 21  7  3  S  2♠=     110      E  2♣+3       150  260    6  
 22  7  3  E  3NT+1       630    W  3NT+2       660  30    1  
 23  7  3  W  1NT+2       150    W  1NT+1       120    30    1
 24  7  3  W  1NT+2       150    W  1NT+2       150    0    0
 25  7  3  S  2-3       150    E  3♣-1     100      250    6
 26  7  3  N  3♣+1     130      S  3+1     170      40    1
 27  7  3  W  6♠=       980    W  6♠=       980    0    0
 28  7  3  W  4-1     50      E  2+1       140  190    5  
 29  7  3  S  2NT-1       100    S  3NT-2       200  100    3  
 30  7  3  E  2♣-1     50      E  3NT-3     150      100    3
 21  7  3  N  4+1     150      S  5    600      450    10
 22  7  3  S  2+2     170      S  2+1     140    30    1  
 23  7  3  S  3NT+3     690      S  3NT+1     630    60    2  
 24  7  3  E  2♠+1       140    E  2♠+1       140    0    0
 25  7  3  W  2NT+1       150    E  1NT+1       120    30    1
 26  7  3  E  4♣+1       150    E  3NT=       600  450    10  
 27  7  3  E  1NT+1       120    E  1NT+1       120    0    0
 28  7  3  S  4♠-2       200    S  3    110      310    7
 29  7  3  W  4      620    E  1♠+2       140    480    10
 30  7  3  N  2♠-1       50    S  2♠-2       100  50    2  
 IMP 30 : 39
VP 13 : 17 
                      
 Šance Košice : Bridž Michalovce
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  7  4  E  3♠+1       170    W  4+1       150    20    1
 2  7  4  W  3      140    E  4♠-4     200      340    8
 3  7  4  E  5♠-1     100      E  4♠+2       680  780    13  
 4  7  4  W  3-1     100      E  1NT+2       150  250    6  
 5  7  4  W  3NT-1     50      W  3NT+1       430  480    10  
 6  7  4  S  3x-1       100    E  2♠+1       140  40    1  
 7  7  4  N  3-1       100    N  3-1       100    0    0
 8  7  4  N  2♠+2     170      N  2NT+1     150    20    1  
 9  7  4  N  3NT+2     460      S  3NT+1     430    30    1  
 10  7  4  S  3NT+2     660      N  6♠-1       100  760    13  
 11  7  4  E  4♣-4     200      N  4♠-1       50  250    6  
 12  7  4  E  1♠=       80    E  1♠-1     50      130    4
 13  7  4  E  4♠-4     400      E  2♠+1       140  540    11  
 14  7  4  S  3NT+2     460      S  3NT-2       100  560    11  
 15  7  4  W  3♣+2       150    S  4-1       100    50    2
 16  7  4  N  4NT+1     460      N  6NTx-2       300  760    13  
 17  7  4  N  4♠+1     450      N  4♠+1     450      0    0
 18  7  4  W  3♣+1       130    S  3♠-4       400  270    7  
 19  7  4  W  4-2     200      S  3+1     130    70    2  
 20  7  4  N  5♠+2     710      N  5♠+2     710      0    0
 IMP 95 : 15
VP 25 : 0 
                      
 Šance Košice : Ladies Košice
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  7  5  S  1NT=     90      W  3+1       170  260    6  
 2  7  5  W  4♣-2     100      S  5♠-1       100  200    5  
 3  7  5  W  2♣+2       130    W  3NT=       600  470    10  
 4  7  5  W  3NT+2       660    W  3NT+2       660    0    0
 5  7  5  W  3NT-2     100      W  3NT=       400  500    11  
 6  7  5  E  3NT+2       660    W  5♣-4     400      1060    14
 7  7  5  E  3+1       130    E  1+3       130    0    0
 8  7  5  N  3-1       50    W  4-1     50      100    3
 9  7  5  E  4♠=       620    E  4♠=       620    0    0
 10  7  5  S  2+2     170      W  2♠-1     100    70    2  
 11  7  5  S  2♠+1     140      N  3♠=     140      0    0
 12  7  5  W  4♠+1       450    W  4♠+2       480  30    1  
 13  7  5  E  3♠=       140    E  4♠=       620  480    10  
 14  7  5  N  4♠+2     480      N  6♠=     980      500    11
 15  7  5  N  4-1       100    N  4+1     650      750    13
 16  7  5  W  4-1     100      E  3NT-2     200      100    3
 17  7  5  S  2+2     170      S  3    140    30    1  
 18  7  5  S  2+1     140      N  2NT-2       200  340    8  
 19  7  5  N  3NT+3     490      N  3NT+2     460    30    1  
 20  7  5  E  4+1       650    E  4      620    30    1
 IMP 55 : 45
VP 17 : 13 
                      
 Šance Košice : Sunshine Košice
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  7  6  E  4♠-1     50      E  4♠=       420  470    10  
 2  7  6  E  4♠-1     50      W  3NT+2       460  510    11  
 3  7  6  W  5+1       680    W  6      1430  750    13  
 4  7  6  E  4♠-2     200      E  4♠-1     100    100    3  
 5  7  6  W  3-1     50      N  1NT-1       100  150    4  
 6  7  6  E  3NT+1       630    W  3NT+1       630    0    0
 7  7  6  E  3NT+1       630    W  3NT-2     200      830    13
 8  7  6  S  5♠-1       50    N  2♠+1     140      190    5
 9  7  6  S  5♠=     450      S  5♠=     450      0    0
 10  7  6  E  5      600    W  3NT+3       690  90    3  
 11  7  6  S  2+3     200      N  3NT-1       50  250    6  
 12  7  6  W  3-2     100      W  2      110  210    5  
 13  7  6  N  3NT=     600      N  3+1     130    470    10  
 14  7  6  S  3NT=     400      N  3NT-1       50  450    10  
 15  7  6  N  3NT+3     690      N  6NT-5       500  1190    15  
 16  7  6  N  3-1       50    E  1NT+2       150  100    3  
 17  7  6  E  5♣x-3     500      S  4♠=     420    80    2  
 18  7  6  E  3♠-1     50      E  3NT+1       430  480    10  
 19  7  6  S  2NT-1       50    S  2♠=     110      160    4
 20  7  6  N  2NT+3     210      N  3NT+3     690      480    10
 IMP 105 : 32
VP 25 : 1 

OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013