2. liga 2012 Východ Košice 17.11.2012 Teams: 7 

  >
Deals : PDF

Team: 1 2 3 4 5 6 7                       
 Zemplín Michalovce : Légia Michalovce
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 11  3  1  E  1NT-1     50      S  3♠-1       50  100    3  
 12  3  1  S  2NT-2       200    S  3NT+1     630      830    13
 13  3  1  N  4    620      S  4+1     650      30    1
 14  3  1  N  5♣=     400      N  4-2       100  500    11  
 15  3  1  N  PASS          S  2+3     150      150    4
 16  3  1  S  6♠-1       50    S  4♠+1     450      500    11
 17  3  1  W  3NT=       400    W  3NT=       400    0    0
 18  3  1  N  4♠-1       100    N  4♠=     620      720    12
 19  3  1  S  4    420      N  4-1       50  470    10  
 20  3  1  W  2NT-1     100      W  2NT=       120  220    6  
 11  3  1  E  2♠+1       140    E  2♠=       110    30    1
 12  3  1  E  3NT+1       430    W  3      110    320    8
 13  3  1  N  2NT=     120      E  3♠-1     100    20    1  
 14  3  1  E  1NT+1       120    E  2+2       130    10    0
 15  3  1  S  6NT+1     1470      N  7NT=     2220      750    13
 16  3  1  E  3NT=       600    W  5      650  50    2  
 17  3  1  S  4+1     450      S  4+1     450      0    0
 18  3  1  E  2♣-2     100      W  4♠-1     50    50    2  
 19  3  1  S  4♠=     420      S  2♠+1     140    280    7  
 20  3  1  N  1NT+2     150      N  1NT+1     120    30    1  
 IMP 43 : 63
VP 11 : 19 
                      
 Zemplín Michalovce : Sizes Michalovce
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  3  2  W  2+1       140    S  1NT=     90      230    6
 2  3  2  S  4♠=     620      S  5♠=     650      30    1
 3  3  2  E  3NT=       600    E  3NT+1       630  30    1  
 4  3  2  E  4♠=       620    W  5+1       620    0    0
 5  3  2  W  3NT-2     100      W  3NT-2     100      0    0
 6  3  2  W  4♠=       620    E  3NT+2       660  40    1  
 7  3  2  E  3+1       130    W  2NT+1       150  20    1  
 8  3  2  N  3-1       50    W  3      110  60    2  
 9  3  2  E  3NT=       600    E  3NT=       600    0    0
 10  3  2  W  2♠-1     100      S  4    620      520    11
 11  3  2  S  3♠=     140      S  2♠+1     140      0    0
 12  3  2  W  6♠=       980    W  4♠+1       450    530    11
 13  3  2  E  1♠+3       170    E  3♠+1       170    0    0
 14  3  2  S  6♠=     980      N  6♠=     980      0    0
 15  3  2  S  4    620      N  3NT+1     630      10    0
 16  3  2  E  3NT+2       660    E  2♣+4       170    490    10
 17  3  2  S  2    110      S  1+2     140      30    1
 18  3  2  S  2    110      S  2    110      0    0
 19  3  2  N  3NT+2     460      N  3NT=     400    60    2  
 20  3  2  E  3NT+2       660    W  4+1       650    10    0
 IMP 7 : 40
VP 8 : 22 
                      
 Zemplín Michalovce : Bridž Michalovce
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  3  4  E  3+1       130    E  2♠=       110    20    1
 2  3  4  E  3NT+2       460    W  3NT+1       430    30    1
 3  3  4  W  5      650    W  5+1       680  30    1  
 4  3  4  E  3NT+3       690    E  4♠=       620    70    2
 5  3  4  W  2-1     50      W  1♠=       80  130    4  
 6  3  4  W  3NT+1       630    W  3NT+1       630    0    0
 7  3  4  E  3NT+1       630    E  3NT+1       630    0    0
 8  3  4  N  4♠-1       50    N  4♠=     420      470    10
 9  3  4  E  5♣=       600    S  6♠-1       50    550    11
 10  3  4  E  5      600    E  3NT-3     300      900    14
 11  3  4  S  5+1     420      N  3NT-1       50  470    10  
 12  3  4  S  1NT-1       100    W  2      110    10    0
 13  3  4  E  3♠-1     100      S  5x-2       500  600    12  
 14  3  4  S  3NT=     400      S  3NT=     400      0    0
 15  3  4  N  4♠+2     680      N  3NT-1       100  780    13  
 16  3  4  E  2♠+2       170    W  1♠+1       110    60    2
 17  3  4  S  6♠-1       50    N  5NT-3       150  100    3  
 18  3  4  W  3NT=       400    E  3NT=       400    0    0
 19  3  4  W  3-2     200      S  2♠=     110    90    3  
 20  3  4  S  3NT=     600      N  3NT+1     630      30    1
 IMP 46 : 42
VP 16 : 14 
                      
