1. liga 2013 Jar Bratislava 22.03.2013 Teams: 8 

  >

Team: 1 2 3 4 5 6 7 8                       
 Napchávači Petržalka : Inter Bratislava
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  2  1  S  4-1  ♣K     50    N  1NT+4  10   210      260    6
 2  2  1  S  2NT=  ♠2   120      S  1NT+1    120      0    0
 3  2  1  W  2♠-2  10   200      N  2-3  ♠6     150  350    8  
 4  2  1  E  3NT+2  ♣4     660    W  4 ♣J     620    40    1
 5  2  1  N  3NT-1  ♠10     100    W  4♠x-3    500      600    12
 6  2  1  S  4-1  ♣K     50    S  3   140      190    5
 7  2  1  S  3NT=    600      N  4♠-1  ♠4     100  700    12  
 8  2  1  W  4+3      510    W  4-2  ♠4   100      610    12
 9  2  1  S  3NT+1    430      S  3NT+1    430      0    0
 10  2  1  N  3NT=    600      N  3NT+2  ♠4   660      60    2
 11  2  1  N  1NT=  ♠Q   90      E  2-1  ♠A   50    40    1  
 12  2  1  S  4-1  ♠7     100    S  3 ♣10   140      240    6
 13  2  1  E  2♠-2  ♣J   200      N  3NT=  ♠5   600      400    9
 14  2  1  S  1+2  ♣9   110      S  1NT+4    210      100    3
 15  2  1  S  4   620      S  4   620      0    0
 16  2  1  S  3NT=    400      N  5♣-1  ♠A     50  450    10  
 17  2  1  E  3♠+1      170    E  3♠+1      170    0    0
 18  2  1  W  2♣+1      110    W  3♣+1      130  20    1  
 19  2  1  W  6+1      1390    E  4NT+2      690    700    12
 20  2  1  W  3NT+2  ♣8     660    W  3NT+1  ♣8     630    30    1
 IMP 32 : 69
VP 7 : 23 
                      
 Napchávači Petržalka : Klasik
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  2  3  W  2 ♣10     90    E  1NT=      90    0    0
 2  2  3  E  3     110    E  2+1  ♠K     110    0    0
 3  2  3  W  3     140    N  3NT-1      50    90    3
 4  2  3  W  1NT-2  ♠3   200      W  2♣=  ♠3     90  290    7  
 5  2  3  S  4♠=    620      S  4♠+1    650      30    1
 6  2  3  E  3♣+1      130    E  3♣+2  ♠Q     150  20    1  
 7  2  3  E  3NT+2  ♠J     660    E  3NT+2  ♠J     660    0    0
 8  2  3  S  5♣-1      50    S  5♣-1      50    0    0
 9  2  3  N  2♠-1      50    S  2♠-1      50    0    0
 10  2  3  W  4-3  ♠2   300      N  2♠+1  ♣A   140    160    4  
 11  2  3  S  1NT+1    120      S  1NT+2  ♣4   150      30    1
 12  2  3  N  4♠=    620      N  4♠=    620      0    0
 13  2  3  N  4♣-1  ♠3     100    S  4-1  ♠A     100    0    0
 14  2  3  E  3♠=  ♣2     140    S  6♣-4      200  60    2  
 15  2  3  W  2♣-2    100      S  1NT=  ♣K   90      10    0
 16  2  3  N  4♠+1  10   450      S  6 ♣6   980      530    11
 17  2  3  S  3NT+2  ♠A   460      S  3NT+1  ♣3   430    30    1  
 18  2  3  N  4+1    650      N  4+2    680      30    1
 19  2  3  W  2♠+1      140    N  3-3      150    10    0
 20  2  3  S  4 ♣2   620      S  4   620      0    0
 IMP 15 : 17
VP 15 : 15 
                      
 Napchávači Petržalka : KBK Košice
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  2  4  E  6-2    100      E  5♣+1      420  520    11  
 2  2  4  W  4     420    N  5♠-2      200    220    6
 3  2  4  N  5♣x-1  ♣3     100    W  4-1  ♣K   100      200    5
 4  2  4  S  4+1  ♠7   650      N  4+1    650      0    0
 5  2  4  E  4 ♠A     420    E  4+1      450  30    1  
 6  2  4  N  2-2      100    N  2-1  ♠6     50    50    2
 7  2  4  W  5♣=      600    E  5♣=      600    0    0
 8  2  4  S  4♠=  ♠3   420      S  4♠=    420      0    0
 9  2  4  E  4♠+1  ♣J     650    E  4♠+1  ♣J     650    0    0
 10  2  4  S  1NT-2  ♣10     200    N  2♠-3      300  100    3  
 11  2  4  W  2-1  ♠7   50      N  3+2  ♠2   150      100    3
 12  2  4  E  3NT+2  ♠7     460    W  4♠+1  ♣2     450    10    0
 13  2  4  N  4♠=    620      W  2-1  ♣K   100    520    11  
 14  2  4  W  3+2      150    W  5-1    50      200    5
 15  2  4  S  4♠-1  ♣8     100    S  4♠-1      100    0    0
 16  2  4  N  3NT+1    430      N  3NT=  ♣5   400    30    1  
 17  2  4  N  1NT-1  ♠5     50    N  1NT=  ♠5   90      140    4
 18  2  4  W  3NT=  ♠2     400    W  3NT+1      430  30    1  
 19  2  4  S  5+1  ♠Q   420      S  5+2  ♠Q   440      20    1
 20  2  4  W  4     620    W  4     620    0    0
 IMP 28 : 26
VP 15 : 15 
                      
 Napchávači Petržalka : Légia Košice
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  2  5  W  4 ♣Q     420    W  3NT-1    50      470    10
 2  2  5  E  4+1  ♣Q     450    E  4+1      450    0    0
 3  2  5  E  1NT-3  ♠7   300      W  2     110  410    9  
 4  2  5  S  4♠-2      200    N  3NT=  10   600      800    13
 5  2  5  E  2NT-2    100      N  PASS        100    3  
 6  2  5  W  1NT+1      120    N  2♣-3  ♠6     150  30    1  
 7  2  5  N  3NT=  ♣Q   600      E  2x-1    200    400    9  
 8  2  5  S  2♠+2    170      S  2+2    130    40    1  
 9  2  5  N  2NT-1      50    E  2♠x-3    800      850    13
 10  2  5  W  3NT+1  ♠7     630    E  3♣x-1    200      830    13
 11  2  5  W  2♠x+1      570    N  2♣-1      50    520    11
 12  2  5  E  1NT+1  ♠3     120    E  1NT=  ♣2     90    30    1
 13  2  5  S  1NT-2      200    S  1NT-1  ♣3     100    100    3
 14  2  5  W  3NT=  ♠5     400    W  1NT+3      180    220    6
 15  2  5  W  3♣=      110    N  1NT+1    120      230    6
 16  2  5  S  6NT-1  ♠7     50    S  6+1  ♣8   940      990    14
 17  2  5  S  3+1  ♣2   130      S  3+1  ♠J   130      0    0
 18  2  5  S  7NT=  ♠3   2220      N  6NT+1    1470    750    13  
 19  2  5  W  4♣+1      150    S  1NT-1  ♣5     50    100    3
 20  2  5  E  1NT+3      180    E  1NT+1      120    60    2
 IMP 36 : 95
VP 4 : 25 
                      
 Napchávači Petržalka : Cassovia
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  2  6  S  1NT+1  ♣2   120      S  3NT+1  ♣2   430      310    7
 2  2  6  N  3NT=    600      N  2+1  ♣2   110    490    10  
 3  2  6  W  2     110    N  4   130      240    6
 4  2  6  N  3NT+1    630      N  4♠+1    650      20    1
 5  2  6  N  2♠-1      100    N  4-1      100    0    0
 6  2  6  W  6♣-1    100      N  5-1  ♣Q     50  150    4  
 7  2  6  W  4♠+2  ♣K     680    W  6♠=  ♠7     1430  750    13  
 8  2  6  W  4 ♣4     420    E  2NT+3  ♠10     210    210    5
 9  2  6  N  4♠+2    480      N  4♠+2    480      0    0
 10  2  6  N  2♠-2  ♣2     200    N  3♠-2      200    0    0
 11  2  6  N  4-2      100    N  3-1      50    50    2
 12  2  6  W  4-1  ♠5   50      W  4x-1    100      50    2
 13  2  6  W  4-2  ♣2   200      W  4-2    200      0    0
 14  2  6  N  3NT=    400      N  1+3    130    270    7  
 15  2  6  E  6♠+1      1010    E  3NT+4      520    490    10
 16  2  6  W  3NT=  ♣6     600    E  4+2  ♣6     680  80    2  
 17  2  6  S  4   420      S  3NT=    400    20    1  
 18  2  6  W  3NT-2  ♠J   100      E  3NT=  ♠7     400  500    11  
 19  2  6  S  4-1      50    S  4-1      50    0    0
 20  2  6  W  1+1      90    S  4♣-1      100    10    0
 IMP 48 : 33
VP 18 : 12 
                      