 Zemplín Michalovce : Ladies Košice
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  3  5  W  3NT+2       460    W  3NT+2       460    0    0
 2  3  5  S  3    140      E  3NT+1       430  570    11  
 3  3  5  E  3♣+1       130    E  1NT+3       180  50    2  
 4  3  5  E  1NT+1       120    E  3-1     100      220    6
 5  3  5  E  1NT=       90    N  2-1       100    10    0
 6  3  5  N  1NT-2       100    S  1NT-1       50    50    2
 7  3  5  N  2-1       100    E  1NT+1       120  20    1  
 8  3  5  N  3NT-1       50    S  3NT-1       50    0    0
 9  3  5  N  4+2     480      N  4+2     480      0    0
 10  3  5  W  2♣-1     100      E  2NT=       120  220    6  
 11  3  5  E  2♠+1       140    E  2♠+2       170  30    1  
 12  3  5  E  5♠x=       650    E  3♠+2       200    450    10
 13  3  5  N  1NT+1     120      N  3NT-2       200  320    8  
 14  3  5  E  3NT+1       430    E  3NT+2       460  30    1  
 15  3  5  W  2      110    W  2+1       140  30    1  
 16  3  5  S  3NT+1     430      S  3NT+1     430      0    0
 17  3  5  N  4♠+2     480      N  4♠+1     450    30    1  
 18  3  5  S  3NT+1     630      S  3NT-1       100  730    12  
 19  3  5  N  4    420      S  5-1       50  470    10  
 20  3  5  N  4♠-1       100    N  4♠-2       200  100    3  
 IMP 57 : 18
VP 23 : 7 
                      
 Zemplín Michalovce : Sunshine Košice
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  3  6  E  4♠-1     50      S  5♣x-3       500  550    11  
 2  3  6  E  3♠-3     150      N  3♣=     110    40    1  
 3  3  6  E  4♠+2       680    E  4♠+2       680    0    0
 4  3  6  E  1NT+2       150    S  2♠-3       300  150    4  
 5  3  6  E  3NT=       400    E  3NT+2       460  60    2  
 6  3  6  W  2♣-1     100      E  4♠=       620  720    12  
 7  3  6  S  2+1     110      S  1NT-2       200  310    7  
 8  3  6  N  3♠=     140      E  2-3     150      10    0
 9  3  6  E  3♠x-2     500      S  2NT+2     180    320    8  
 10  3  6  N  6♠-1       100    N  6NT-3       300  200    5  
 11  3  6  N  4+2     480      N  4+2     480      0    0
 12  3  6  E  2NT-2     100      N  3+1     130      30    1
 13  3  6  S  2    110      E  3♠=       140  250    6  
 14  3  6  S  3NT+2     460      N  3NT+1     430    30    1  
 15  3  6  W  4♣+1       150    W  4♠x-2     300      450    10
 16  3  6  N  3NT+3     490      N  3NT+2     460    30    1  
 17  3  6  S  6♠=     980      N  4♠+1     450    530    11  
 18  3  6  E  3      140    E  3      140    0    0
 19  3  6  W  3-2     200      S  3    110    90    3  
 20  3  6  N  4♠+3     710      N  4♠+3     710      0    0
 IMP 72 : 11
VP 25 : 3 
                      
 Zemplín Michalovce : Šance Košice
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 21  3  7  E  2♣+3       150    S  2♠=     110      260    6
 22  3  7  W  3NT+2       660    E  3NT+1       630    30    1
 23  3  7  W  1NT+1       120    W  1NT+2       150  30    1  
 24  3  7  W  1NT+2       150    W  1NT+2       150    0    0
 25  3  7  E  3♣-1     100      S  2-3       150  250    6  
 26  3  7  S  3+1     170      N  3♣+1     130    40    1  
 27  3  7  W  6♠=       980    W  6♠=       980    0    0
 28  3  7  E  2+1       140    W  4-1     50      190    5
 29  3  7  S  3NT-2       200    S  2NT-1       100    100    3
 30  3  7  E  3NT-3     150      E  2♣-1     50    100    3  
 21  3  7  S  5    600      N  4+1     150    450    10  
 22  3  7  S  2+1     140      S  2+2     170      30    1
 23  3  7  S  3NT+1     630      S  3NT+3     690      60    2
 24  3  7  E  2♠+1       140    E  2♠+1       140    0    0
 25  3  7  E  1NT+1       120    W  2NT+1       150  30    1  
 26  3  7  E  3NT=       600    E  4♣+1       150    450    10
 27  3  7  E  1NT+1       120    E  1NT+1       120    0    0
 28  3  7  S  3    110      S  4♠-2       200  310    7  
 29  3  7  E  1♠+2       140    W  4      620  480    10  
 30  3  7  S  2♠-2       100    N  2♠-1       50    50    2
 IMP 39 : 30
VP 17 : 13 

OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013