 Napchávači Petržalka : RIP Košice
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  2  7  W  4-1  ♣4   50      W  4-1  ♣4   50      0    0
 2  2  7  S  6-1      100    S  6-1      100    0    0
 3  2  7  S  2+1  ♠J   140      S  2+2  ♣2   170      30    1
 4  2  7  N  3-1      100    S  4-2  ♣J     200  100    3  
 5  2  7  W  4+1      450    E  4     420    30    1
 6  2  7  S  3NT=  ♠2   400      S  3NT-1      50  450    10  
 7  2  7  W  2-1  ♣2   100      W  2♠+1      140  240    6  
 8  2  7  N  4+3  ♣Q   510      N  4+2  ♣A   480    30    1  
 9  2  7  E  2♠+1  ♣Q     140    W  3     110    30    1
 10  2  7  N  3   140      N  2+1    140      0    0
 11  2  7  E  4♠=      420    E  4♠=      420    0    0
 12  2  7  E  3 ♣J     110    W  1NT=      90    20    1
 13  2  7  W  3-1  ♣2   100      W  3NT-3  ♣2   300      200    5
 14  2  7  E  2♠+1      140    E  2♠+2  10     170  30    1  
 15  2  7  E  3♠+2      200    E  6-1    50      250    6
 16  2  7  S  4♠+1  ♠3   450      N  4♠+1    450      0    0
 17  2  7  W  1NT-3    150      W  1NT-2    100    50    2  
 18  2  7  S  2♠+2    170      S  2♠+1    140    30    1  
 19  2  7  N  2+1    110      N  2+1  10   110      0    0
 20  2  7  N  4♠-2      200    N  3♠+2    200      400    9
 IMP 24 : 24
VP 15 : 15 
                      
 Napchávači Petržalka : Légia Michalovce
 Bd  NS  EW  BY  Contract  Lead  Score    BY  Contract  Lead  Score  Diff  Imp
 NS  EW  NS  EW  NS  EW  NS  EW 
 1  2  8  S  1NT+1  ♠4   120      S  2NT=  ♠6   120      0    0
 2  2  8  E  3NT+1  ♣Q     430    W  2♠+2  ♣2     170    260    6
 3  2  8  E  4     130    S  4♣+1    150      280    7
 4  2  8  W  6♣-2    200      W  4NT+1      660  860    13  
 5  2  8  E  4+1  10     450    E  3+2  10     200    250    6
 6  2  8  S  5x=  ♠Q   550      S  5x=  ♠Q   550      0    0
 7  2  8  S  1NT-1      100    E  2♠=      110    10    0
 8  2  8  E  2♠-2    100      N  2+1  ♣3   140      40    1
 9  2  8  N  6♣-1  ♠2     50    N  6♣-1      50    0    0
 10  2  8  W  2 ♣2     90    N  3♠-2      200  110    3  
 11  2  8  N  5-1  ♠K     50    N  5   450      500    11
 12  2  8  E  3♣x-3  ♣2   500      S  4+2  ♠3   680      180    5
 13  2  8  N  4-2      200    S  4 ♠3   620      820    13
 14  2  8  E  5♣=      400    E  5♣=      400    0    0
 15  2  8  E  3NT+2  ♠7     460    E  6♣-1  10   50      510    11
 16  2  8  E  3 ♣A     140    S  4♣-1  ♠3     50    90    3
 17  2  8  N  1NT+1  ♣Q   120      N  3NT-1  ♣Q     50  170    5  
 18  2  8  E  2♠x-3  10   500      N  3+1  10   170    330    8  
 19  2  8  N  6♠-1      50    N  6♠-1  ♠9     50    0    0
 20  2  8  E  4+2  ♠4     680    E  4     620    60    2
 IMP 29 : 65
VP 8 : 22 

OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013